e-facturatie België

Manage al uw B2G en B2B elektronische facturen via het EDICOM PEPPOL-toegangspunt

e-facturatie in België

Sinds de omzetting van de Europese richtlijn omtrent e-facturatie in de wet van 04/04/2019 zijn alle openbare entiteiten op alle niveaus (inclusief instellingen die onder de wet op openbare aanbestedingen vallen zoals bijv. zorginstellingen, onderwijsinstellingen etc.) verplicht om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken. 

Met betrekking tot de leveranciers, zijn bepaalde leveranciers in Vlaanderen en Brussel reeds geruime tijd verplicht elektronisch te factureren, en vanaf 2022 zal deze verplichting stapsgewijs worden doorgetrokken naar alle leveranciers van alle publieke instellingen in het land.

Voor B2B is het gebruik nog vrijwillig. De overheid heeft echter al het voornemen aangekondigd om e-Facturatie verplicht te maken voor B2B-transacties.

Binnen de openbare sector kunnen elektronische facturen via het PEPPOL-netwerk worden verstuurd. U kunt het EDICOM PEPPOL-accesspoint gebruiken om te verbinden met Belgische overheidsinstanties.

Op het vlak van wetgeving rond elektronische facturatie is het belangrijk in België een onderscheid te maken tussen de federale overheid en de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel).

Op federaal niveau

De federale regering heeft een centraal platform gecreëerd: Mercurius. Dit platform heeft 2 functies. Handmatige invoer van facturen naar centrale en decentrale overheden in België. PEPPOL Access Point voor centrale en decentrale overheden om toegang tot het peppol netwerk te verkrijgen en facturen via PEPPOL te versturen en te ontvangen. De syntax die wordt gebruikt voor alle e-Facturen die via Mercurius worden ontvangen, is UBL 2.1. 

 

  • De Europese richtlijn is omgezet in de wet van 07/04/2019 en verplicht openbare entiteiten op alle niveaus (inclusief gecoördineerde instellingen) om de elektronische factuur te ontvangen en te verwerken.

  • De verplichting treft ook aanbieders van gecentraliseerde overheidsdiensten: sinds 1/1/2018 is het verplicht om elektronische facturen uit te geven voor overheidsopdrachten van meer dan € 135.000.

Hieronder de verschillende punten per regio

Op het niveau van Vlaanderen

  • De Vlaamse overheid verplicht al sinds 1/1/2017 alle gecentraliseerde openbare gewestelijke entiteiten (inclusief gesubsidieerde instellingen) de elektronische factuur te ontvangen en te verwerken.

  • Decentrale entiteiten die afhankelijk zijn van de Vlaamse overheid hebben de verplichting om facturen te kunnen ontvangen vanaf 1/4/2019.

  • De verplichting treft ook nieuwe aanbieders van gecentraliseerde regionale overheidsdiensten: sinds 1/1/2017 is de uitgifte van elektronische facturen verplicht.

Op Brussels niveau

  • De verplichting treft aanbieders van gecentraliseerde entiteiten van de Brusselse overheid (‘gewestelijke instellingen’): sinds 1-11-2020 is de uitgifte van elektronische facturen verplicht voor alle nieuwe contracten.

Op het niveau van Wallonië

  • Vanaf 1 januari 2022 zal elektronische facturatie de voorkeursmethode zijn om openbare instellingen in de regio 'Wallonië' te factureren. Facturen in PDF en Word formaat zijn niet meer toegestaan. Leveranciers die geen elektronische factuur kunnen versturen, hebben alleen nog de mogelijkheid om facturen per post te versturen.

EDICOM geaccrediteerd als PEPPOL Access Point

In 2015 certificeerde de internationale stichting OpenPEPPOL EDICOM als PEPPOL Access Point. Daarnaast ontving EDICOM SMP-certificering voor de implementatie van zijn metadatapublicatiedienst.

Met EDICOM PEPPOL Access Point kunnen overheidsinstanties en overheden met partners en leveranciers communiceren door middel van geïntegreerde oplossingen die op basis van PEPPOL-XML de uitwisseling van alle soorten elektronische standaarddocumenten automatiseren.

EDICOM PEPPOL Access Point

De EDICOM-oplossing voor elektronische facturen

Integratie met ERP-systemen

Integratie met ERP-systemen

ORACLE, SAP, MICROSOFT... EDICOM biedt directe integratie met de grootste ERP- en beheerapplicaties op de markt.

Platform met meerdere standaarden

Platform met meerdere standaarden

PEPPOL, UBL, XML ... EDICOM kan alle indelingen van de Nederlandse overheid verzenden en ontvangen.

Platform met meerdere protocollen

Platform met meerdere protocollen

PEPPOL, AS4, Web Service... Het EDICOM-communicatieplatform past zich aan aan de verschillende communicatieprotocollen die door overheidsinstanties worden vereist.

6 redenen om het e-factureringsplatform van EDICOM te kiezen

Onze oplossing kan in veel verschillende landen worden opgezet en gebruikt voor e-facturering als gecentraliseerd platform. Zo hoeft u uw processen niet uit te breiden en kunt u met slechts één oplossing aan de eisen voldoen.

De EDICOM-cloudoplossing kan worden geïntegreerd met een breed scala aan boekhouding- en ERP-systemen. Hiervoor zijn geen aanpassingen aan uw IT-infrastructuur nodig.

Het automatiseren van uw e-factureringsprocessen en het centraal opzetten van de oplossing voorkomt de noodzaak voor het handmatig invoeren van gegevens en het gebruiken van verschillende oplossingen tegelijkertijd. Dit kan behoorlijk schelen in de kosten.

De EDICOM-oplossing kan in meer dan 70 landen worden gebruikt. U kunt onze oplossing wereldwijd uitbreiden en daarmee voldoen aan de eisen voor e-facturering in verschillende landen.

EDICOM heeft belangrijke certificering zoals de ISO 27001, de ISO20000, de ISAE 3402 en de TIER-II voor design. Via onze SLA garanderen we maximale beveiliging van uw gegevens en minimale beschikbaarheid van onze systemen van 99,9%.

EDICOM houdt constant in de gaten of er in de individuele landen wettelijke of technische wijzigingen worden doorgevoerd binnen e-facturering. Onze oplossing is dus altijd helemaal bijgewerkt en onze klanten zijn altijd helemaal op de hoogte.

Edicom, partner van de Belgische overheid

Meer informatie over e-facturering, hoe het werkt en hoe uw bedrijf ermee moet omgaan, kan u op deze website van de overheid terugvinden. 

Hebt u een oplossing nodig voor e-facturering in andere Europese landen?

e-Facturering in Europa: leer meer over de verschillende systemen in Europa en de implementatie in elk land.

Diensten met toegevoegde waarde van het elektronische facturatiesplatform

Oplossing voor elektronische archivering

EDICOMLta garandeert de wettelijke bewaring van elektronische documenten die zijn opgeslagen op het EDICOM-platform en garandeert hun integriteit en authenticiteit in de loop van de tijd.

  • EDICOM treedt op als vertrouwde derde partij en verleent bewijskracht aan in bewaring gegeven documenten.
  • De dienstverlening is in overeenstemming met de Europese Verordening 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten.
  • Bewaring vindt plaats in overeenstemming met internationale standaarden zoals de Conservazione Sostitutiva in Italië of de NOM 151 in Mexico.

Goedkeuring van documenten met elektronische handtekening

EDICOMSignADoc is de oplossing voor het beheer van al uw documentgoedkeuringsstromen, of deze nu intern zijn of door externe partners zoals klanten of leveranciers moeten worden goedgekeurd. De oplossing maakt de uitgifte van certificaten en elektronische handtekeningen door EDICOM-gekwalificeerde dienstverleners mogelijk. Bovendien worden meer juridische garanties geleverd voor het bewijs van aanvaarding of afwijzing van documenten als deze met behulp van processen voor elektronische handtekeningen zijn gegenereerd.

Elektronische handtekening in fiscale en administratieve processen

Het EDICOM Global e-Invoicing-platform vereenvoudigt de elektronische uitgifte en goedkeuring van facturen in multinationale omgevingen. Het is de ideale oplossing voor bedrijven die actief zijn op verschillende markten, gebruik maken van gecentraliseerde managementsystemen en deze documenten moeten kunnen behandelen in overeenstemming met de geldende wetten in elk land.

Door cryptografische mechanismen zoals elektronische handtekeningen toe te passen, kunnen wij de authenticiteit en integriteit van het document gedurende zijn gehele digitale levenscyclus garanderen. Dit is een fundamenteel punt dat wordt geëist door de meeste landen waar elektronische facturatie is toegestaan.

Elektronische handtekening en tijdstempels in correspondentie met belastingdiensten

Het VAT Compliance-platform van EDICOM vereenvoudigt de communicatie met belastingdiensten in multinationale omgevingen. Het is de ideale oplossing voor bedrijven die op verschillende markten actief zijn en belastingdocumenten moeten beheren in overeenstemming met de geldende wetten in elk land.

Het gebruik van een elektronische handtekening en een elektronische tijdstempel is in deze processen noodzakelijk, aangezien zij de rechtspersoon identificeren die de belastingaangifte indient en certificeren dat deze indiening op een specifiek tijdstip heeft plaatsgevonden. Dit is een fundamenteel aspect in deze systemen, waar de verzending van informatie aan zeer specifieke tijdsbeperkingen is onderworpen.

Het laatste nieuws over e-facturatie

De "Crea y Crece"-wet maakt het gebruik van de elektronische factuur verplicht tussen bedrijven, kmo's en zelfstandigen in Spanje

De goedkeuring van de "Crea y Crece"-wet verplicht tot het gebruik van de B2B-factuur in Spanje.

Slowakije boekt vooruitgang in zijn project voor elektronische facturering

Slowakije voltooit de voorbereiding van zijn IS EFA e-Invoicing platform voor B2G e-Invoicing management

Saoedi-Arabië stelt het gebruik van elektronische facturatie verplicht

EDICOM neemt deel aan het pilotprogramma voor e-invoicing in Saoedi-Arabië, op uitnodiging van ZATCA

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten en verduidelijk al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.