e-Facturatie

Portugal: Vereisten voor elektronische belastingnaleving

Portugal elektronische belastingnaleving 2022

Portugal heeft de begrotingskalender aangepast als gevolg van de gezondheidscrisis, om de aanpassing aan de nieuwe vereisten van de AT - Autoridade Tributária e Aduaneira te bevorderen. De data zijn verlengd, maar we mogen de nieuwe deadlines niet uit het oog verliezen treden nieuwe ontwikkelingen in elektronische facturatie en de SAF-T boekhoudverklaring in werking.

Nieuwe verplichtingen voor elektronische belastingnaleving in Portugal

Vanaf 1 januari 2022: 

  • Relevante facturen en belastingdocumenten moeten de tweedimensionale barcode (QR-code) bevatten. 

Vanaf 1 januari 2023:

  • Relevante facturen en belastingdocumenten moeten de unieke documentcode ATCUD (Code Validation Numero Sequential) bevatten.

Vanaf 1 januari 2024:

  • Elektronische en PDF-facturen moeten een digitale handtekening bevatten om geldig te zijn. Daarom zullen bedrijven die voor elektronische facturering kiezen, in hun processen een systeem moeten opnemen dat de geldigheid van het document vanaf 31 december 2023 erkent.

Om de ATCUD-code en de QR te kunnen opnemen, is het noodzakelijk om een softwareoplossing te laten certificeren door de Belasting- en Douaneautoriteit (AT) en de seriële validatiecode te verkrijgen die door de belastingdienst is verleend. 

Massificatie van elektronische facturatie in B2G relaties

In 2021 en 2022 worden alle grote, middelgrote, kleine en micro-ondernemingen die aan de Portugese overheid leveren, verplicht om gebruik te maken van elektronische facturering. 

In 2025 is de verzending van het SAF-T-boekhouddocument verplicht

Het SAFT-PT-boekhouddocument is een bestand in Standard Audit File for Tax formaat, een internationale standaard die wordt gebruikt voor de uitwisseling van boekhoudkundige en fiscale informatie met een externe accountant. SAFT-PT-boekhoudbestanden moeten worden uitgegeven door particuliere of openbare bedrijven die commerciële, industriële of agrarische activiteiten ontwikkelen, met hoofdkantoor of effectief beheer op Portugees grondgebied.

Boekhoudsystemen moeten de informatie registreren om het elektronische boekhoudbestand in SAFT-PT-formaat te genereren. Deze aangifte, maandelijks of jaarlijks, moet de lijsten van artikelen, klanten en leveranciers, btw-regimes, boekhoudkundige bewegingen en boekhoudplan bevatten.

Het boekhoudbestand verzamelt alle informatie die nodig is om de aangifte van vereenvoudigde bedrijfsinformatie / jaarlijkse aangifte van boekhoudkundige en fiscale informatie via elektronische middelen te vergemakkelijken.

Bedrijven moeten een telematicasysteem hebben om het proces van boekhoudingaangifte van de SAFT uit te voeren, opdat het bij de TA wordt aangegeven.

EDICOM begeleidt bedrijven bij digitalisering 

Als uw bedrijf nog niet is begonnen met het aanpassingsproces, is het tijd om de nieuwe verplichtingen te herzien en op zoek te gaan naar de beste technologische oplossingen om geen zakelijke kansen te verliezen, of overtredingen te begaan in belasting- en belastingzaken.   

EDICOM heeft oplossingen om een btw-compliance managementmodel te garanderen en vooruitgang te boeken bij de implementatie van elektronische facturering. 

EDICOM's Global VAT Platform is een B2B2G elektronisch communicatieplatform op basis van EDI (Electronic Data Interchange) technologie. Deze EDICOM-oplossing is door de Portugese belastingdienst gecertificeerd als facturatiesoftware, volgens haar regelgeving.

De oplossing is geïntegreerd in het ERP van het bedrijf, waardoor automatisch alle elektronische belastingdocumenten kunnen worden gegenereerd, aangemaakt, verzonden en ontvangen zoals vereist door de TA en de daaropvolgende opslag.

Daarnaast is EDICOM een betrouwbare dienstverlener in het kader van de eIDAS-verordening, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van ondertekeningsdiensten waarborgt en, dankzij de certificering van de bewaring van gekwalificeerde elektronische stempels, biedt het ook een langdurige elektronische opslag die de integriteit kan behouden en er bewijskracht aan verleent.

Digitalisering brengt belangrijke effecten met zich mee: milieu, optimalisatie van hulpbronnen, bestrijding van belastingfraude, enz. En het realiseren van het systeem dat het beste past bij de behoeften van de omgeving en de omstandigheden, vereist een proces van constante verandering. EDICOM garandeert de actualisering van haar technologische oplossingen, zodat ze steeds aangepast zijn aan de nieuwe wettelijke en technische vereisten. 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

De SAT incorporeert het vrachtbrief complement "Carta Porte" voor de overdracht van goederen

Toeslag voor het vervoer van goederen genaamd Carta Porte (leveringsbon).

DIAN publiceert een nieuwe wetsontwerpresolutie om het elektronische factuursysteem en vergelijkbare documenten volledig te reguleren

De DIAN publiceert een wetsontwerpresolutie om het e-factureringssysteem en gelijkwaardige documenten volledig te reguleren

Maleisië introduceert e-facturatie: CTC-model met prevalidatie

Mandatory CTC Electronic Invoicing model in Malaysia as of August, 2024