VMI - Vendor Managed Inventory - Verbeter de supply chain

Automatiseer voorraadbeheer en bereik betere resultaten door gegevens en logistieke informatie met klanten en leveranciers te delen.

Optimaliseer uw bevoorradingsprocessen met geavanceerde algoritmen die vraag en aanbod op elkaar afstemmen

EDICOMVMI zorgt voor een geoptimaliseerde toeleveringsketen door elektronische gegevens tussen partners uit te wisselen. De oplossing garandeert een continue bevoorrading op verkooppunten met veilige minimumvoorraden.

De uitvoering van een continu herbevoorradingsproject (CRP/VMI) vereist consistente communicatie tussen klanten en leveranciers voor een continue productvoorraad die is afgestemd op werkelijke behoeften. 

Bij een VMI-project zijn altijd leveranciers en distributeurs betrokken en eventueel ook logistieke partners.

EDICOMVMI voert geavanceerde algoritmen uit die de vraag voorspellen op basis van informatie over verkoop, voorraad, promoties of seizoenen die belanghebbenden in de toeleveringsketen voortdurend delen met behulp van elektronische technologieën voor gegevensuitwisseling.

EDICOMVMI past vracht- en bezorgschema's aan door gecombineerde ladingen van verschillende producten te configureren.

 

Optimalisering van de supply chain

De uitgewisselde gegevens ondergaan een complexe mathematische analyse om de aangepaste vraag te schatten. Hierdoor kan een orderverwerking worden aangepast aan de reële behoeften van de klant op basis van:

 • Verkooprecords, verbruikspercentages, voorraadtekorten, voorraadvermindering, enz.
 • Promoties die op specifieke tijdstippen een stijging van de vraag veroorzaken.
 • Planningrecords om de stijging of daling van de seizoensgebonden vraag in te schatten.
 • Houdbaarheid van het product.
 • Capaciteit van transportvoertuigen.
 • Opslagcapaciteit op de bestemming.

Voordelen van VMI

Voorraadautomatisering biedt voordelen voor talrijke aspecten van het bedrijfsbeheer.

Voorraadtekorten elimineren

Voorraadtekorten elimineren

Met VMI kan efficiënt op de consument worden gereageerd, zodat op het verkooppunt de voorraden continu aan de consumptiepatronen worden aangepast.

Optimale inzet van middelen

Optimale inzet van middelen

Doordat u niet zoveel ruimte in magazijnen hoeft te reserveren, kunt u ruim van tevoren over verkoopprognoses beschikken, de bevoorrading plannen en het vervoer optimaliseren.

Lagere kosten

Lagere kosten

Deze verbeteringen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de directe kosten voor voorraadbeheer, seizoensgebonden productaanpassing, enz.

Lagere voorraden producten en grondstoffen

Lagere voorraden producten en grondstoffen

Een op de vraag afgestemde voorraad betekent lagere voorraden van goederen en grondstoffen, evenals een verbeterde bedrijfsvoering en management, vooral als er sprake is van bederfelijke producten.

Hogere verkoopcijfers

Hogere verkoopcijfers

Het wegwerken van voorraadtekorten leidt tot regelmatige en stabiele consumptiepatronen die de dienstverlening verbeteren en de hoeveelheid producten die op het verkooppunt verkocht worden, doen toenemen.

Betere financiële verhoudingen

Betere financiële verhoudingen

Voorraadvermindering, verhoogde verkoop, optimalisering van transacties en vraagvoorspellingen op lange termijn leiden tot hogere inkomsten of aangepaste cashflowvoorspellingen op de lange termijn die een beter financieel beheer mogelijk maken voor zowel de klant als de leverancier.

Wilt u meer horen? Praat met onze specialisten.

Stuur ons uw gegevens als u meer wil weten over één van onze oplossingen en onze specialisten nemen zo snel mogelijk en zonder enige verplichting contact met u op. Met EDICOM vindt u de oplossing die het beste bij uw bedrijf past. Wij kijken uit naar een gesprek met u.

Hoe werkt het VMI-systeem?

1

Overeenstemming

De leverancier en de distributeur moeten het eens zijn over en deelnemen aan de invoering van een VMI-systeem. De distributeur verstrekt de leverancier via uitgaande EDI-berichten periodiek informatie over zijn verkopen of voorraden.

2

Ontvangst

De leverancier ontvangt de informatie en onderwerpt deze aan rekenkundige vraagvoorspellingsprocessen voordat de resultaten gebruikt worden om een inkoopplan op te stellen om de service te garanderen en voorraadtekorten bij de faciliteit van de distributeur te vermijden.

3

Automatisering

De VMI-oplossing van de leverancier automatiseert het proces en stuurt de EDI-oplossing van de klant relevante verzendmeldingen en informatie over productlevering.

VMI-systeemprocessen

Weet op voorhand wat er in elk VMI-systeemproces gebeurt.

EDI-uitwisselingen in het VMI-systeem

Met EDI kunnen berichten in een gestandaardiseerd formaat worden uitgewisseld die zowel de klant als de leverancier kunnen inlezen zodat de gegevens in de ERP kunnen worden ingevoerd voor online verwerking in het bedrijfsbeheersysteem.

 • Klanten of distributeurs sturen met behulp van standaarddocumenten zoals EDIFACT, X12, XML hun verkoopcijfers op regelmatige basis (dagelijks, wekelijks, enz.) naar de leverancier.
 • Zij kunnen ook met standaard EDI-berichten informatie sturen over de voorraad op verschillende verkooppunten of leveringen doen.
 • De EDI-oplossing van de leverancier ontvangt de voorraad- en/of verkoopdocumenten en zet de EDI-standaard om in een gegevensstructuur om te analyseren, zodat de informatie klaar is om door VMI-applicaties te worden verwerkt.

Data-analyse en verkoopvoorspellingen

De door de leverancier ontvangen verkoop- en voorraadinformatie moet voor gegevensanalyse en vraagraming door specifieke applicaties worden verwerkt.

Deze applicaties voeren een gedetailleerde analyse uit van de met de klant uitgewisselde informatie, kunnen in de ERP geregistreerde informatie meewegen en de interne gegevens van de leverancier met de door de klant via EDI verzonden gegevens matchen.

Het vraagvoorspellingssysteem past op de gegevens rekenkundige algoritmen toe om de productbehoeften op het verkooppunt te berekenen. Deze onderzoeken houden rekening met bepaalde zaken zoals minimumbestellingen, voertuigcapaciteit, promoties, seizoensgebonden verkoop, en meer.

Geautomatiseerde processen voor opslag en verzending

De gegevensanalyse en de daaropvolgende raming van de vraag in de tijd moeten in de gedetailleerde vrachtzendingen naar het distributiepunt worden gespecificeerd.

Hiervoor worden geaggregeerde verbruiksprognoses in deelleveringen van producten gespecificeerd om in de loop van de tijd aan de vraag van de eindklant te voldoen.

VMI FLOW stelt aan de hand van de vraagprognosecijfers inkooporders of verzendadviesberichten op die via EDI worden verwerkt en verzonden om de klant vooraf over de te verrichten productzendingen te informeren.

Voordelen van het VMI-systeem voor partners

Wat is het voordeel voor leveranciers?

 • De vraag is op voorhand zichtbaar, zodat productie- en leveringsschema's kunnen worden aangepast. Dit draagt bij tot een optimalisering van de middelen en leidt tot minder problemen met bestellingen, wat vervolgens de kosten drukt.

 • De inkoop kan beter op bestellingen van grondstoffen worden afgestemd, waardoor de voorraadhoeveelheden afnemen. De leverancier krijgt een stabiele orderprognose in de tijd, wat leidt tot betere financiële verhoudingen en strakkere cashflowprognoses.

 • Voorraadtekorten op het verkooppunt worden voorkomen, waardoor de verkoop stijgt en zorgt voor een beter imago bij de eindklant omdat die altijd het product vindt dat hij zoekt.

Wat is het voordeel voor distributeurs?

 • De distributeur is verzekerd van tijdige levering aan zijn verkooppunten. De voorraad wordt optimaal bijgehouden om eindklanten te bedienen, waardoor interne processen worden verbeterd en kosten dalen. In het geval van bederfelijke producten zijn er nog meer voordelen, aangezien een continue en tijdige aanvulling gegarandeerd wordt.

 • VMI verbetert de eindklantervaring en maakt een flexibel winkelbeheer eenvoudiger, en dat alles met minder producten.

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten en verduidelijk al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.