WhitepaperWhitepaper

B2G e-facturatie in Europa

De Europese Commissie denkt dat een volledige overstap naar e-facturering de Europese Unie als geheel ten goede zou komen, en haar concurrentiepositie zou vergroten. Het is de bedoeling dat e-facturering tegen 2020 in heel Europa het gangbare factureringssysteem wordt.

*In het Engels

Gebruik een bedrijfsdomein

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.