Internationale nalevingsautoriteit

EDICOM is door de belastingdiensten van meerdere landen geaccrediteerd om zijn oplossingen aan te passen aan de wettelijk vereiste regels van iedere locatie.

Naleving in Latijns-Amerika

Wij treden in meerdere landen op als een geaccrediteerde dienstverlener voor elektronische facturen, belastingaangiftedocumenten of procesdigitalisering.

Naleving in Mexico

De technologische infrastructuur van EDICOM biedt zijn gebruikers het hoogste niveau van certificatie in gegevensuitwisseling met besturen in Mexico.

Naleving in Europa

We zijn door meerdere Europese instellingen geaccrediteerd om e-factureringsdiensten aan bedrijven en overheidsinstellingen en verplichte belastingrapportering aan te bieden.

Wij passen onze oplossingen aan voor erkenning als internationale dienstverlener

Bent u werkzaam in landen met specifieke digitaliseringsregelgeving? Moet u telematicaprocedures overwegen om te voldoen aan de belastingvereisten voor die markten?

Bij EDICOM passen we onze oplossingen en technologieën continu aan aan de vereisten in landen met specifieke regelgeving. Onze diensten vereenvoudigen de nodige aanpassing van uw systemen aan de huidige regelgeving van ieder land.

Een 'nalevingsautoriteit' zoals EDICOM zet oplossingen, diensten, technologie en processen in die voldoen aan de vereisten van belastingdiensten en overheidsinstanties. Dit faciliteert de naleving van de regelgeving voor de bedrijven die ons platform gebruiken.

EDICOM helpt bedrijven te voldoen aan belastingregels zoals het uitgeven van elektronische facturen of verklaringen van bepaalde belastingdocumenten door middel van telematica, op basis van de gegevens die zijn vastgelegd door de bedrijfsadministratie.

Alle soorten digitale processen met regelgeving die garanties geeft aan de betreffende autoriteiten:

  • Omzetting van analoge documenten naar digitale equivalenten met dezelfde waarde als de originelen.
  • Geschikte opslag- en beheerprocessen voor elektronische documenten conform de huidige regelgeving in meerdere landen. 
  • Elektronische tijdstempels op privécontracten om te getuigen van de datum en tijd van afsluiten van deze privéovereenkomsten tegenover de autoriteiten.
  • Enzovoort.

Belangrijke landen zoals Mexico, Brazilië, Peru, Colombia, Argentinië, Guatemala en Costa Rica ondervinden belangrijke gevolgen van deze processen.

Er zijn meerdere regels in Latijns-Amerika die het gebruik van elektronisch factureren vereisen van bedrijven en individuen. Vaak is het gebruik van een systeem van een dienstverlener die is geaccrediteerd door de belastingdienst van het betreffende land zelfs verplicht. 

Er zijn ook specifieke regels die invloed hebben op andere processen, zoals elektronisch boekhouden, digitalisering van documenten en elektronische opslag.

In Europa hebben we meerdere accreditaties om elektronische factureringsdiensten aan overheidsinstellingen, belastingrapportages of goederendeclaraties aan te kunnen bieden die voldoen aan EU- en landspecifieke regelgeving.

Azië is een regio die actief dit soort processen aan het ontwikkelen is. We passen onze oplossingen voortdurend aan om al onze klanten te kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen in de Aziatische landen waar ze werkzaam zijn. We zijn sterke partnerschappen met lokale entiteiten aan het ontwikkelen, zodat we op deze lokale aanbieders kunnen vertrouwen wanneer dit wordt vereist door de regelgeving.

EDICOM heeft meerdere werkgroepen die samenwerken via een efficiënt kennisbeheersysteem. Hierdoor kunnen we onze oplossingen snel aanpassen. Deze werkgroepen monitoren permanent hun eigen gebieden. Ze werken actief mee aan projecten die door lokale autoriteiten worden gestimuleerd en onderhouden naadloze relaties met deze autoriteiten, vooral met de belastingdiensten van de verschillende landen binnen ons bereik.

EDICOM gebruikt zijn eigen oplossingen. We gebruiken geen technologie van derden en hebben ons eigen ontwikkelingsteam. Dit team werkt samen met onze werkgroepen en past onze tools snel aan als we veranderingen en vereisten zien in de landen waar we oplossingen voor bieden.

Waarom een nalevingsautoriteit?

 

 

B2B en B2G e-facturering

B2B en B2G e-facturering

Het uitgeven van elektronische facturen tussen bedrijven en individuen conform de regelgeving die is vastgesteld door de belastingdienst. Een oplossing voor het uitgeven van elektronische facturen conform de regelgeving van Europese overheidsinstellingen.

Belastingnaleving

Belastingnaleving

Een internationaal, geïntegreerd B2G-communicatiesysteem om belastingaangiftes en documentindiening (transport, verkeer van goederen, boekhoudkundige bestanden) te automatiseren conform de eisen van alle autoriteiten.

Digitalization

Procesdigitalisering

We zijn door entiteiten in verschillende landen geaccrediteerd voor de digitalisering en opslag van elektronische documenten. We ontwikkelen oplossingen conform de huidige internationale regelgeving voor het behoud van elektronische documenten.

Nalevingsautoriteit in Europa

Onze oplossingen hebben de nodige registraties, goedkeuringen en accreditaties om in Europa werkzaam te zijn conform de vereisten voor verschillende processen.

Geaccrediteerde diensten voor het verzenden van elektronische facturen aan overheidsinstanties in Europa.

B2G-facturering in Duitsland
Europees B2G-platform voor e-facturering
EDICOM Peppol-toegangspunt

Een goedgekeurde oplossing om documenten op het gebied van elektronische boekhouding, elektronische belasting/btw en transport uit te geven in de indeling Standard Audit File for Tax (SAF-T) in Portugal.

Een elektronische btw-aangifte in Polen gebaseerd op de indeling SAF-T.

SAF-T Portugal
SAF-T Polen
SAF-T Noorwegen
SAF-T Roemenië

Een platform om btw-aangiften van verkopen, inkopen en verwervingen van activa te automatiseren, helemaal conform het huidige Spaanse model.

EDICOMSii-oplossing

Een oplossing voor btw-aangiften in het Verenigd Koninkrijk, gebaseerd op het 'Making Tax Digital'-systeem.

EDICOM Making Tax Digital

Nalevingsautoriteit in Latijns-Amerika

Latijns-Amerika is een van de meest actieve regio's voor de ontwikkeling van belastinginitiatieven waar verplicht telematica voor nodig is.

Een volledig e-factureringsplatform dat voldoet aan de vereisten van verschillende landen in de regio.

EDICOM e-factureringsplatform voor Latijns-Amerika

Het 'Online Electronic Invoicing (FEL)'-systeem uit Guatemala is een verplicht schema voor het uitgeven, betalen, certificeren en behouden van facturen, creditnota's en debetnota's en andere geautoriseerde documenten.

FEL Guatemala

Het 'Electronic Payment Receipts'-systeem wordt in stand gehouden door het 'Electronic Issuing System' (SEE) dat voldoet aan de vereisten die zijn vastgesteld door de belastingdienst van Peru, SUNAT.

CPE Perú

Mexico is een van de meest dynamische landen binnen de ontwikkeling van nalevingsinitiatieven. Het Mexicaanse 'Digital Tax Receipts via Internet'-model (CFDI-model) dekt niet alleen elektronische facturering, maar ook andere belastingdocumenten zoals loonstrookjes en bankafschriften.

Mexico heeft verschillende initiatieven opgezet voor de digitalisering van analoge documenten en het behoud van digitale kopieën met dezelfde wettelijke waarde als de oorspronkelijke versies via de zogenaamde 'Third Party Legally Authorized'- (TLA) en 'Conservation of Data Messages NOM151'-modellen.

EDICOM is geaccrediteerd om volledige nalevingsoplossingen aan te bieden in Mexico:

  • Geautoriseerde aanbieder van certificaten (PAC) door de belastingdienst.
  • Aanbieder van certificatiediensten (PSC) geaccrediteerd voor 'Conservation of Data Messages NOM151'.
  • Wettelijk geautoriseerde derde partij voor gecertificeerde digitalisering van analoge oorspronkelijke versies.

EDICOM, geaccrediteerde dienstverlener in Mexico

EDICOM is dé nalevingsautoriteit voor Mexico die individuen en bedrijven beveiligde elektronische identificatiemechanismen biedt waarmee ze activiteiten kunnen uitvoeren. Hierbij worden handgeschreven handtekeningen vervangen door elektronische handtekeningen, met dezelfde wettelijke garanties.

De EDICOM-aanbieder van certificatiediensten (PSC) biedt onze B2B e-commerceoplossingen tools waarmee de beveiligde, volledige en vertrouwelijke uitwisseling van elektronische berichten kan worden gegarandeerd.

De Trust Service Provider van EDICOM geeft u toegang tot specifieke diensten om de beveiliging van al uw communicatie en beheerprocessen te garanderen door middel van gegevensversleuteling.

Laatste nieuws over naleving

Elektronische factuurmodellen: CTC, clearance, real-time, gecentraliseerd, interoperabel en meer...

Ontdek hoe e-factureringsmodellen werken en in welke landen ze worden toegepast...

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

Meer informatie over de verplichte vereisten in Oekraïne voor SAF-T en de btw-factuur (Tax-invoice)

Denemarken moderniseert zijn Boekhoudwet om de digitalisering van de boekhouding te bevorderen

De nieuwe Boekhoudwet verplicht Deense bedrijven om hun jaarverslagen vanaf januari 2024 in te dienen

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten en verduidelijk al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.