Integreer onze diensten voor elektronische handtekeningen

Integreer onze eIDAS-gekwalificeerde diensten voor e-handtekeningen in uw digitale beheertools.

Trust Services Provider

Integreer processen voor elektronische handtekeningen in uw applicaties

EDICOM beschikt over de nodige referenties om gekwalificeerde diensten voor e-handtekeningen aan te bieden in overeenstemming met EU-verordening 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad.  

Ons datacenter bevat de meest geavanceerde eIDAS-conforme systemen die de uitgifte van gekwalificeerde e-handtekeningen mogelijk maken vanaf beveiligde apparaten die door EDICOM worden beheerd en onderhouden.

EDICOM, elektronische gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener in Europa

Een gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten beschikt over de relevante referenties en de passende technologie om speciale elektronische identificatiediensten te verlenen en e-handtekeningen mogelijk te maken. 

Dit type dienstverlener biedt zowel natuurlijke personen als rechtspersonen veilige elektronische identificatiemechanismen om activiteiten uit te voeren, waarbij de e-handtekening de handgeschreven handtekening vervangt met dezelfde juridische waarborgen.

De soorten e-handtekeningen zijn gedefinieerd in Richtlijn 1999/93/EG, hoewel de erkenning ervan met de eIDAS-verordening is uitgebreid en gestandaardiseerd.

De eIDAS-verordening onderscheidt drie soorten e-handtekeningen op basis van hun veiligheidsniveau

Eenvoudige e-handtekening

Eenvoudige e-handtekening

Deze is de eenvoudigste en ook de meest gebruikte. Hij wordt gedefinieerd als "gegevens in elektronische vorm die aan andere elektronische gegevens zijn gehecht of logisch daarmee zijn verbonden, en die als authenticatiemiddel worden gebruikt". Het soort transactie bepaalt de geschiktheid van het gebruik ervan en is geldig in een veelheid van contexten.

Geavanceerde e-handtekening

Geavanceerde e-handtekening

Deze wordt gegenereerd aan de hand van een erkend elektronisch certificaat dat door een geaccrediteerde leverancier is afgegeven en dat aan de hand van sleutels de ondertekenaar, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon identificeert. Hij is gekoppeld aan de ondertekende gegevens, zodat elke wijziging kan worden opgespoord en de integriteit en authenticiteit van de ondertekende documenten volledig wordt gegarandeerd.

eIDAS-gekwalificeerde e-handtekening

eIDAS-gekwalificeerde e-handtekening

Deze voldoet aan de technische eisen van de geavanceerde e-handtekening. Bovendien wordt een e-handtekening gegenereerd op basis van een certificaat dat wordt herkend met een veilig apparaat voor het aanmaken van handtekeningen, zoals een USB-token, een cryptografische kaart of een HSM-apparaat, zoals die gebruikt wordt door de handtekeningenservice van EDICOM als vertrouwensdienstverlener.

ECS (EDICOM Crypto Server)

EDICOM Crypto Server (ECS) is de dienst voor het elektronisch ondertekenen van documenten, gebaseerd op certificaten die op EDICOM-servers zijn opgeslagen. 

Hiermee worden de problemen opgelost die gepaard gaan met het gebruik van beveiligde apparaten zoals Smartcards of HSM's, waarbij ECS de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer en de beveiliging van het apparaat dat wordt gebruikt om e-handtekeningen te genereren.

EDICOM biedt wereldwijd gekwalificeerde e-handtekeningen

EDICOM is een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener, geaccrediteerd in Europa, Mexico en Colombia.

EDICOM levert via haar HSM-apparaten diensten voor e-handtekeningen om de meest complexe handtekeningmodellen zoals gekwalificeerde handtekeningen te implementeren die het gebruik van gekwalificeerde elektronische certificaten en veilige apparaten voor het aanmaken van handtekeningen vereisen.

De diensten van EDICOM voor elektronische handtekeningen worden vanuit de eigen datacenters met hoge beveiligingsniveaus geleverd, waar kritische projecten met hoge documentvolumes worden verwerkt.

EDICOM beschikt over de technologische infrastructuur die op internationaal niveau voor verschillende ISO-standaarden is gecertificeerd om erkende diensten voor e-handtekeningen in ons aanbod van oplossingen te integreren. In andere landen waar we diensten verlenen, zoals Mexico of Colombia, voegen we aan onze technologische dekking de juridische paraplu van de Certification Authority toe.

eIDAS-vertrouwensdienstverlener

eIDAS-vertrouwensdienstverlener

De verleende diensten omvatten de uitgifte van gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekeningen en elektronische zegels, elektronische tijdstempels en de bewaring van deze stempels.

EDICOM PSC in Mexico

EDICOM PSC in Mexico

Certificatiedienstverlener, geaccrediteerd door het Mexicaanse ministerie van economische zaken voor de afgifte van digitale certificaten voor e-handtekeningen en van digitale tijdstempels en de 'bewaring van gegevensberichten volgens NOM151'.

Digitaal gecertificeerde entiteit in Colombia

Digitaal gecertificeerde entiteit in Colombia

EDICOM geeft certificaten af volgens de bepalingen van artikel 30 van wet nr. 527 van 1999, zoals gewijzigd bij artikel 161 van nationaal decreet nr. 019 van 2012, decreet nr. 333 van 2014, en andere regelgevingen die deze wijzigen of aanvullen.

Bent u ontwikkelaar? Integreer handtekeningdiensten in uw oplossingen.

De dienst voor ondertekening op afstand van EDICOM kan in oplossingen van derden worden geïmplementeerd, waardoor de waarde van beheerapplicaties die door systeemintegratoren en ontwikkelaars zijn ontwikkeld, toeneemt.

Ondertekening op afstand

Met de dienst voor ondertekening op afstand van EDICOM worden elektronische handtekeningen gegenereerd met certificaten, opgeslagen op beveiligde apparaten die handtekeningen aanmaken en die in de faciliteiten van EDICOM met HTTPS via een Web Services Interface gehost worden.

De dienst voor ondertekening op afstand van EDICOM als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener lost door het gebruik van beveiligde apparaten problemen op die zich kunnen voordoen. EDICOM neemt de verantwoordelijkheid voor het beheer en de veiligheid van het apparaat dat gebruikt wordt om de e-handtekening te genereren.

Elektronische certificaten

Elektronische certificaten

Wij kunnen uw elektronische certificaten uitgeven. Als u al over geldige certificaten beschikt, kunt u deze installeren op onze apparaten om handtekeningen aan te maken.

API-integratie

API-integratie

Veelzijdige en transparante API die elk beheerstool met onze dienst voor ondertekening op afstand integreert.

eIDAS-service

eIDAS-service

Omvat de uitgifte van eIDAS-conforme e-handtekeningen op afstand.

Gedelegeerde e-handtekening

In de praktijk houdt deze dienst in dat de klant EDICOM machtigt om elektronische documenten te ondertekenen met dezelfde geldigheid als het zelf ondertekenen. 

Na de bijbehorende autorisatie ondertekent EDICOM met een eigen certificaat en beveiligde creatiesystemen voor handtekeningen. De documenthouder is vrijgesteld van de formaliteiten die gepaard gaan met het onderhouden en beheren van certificaten of handtekeningapparaten. 

Deze handtekeningmodaliteit mag alleen in gebruik worden genomen in die gevallen waarin de wetgeving dit uitdrukkelijk toestaat en voor die documenten waarin deze mogelijkheid specifiek is erkend. 

Oplossingen die zijn geïntegreerd met onze geavanceerde cryptografische diensten

De diensten die wij als eIDAS-gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener aanbieden, maken ons technologisch platform compleet met een geavanceerde beveiliging van elektronische ondertekeningen van documenten met het hoogste beveiligingsniveau.

Wij garanderen een wereldwijde service voor de implementatie van geavanceerde EDI-oplossingen tussen computersystemen. 

Elektronische archiveringsdienst

EDICOMLta garandeert de wettelijke bewaring van elektronische documenten die zijn opgeslagen op het EDICOM-platform, evenals hun integriteit en authenticiteit na verloop van tijd.

  • EDICOM treedt op als een derde partij en verleent bewijskracht aan de in bewaring gegeven documenten.
  • De service is in overeenstemming met Europese Verordening 910/2014 betreffende EDI en vertrouwensdiensten.
  • Bewaring is in overeenstemming met internationale standaarden zoals de 'Conservazione Sostitutiva in Italië of de 'NOM 151' in Mexico

Goedkeuring van documenten met e-handtekeningen

EDICOMSignADoc is de oplossing voor het beheer van al uw documentgoedkeuringsstromen, zowel intern als wanneer deze door externe partijen zoals klanten of leveranciers moeten worden goedgekeurd. Met deze oplossing geeft EDICOM als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener certificaten en diensten voor elektronische handtekeningen uit, waardoor er meer juridische garanties zijn voor bewijzen van acceptatie of afwijzing van documenten als processen voor e-handtekeningen deze genereren.

E-handtekeningen in fiscale en administratieve processen

Het wereldwijde e-factureringsplatform van EDICOM vereenvoudigt de uitgifte- en acceptatieprocessen van e-facturen in multinationale omgevingen. Het is de ideale oplossing voor bedrijven die actief zijn op verschillende markten en gebruik maken van gecentraliseerde beheersystemen die deze documenten in overeenstemming met de geldende wetten in elk land moeten afhandelen.

Door cryptografische mechanismen zoals e-handtekeningen toe te passen, garandeert EDICOM de authenticiteit en integriteit van het document gedurende zijn gehele digitale levenscyclus. Dit is een fundamenteel punt dat door de meeste landen waar e-facturering is toegestaan, wordt vereist.

E-handtekeningen en tijdstempels als u met belastingdiensten communiceert

Het VAT Compliance-platform van EDICOM vereenvoudigt de communicatie met belastingdiensten in multinationale omgevingen. Het is de ideale oplossing voor bedrijven die actief zijn in verschillende markten en fiscale documenten moeten beheren in overeenstemming met de geldende wetten in elk land.

De toepassing van de e-handtekening en de elektronische tijdstempel is noodzakelijk in deze processen omdat het de rechtspersoon identificeert die de fiscale informatie verzendt en bevestigt dat de verzending plaatsvond op een specifiek tijdstip. Dit is een fundamenteel aspect in deze systemen waar de verzending van informatie onderworpen is aan precieze deadlines.

Volg al het nieuws over e-handtekeningen in Europa

Elektronische factuurmodellen: CTC, clearance, real-time, gecentraliseerd, interoperabel en meer...

Ontdek hoe e-factureringsmodellen werken en in welke landen ze worden toegepast...

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

Meer informatie over de verplichte vereisten in Oekraïne voor SAF-T en de btw-factuur (Tax-invoice)

Denemarken moderniseert zijn Boekhoudwet om de digitalisering van de boekhouding te bevorderen

De nieuwe Boekhoudwet verplicht Deense bedrijven om hun jaarverslagen vanaf januari 2024 in te dienen

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten en verduidelijk al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.