E-facturatie in Latijns-Amerika

Ons platform voor elektronische facturatie voldoet aan de technische en wettelijke vereisten van elk Latijns-Amerikaans land waar u actief bent.

Lees meer over de stand van zaken op het gebied van elektronische facturatie in de wereld

EDICOM houdt permanent meerdere modellen van elektronische facturatie op internationaal niveau in het oog. Selecteer het land waar u zaken wilt doen en wij voorzien u van de technische en wettelijke criteria die nodig zijn om elektronische facturen te verzenden.

Klik op een land voor meer informatie

Nieuws over elektronisch factureren in Latijns-Amerika

EDICOM houdt internationale elektronische facturatie permanent in het oog.

 

E-facturatie in Mexico

Het digitale belastinginformatiesysteem (CFDI) is jarenlang aangepast en verbeterd om de belastingbetaler een optimale ervaring te garanderen en in de loop van de tijd ontdekte fouten te corrigeren.

E-facturatie in Brazilië

De SEFAZ heeft het kader voor elektronische belastingaangifte (NF-e) geactualiseerd en aan de validatieregels nieuwe velden en verificaties toegevoegd.

E-facturatie in Colombia

De DIAN zet het RADIAN-platform in om elektronische koopaktes als onderpand te registreren.

Een wereldwijd platform voor e-facturatie in Latijns-Amerika

Latijns-Amerika is het verst gevorderd op het gebied van elektronische facturatie . Het systeem is een waardevol instrument gebleken om de belastingcontrole te verbeteren en het hoge aantal belastingontduikingen te verminderen. Mexico en Brazilië speelden op het gebied van deze technologie met hun geavanceerde wetgeving over e-facturatie een echte voortrekkersrol. Dit succes heeft buurlanden zoals Costa Rica, Colombia en Guatemala geïnspireerd om ook hun eigen elektronische modellen in te voeren. 

Dit vereenvoudigt en stroomlijnt de verzending en ontvangst van elektronische facturen met een wereldwijde leverancier die de capaciteit heeft voor integratie, syntactische validatie, wettelijke validatie en elektronische opslag van documenten.

Kenmerken van e-facturatie in Latijns-Amerika

Ons internationaal platform voor elektronische facturatie implementeert specifieke functionaliteiten om uw management- en boekhoudsystemen aan de huidige vereisten in de verschillende landen waar u zaken doet, aan te passen.

Belastingcontrole

Belastingcontrole

Om een strenge belastingcontrole te waarborgen, zijn elektronische documentidentificatiesystemen opgezet om de fiscale geldigheid vast te stellen.

Administratieve processen

Administratieve processen

Sommige landen vereisen een aanvraagprocedure bij belastingautoriteiten of een vergunning of registratie als verzender en ontvanger van elektronische facturen.

Formaat

Formaat

De belastingautoriteit van elk land certificeert het formaat dat moet worden gebruikt (gewoonlijk XML), de informatie die in de factuur moet worden opgenomen, en de indiening ervan.

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening

Dit systeem is zeer gebruikelijk in landen waar elektronische facturen worden gebruikt en garandeert de authenticiteit en integriteit van de inhoud.

Afdrukformaat

Afdrukformaat

Soms is een visuele weergave van een elektronisch document nodig, zodat deze kan worden gebruikt door ontvangers die niet over geïntegreerde technologische oplossingen beschikken.

Elektronische opslag

Elektronische opslag

Elektronische opslag van documenten (zowel voor de verzender als voor de ontvanger) is vaak verplicht voor een bepaalde periode.

De stand van zaken van e-facturatie in Latijns-Amerika

Meer dan 70 landen wereldwijd maken gebruik van elektronische facturatie in B2B- en B2G-omgevingen. Download onze volledige gids over de huidige stand van zaken en de vooruitgang in de systemen voor elektronische facturatie in Latijns-Amerika.

Met deze whitepaper krijgt u inzicht in de belangrijkste basisprincipes van elektronische facturatiemodellen in Latijns-Amerika.

Elektronische facturatie in Latijns-Amerika: controle hebben over belastingaangiften

Chili, Mexico en Brazilië hebben een pioniersrol gespeeld bij het gebruik van elektronische facturatie. Het gebruik ervan is in deze landen wijdverbreid en zij boeken vooruitgang op het gebied van ander fiscaal beleid zoals elektronische boekhouding.

Het doel is de handelingen van belastingbetalers te vereenvoudigen en de kosten te verminderen. Door de aard van het systeem worden facturatie en andere transacties van de belastingbetaler voortdurend gecontroleerd en kan belastingontduiking worden voorkomen. Dankzij systemen voor elektronische facturatie kunnen belastingautoriteiten:

 

  • Aan de hand van gefactureerde bedragen in de bedrijfsvoering transacties van belastingbetalers zo nauwkeurig mogelijk volgen.

  • Permanente controle van de aan- en verkopen van belastingbetalers en de gevolgen daarvan voor bedrijfssectormodellen.

  • De details kennen van de belastingen die een bedrijf moet betalen. Het perfecte instrument om belastingontduiking te bestrijden.

Voordelen van e-facturatie

Belastingvoordelen

Belastingvoordelen

Het document is onderworpen aan diverse wettelijke en fiscale controles omdat het een mechanisme voor belastinginning is.

Operationele efficiëntie

Operationele efficiëntie

Geautomatiseerd beheer (uitgifte, verzending en ontvangst) en integratie van boekhoud- en accountmanagement systemen betekent tijdsbesparing, eliminatie van menselijke fouten en grotere efficiëntie.

Kostenbesparing

Kostenbesparing

Het kostenverschil tussen het verzenden van een papieren factuur en een elektronische factuur kan oplopen tot 90%. U hoeft geen ontvangstbewijzen af te drukken, te verzenden of te genereren. Dit garandeert aanzienlijke besparingen.

Beheer uw e-factuur wereldwijd

Het is mogelijk om e-facturatieprojecten te beheren met verschillende partners in verschillende landen. Het EDICOM-platform voor e-facturatie past zich aan nationale wetgevingen aan en past alle lokale vereisten toe (elektronische handtekening, indelingen, opslag, enz.). Ons wereldwijde kenniscentrum voor e-facturatie verzamelt kennis over bestaande modellen en zorgt voor een service die voortdurend wordt bijgewerkt met de regelgeving van elk land.

Internationaal beheer

Internationaal beheer

Bedrijven die in markten over de hele wereld actief zijn, beheren hun zakelijke en fiscale handelingen binnen een transnationaal kader. Dit kader vereist dat processen worden aangepast aan realiteiten zoals elektronische facturatie.

Gecentraliseerd beheer

Gecentraliseerd beheer

De mogelijkheid om meerdere bestaande kaders voor elektronische facturering te beheren binnen een oplossing die rechtstreeks integreert met de centrale ERP van een bedrijf.

Wettelijke naleving

Wettelijke naleving

Een factuur legt de contractuele relatie tussen zakelijke partijen vast. Het is een belangrijk document dat zich moet aanpassen aan het wettelijk kader van elk land. Het wereldwijde EDICOM-platform voor e-facturering is in heel Latijns-Amerika een gecertificeerde en legale oplossing.

Operationele voordelen

Operationele voordelen

Alle processen worden geïntegreerd met de interne beheersystemen van de bedrijven die facturen verzenden of ontvangen. Deze mate van automatisering vermindert procedures aanzienlijk.

Het laatste nieuws over e-facturering

De "Crea y Crece"-wet maakt het gebruik van de elektronische factuur verplicht tussen bedrijven, kmo's en zelfstandigen in Spanje

De goedkeuring van de "Crea y Crece"-wet verplicht tot het gebruik van de B2B-factuur in Spanje.

Slowakije boekt vooruitgang in zijn project voor elektronische facturering

Slowakije voltooit de voorbereiding van zijn IS EFA e-Invoicing platform voor B2G e-Invoicing management

Saoedi-Arabië stelt het gebruik van elektronische facturatie verplicht

EDICOM neemt deel aan het pilotprogramma voor e-invoicing in Saoedi-Arabië, op uitnodiging van ZATCA

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten voor antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.