ProductfolderProductfolder

B2B e-facturatie in Spanje: Vragen en antwoorden

Hebt u vragen over het nieuwe systeem voor elektronische facturering in Spanje?

Verplichtingen, implementatietermijnen, uitwisselingen met buitenlandse klanten/leveranciers, interoperabiliteit, formaten, controle op betaling en inning, compatibiliteit met andere processen, elektronische handtekening...

Antwoorden op enkele van uw vragen over het nieuwe elektronische factureringssysteem voor bedrijven in Spanje.

Download het volgende document (in het Engels) voor meer informatie.

Usa un dominio corporativo

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.