Kenmerken van de e-facturatie in Mexico

De elektronische factuur in Mexico heeft de naam CFDI (Digital Tax Receipt by Internet). Het is een geconsolideerd factureringssysteem in de Mexicaanse economie en is een van de referenties voor elektronische facturatie op wereldniveau.

De Mexicaanse elektronische factuur werd gecreëerd in 2004 en heeft sindsdien al vele evoluties ondergaan om een betere gebruikerservaring voor belastingbetalers te garanderen en om incidenten die in de loop van de tijd ontdekt werden, te corrigeren. In het elektronische facturatiesysteem in Mexico is de figuur van de PAC (Authorized Certification Provider) essentieel. Deze PAC is een rechtspersoon die de bevoegdheid heeft van de Belastingdienst om de elektronsiche documenten voor belastingsdoeleinden te genereren en te verwerken. EDICOM werd opgericht als de eerste PAC voor elektronische facturatie in Mexico

Bevoegde autoriteit

Bevoegde autoriteit

SAT - Servicio de Administración Tributaria.

Verplichting

Verplichting

100% van de afzenders en ontvangers.

Vereiste administratieve procedures

Vereiste administratieve procedures

U moet een elektronisch basiscertificaat hebben met de naam e. Firma om een tweede elektronisch certificaat genaamd Digital Seal Certificate (CSD) aan te vragen. Deze CSD heeft een speciaal gebruiksbeleid om CFDI's te ondertekenen. Beide certificaten worden uitgegeven door de Dienst van de Belastingdienst.

Formaat

Formaat

De CFDI is een gestructureerd bestand in XML-formaat, bedoeld voor de elektronische aangifte voor de Mexicaanse belastingdienst (SAT) van verschillende documenten waaronder facturen en loonbriefjes.

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening

De verzender van de factuur is verplicht om alle uitgegeven facturen te ondertekenen. Er is ook een tweede elektronische handtekening genaamd ‘stempel’ die wordt gegenereerd door een geautoriseerde certificeringsaanbieder die is geaccrediteerd door de SAT zodra de inhoud en structuur van de factuur is gevalideerd.

Fiscale controle

Fiscale controle

De stempel is het element dat fiscale geldigheid aan het document geeft. Alle belastingontvangsten moeten worden afgestempeld door een Electronic Billing PAC, die het document online aan de SAT zal rapporteren, zodat de SAT het later beschikbaar stelt aan de uitgever en ontvanger in hun belastingmailbox.

Afdrukformaat

Afdrukformaat

Er is een grafische weergave van het bestand voor print- en leesdoeleinden. Dit formaat is gereguleerd met betrekking tot de inhoud die het moet vertegenwoordigen, evenals de opname van een tweedimensionale streepjescode die, wanneer gelezen, naar een pagina van de SAT leidt waar de geldigheid van het ontvangstbewijs kan worden geverifieerd.

Archivering

Archivering

In Mexico is het voor zowel afzender als ontvanger verplicht om de originele elektronische documenten minimaal vijf jaar te bewaren. Er zijn ook complementaire opslagsystemen zoals NOM151, waarmee meer wettelijke garanties kunnen worden toegekend aan het opgeslagen elektronische document en om het met bewijswaarde te gebruiken voor derden.

Wilt u meer weten over e-Invoicing in Mexico?

Neem dan contact op met een van onze specialisten in elektronische facturering.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren Selecteer een geldig voorvoegsel Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Bezig met verzenden

Even geduld aub. Dit kan enkele seconden duren.

Bedankt voor het doorsturen van uw gegevens!

Veelgestelde vragen over CFDI

CFDI betekent Digitaal Fiscaal Ontvangstbewijs via internet. Het is het officiële elektronische factuurformaat in Mexico en moet voldoen aan de vereisten van de SAT.

De elektronische factuur moet informatie bevatten zoals onder meer de naam of bedrijfsnaam van de uitgever en de ontvanger, de RFC van beide partijen, het folionummer, het totale bedrag van de factuur en het type verrichting dat is uitgevoerd. Het is belangrijk om te controleren of de factuur voldoet aan alle vereisten die zijn vastgesteld door de SAT.

Het betalingscomplement is een complement dat wordt toegevoegd aan de elektronische factuur om de volledige of gedeeltelijke betaling van de factuur te verifiëren. Dit complement is verplicht voor facturen waarin betaling op krediet of in termijnen is overeengekomen.
 

De enige operationele versie van het Carta Porte Complement sinds augustus 2023 is 2.0, die onder meer de volgende nieuwe functies biedt:

 • Attributen toevoegen en verwijderen
 • Aanpassing van de lengte van enkele attributen van het "Autotransport" knooppunt
 • Aanpassing van de formulering van sommige beschrijvingen
 • Aanpassingen in bestaande aanvullende validaties op CFDI- en Complementenniveau
 • Aanvullende validaties volgens de nieuwe structuur
   

Ja, het is mogelijk om een uitgegeven elektronische factuur te annuleren. Er zijn echter bepaalde regels en vereisten waaraan moet worden voldaan om dit te doen.

Per 31 maart 2023 eindigt de coëxistentieperiode van versies 3.3 en 4.0 van de CFDI en is dus het gebruik van alleen versie 4.0 verplicht. 
 

Addenda zijn een optioneel onderdeel van de elektronische factuur die zijn opgenomen in het XML-formaat om commerciële informatie toe te voegen.
Het is een element waarmee informatie kan worden opgenomen die relevant is voor het bedrijf om zijn commerciële activiteit succesvol uit te voeren: serienummer van het product, nummer van de bestelling, nummer van de leverancier, plaats en datum van levering, enz.
 

CFDI 4.0 bevat belangrijke wijzigingen in de datastructuur, validatieregels en de manier waarop fiscale complementen worden behandeld, zoals het betalingscomplement. Daarnaast bevat CFDI 4.0 nieuwe velden en formaten voor meer precisie in belastinginformatie.

Enkele wijzigingen in CFDI 4.0 ten opzichte van CFDI 3.3:

 • Verplichting om het fiscale adres van de uitgever en de ontvanger vast te stellen
 • Update van het betalingscomplement naar versie 2.0
 • Nieuw formaat van het Bewijs van Inhouding en Betalingsinformatie
 • Nieuwe voorwaarden voor het annuleren van CFDI's
 • Hiermee kunnen CFDI's onderling worden gerelateerd.
   

Related resources

Gerelateerd nieuws over elektronische facturen in Mexico

De SAT incorporeert het vrachtbrief complement "Carta Porte" voor de overdracht van goederen

Toeslag voor het vervoer van goederen genaamd Carta Porte (leveringsbon).

Alles over de aanvulling voor buitenlandse handel voor CFDI-facturen in Mexico

Met de aanvulling buitenlandse handel voor CFDI kunt u sneller exporteurs en importeurs identificeren

CFDI 4.0 - De nieuwe versie van elektronische facturering voor Mexico

Naast de nieuwe CFDI 4.0 zullen nieuwe belastingmaatregelen worden ingevoerd die van invloed zullen zijn op de Mexicaanse
Een oplossing voor e-facturatie. Meerdere voordelen
Neem contact op met onze specialisten en neem al uw twijfels weg over hoe u zich kunt aanpassen aan elk elektronisch facturatiesysteem ter wereld.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

Praten?