Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

EDICOM door EcoVadis erkend als duurzaame onderneming

edicom sustainability

De 2030-agenda die door de VN wordt gepromoot, benadrukt de noodzaak om duurzame ontwikkelingsmodellen aan te nemen door middel van beleid en manieren van doen die eerlijke en gelijkwaardige samenlevingen bevorderen met een neutrale ecologische voetafdruk. 

Bedrijven en instellingen zijn niet vreemd aan deze noodzaak. 

EDICOM heeft daarom een actieve rol op zich genomen om zich deze doelstellingen eigen te maken.

De 2030-agenda

De Agenda bevat 17 doelen met 169 geïntegreerde en onafscheidelijke doelstellingen op economisch, sociaal en milieuvlak. 

De nieuwe strategie zal de komende 15 jaar als leidraad dienen voor de ontwikkelingsagenda van de wereld. Bij de goedkeuring ervan hebben de staten zich ertoe verbonden de nodige middelen te mobiliseren voor de uitvoering ervan via partnerschappen met speciale aandacht voor de behoeften van de armsten en meest kwetsbaren.

De 2030-agenda impliceert een gemeenschappelijke en universele verbintenis, maar aangezien elk land wordt geconfronteerd met specifieke uitdagingen in zijn zoektocht naar duurzame ontwikkeling, hebben staten volledige soevereiniteit over hun rijkdom, hulpbronnen en economische activiteit, en zal elk land zijn eigen nationale doelstellingen bepalen, met inachtneming van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), die zijn opgenomen in de door de Algemene Ledenvergadering aangenomen tekst.

Met de EcoVadis-certificering sluit EDICOM aan bij de sociale en ecologische realiteit die zich de komende decennia op internationaal niveau voordoet. Natuurlijk, inspelend op onze klanten die in veel gevallen een zeer hoge mate van compliance hebben op het gebied van duurzaamheid en behoefte hebben aan technologische dienstverleners die, zoals EDICOM, deze inzet betrouwbaar kunnen accrediteren. En het is een feit dat meer dan 1000 internationale bedrijven EcoVadis gebruiken als referentie om de duurzaamheidsprestaties van hun zakenpartners te controleren.
 

 Wat garandeert EDICOM met de EcoVadis-certificering?

EcoVadis certificering beoordeelt het beleid en de acties van bedrijven, evenals hun gepubliceerde rapporten met betrekking tot het milieu, arbeidsverhoudingen en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. 

De EcoVadis-methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen (Global Reporting Initiative, VN Global Compact, ISO 26000) en staat onder toezicht van een wetenschappelijk MVO-comité en experts op het gebied van de toeleveringsketen om betrouwbare beoordelingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen door derden te garanderen.

Met deze accreditatie zet EDICOM haar bedrijfsbeleid voort dat gebaseerd is op interne en externe audits en monitoring van al haar bedrijfsprocessen, en voegt aan haar meervoudige certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging en procesbeheer, continue controles toe over onze activiteiten en relaties met klanten, leveranciers en sociale partners om een bedrijfsbeleid te garanderen dat in lijn is met goed ondernemingsbestuur en duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Bedrijven die op EDICOM vertrouwen voor hun data integratie, EDI of e-facturatie projecten kunnen er zeker van zijn dat ze een technisch en operationeel efficiënte, veilige leverancier hebben die zich inzet voor hun omgeving door middel van beleid en manieren van werken die in lijn zijn met de 2030 agenda.

EcoVadis-certificering: Duurzaamheidsscores behaald door EDICOM

De duurzaamheidsaudits die EcoVadis bij bedrijven uitvoert, zijn gebaseerd op 4 hoofdpunten die moeten worden beoordeeld: milieu, arbeidspraktijken en mensenrechten, duurzaam inkopen en ethiek.

EcoVadis

Totale score

EDICOM CAPITAL SL (GROUP) behoort tot de top 4% bedrijven beoordeeld door EcoVadis in de sector Gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten.

Milieu

EDICOM CAPITAL SL (GROUP) behoort tot de top 17% van bedrijven beoordeeld door EcoVadis in de sector Gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten.

Arbeidspraktijken en mensenrechten

EDICOM CAPITAL SL (GROUP) behoort tot de top 8% van bedrijven beoordeeld door EcoVadis in de sector Informatica, hosting en aanverwante activiteiten.

Duurzame inkoop

EDICOM CAPITAL SL (GROUP) behoort tot de top 6% van bedrijven beoordeeld door EcoVadis in de sector Informatica, hosting en aanverwante activiteiten.

Ethiek

EDICOM CAPITAL SL (GROUP) staat in de top 19% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in de sector Informatica, Hosting en aanverwante activiteiten.

Duurzaamheidsacties uitgevoerd door EDICOM

Dit zijn enkele van de vele acties die EDICOM heeft uitgevoerd die bijdragen aan het rechtvaardigen van zo'n hoge score in de Ecovadis review. 

  • EDICOM werkt samen met het DevWomen initiatief (https://devwomen.com/ ). Het fundamentele doel van het project is om de aanwezigheid van vrouwen op technologisch gebied te vergroten, met name op het gebied van softwareontwikkeling. DevWomen wil informatietechnologieën breed promoten, van scholen tot bedrijven. Met als doel de integratie van meer vrouwen met programmeervaardigheden in de ICT-sector te stimuleren.
  • We werken nauw samen met opleidingscentra, vooral technologische, zoals de Polytechnische Universiteit van Valencia, door IT-middelen te verstrekken, gesprekken over loopbaanbegeleiding aan te bieden en technologiesessies voor studenten te organiseren. Dit alles met een actief werkgelegenheidsplan gericht op het werven van jong talent direct na het afronden van hun studie.
  • Naleving van de Algemene Gehandicaptenwet om personeel met een lichamelijke of geestelijke handicap in dienst te nemen wanneer we de kans krijgen. Daarnaast voeren we belangrijk sociaal integratiewerk uit omdat we alle ondersteunende diensten van het bedrijf uitbesteden aan leveranciers die mensen met een handicap in dienst hebben.
  • Alle diensten die we aanbieden zijn gericht op het verbeteren van de efficiëntie van administratieve handelingen en het verwijderen van papier uit bedrijven. De digitalisering van de processen die we ondersteunen, draagt bij aan een grotere efficiëntie van de activiteiten van onze klanten en aan een rationeler gebruik van hulpbronnen zoals papier en energie.
  • We controleren de invloed van onze activiteiten en de producten en diensten die we leveren op die aspecten van milieubescherming en het voorkomen van vervuiling die door het bedrijf kunnen worden vastgesteld en waarop we invloed kunnen uitoefenen.
  • We minimaliseren en voorkomen vervuiling door oud papier, elektrische apparatuur, batterijen, plastic, enz. in aparte bakken te verzamelen en te organiseren, die vervolgens worden opgehaald door leveranciers die gespecialiseerd zijn in het recyclen van deze producten. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze praktijken milieuvriendelijk zijn en de gezondheid van onze werknemers beschermen. 
  • We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze faciliteiten, zoals het installeren van fotovoltaïsche panelen, het optimaliseren van onze datacenters en het verbeteren van onze airconditioning en technische isolatiesystemen, met als doel koolstofneutraal te worden.

Duurzaamheid, Veiligheid, Projectmanagement, Communicaties... Wilt u meer weten over EDICOM certificeringen?

Neem contact op met ons team van technologiespecialisten en ontdek de certificeringen die onze solvabiliteit als Technology Partner bevestigen.

Neem contact met ons op

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

Hoe integreert u via EDI of API met Amazon Vendor Central of Amazon Seller Central

EDICOM's EDI-platform integreert ERP- en WMS-systemen met Amazon EDI-connectiviteit (EDIFACT of XML) of de Amazon API

Hoe het crediteurenbeheer te automatiseren

Ontdek hoe EDI-technologie u kan helpen bij het optimaliseren van de ontvangstprocessen van leveranciersfacturen

EDI in de retailsector, de DESADV- en RECADV-berichten

DESADV en RECADV zijn gestructureerde berichten met belangrijke informatie om de traceerbaarheid.