Elektronische facturatie in Europa

Ontdek e-facturatie in Europa. Start uw B2G- of B2B-e-facturatiesproject in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, enz.

Ontdek e-facturatie over de hele wereld

EDICOM volgt de internationale ontwikkeling van elektronische facturatie op de voet en heeft een overzicht van alle verschillende modellen die worden gebruikt. Geef aan in welk land u actief wilt zijn, en wij voorzien u van de technische en wettelijke criteria waarmee u rekening moet houden bij het verzenden van elektronische facturen.

Klik op een land voor meer informatie

Nieuws over elektronische facturatie in Europa

EDICOM volgt de internationale ontwikkeling van elektronische facturatie op de voet.

E-facturatie in Frankrijk

Frankrijk heeft besloten een nieuw elektronisch belastingstelsel te implementeren voor particuliere bedrijven. De overheid legt momenteel de laatste hand aan het nieuwe model voor e-facturatie en e-rapportage voor B2B.

E-facturatie in Italië

Het systeem dat wordt gebruikt voor elektronische facturatie tussen particuliere bedrijven lijkt sterk op dat van de overheid. Via het Sistema di Interscambio (SdI) kunnen bedrijven elektronische facturen uitgeven en ontvangen, evenals de bijbehorende statusberichten.

E-facturatie in Polen

Polen boekt vooruitgang met zijn project om elektronische facturatie tussen particuliere bedrijven op massale schaal in te voeren. Verwacht wordt dat het gebruik van elektronische B2B-facturatie vanaf 2023 verplicht zal worden.

EDICOM geaccrediteerd als PEPPOL Access Point

In 2015 certificeerde de internationale stichting OpenPEPPOL EDICOM als PEPPOL Access Point. Daarnaast ontving EDICOM SMP-certificering voor de implementatie van zijn metadatapublicatiedienst.

Met EDICOM PEPPOL Access Point kunnen overheidsinstanties en overheden met partners en leveranciers communiceren door middel van geïntegreerde oplossingen die op basis van PEPPOL-XML de uitwisseling van alle soorten elektronische standaarddocumenten automatiseren.

EDICOM PEPPOL Access Point

E-facturatie bij de Europese overheidsdiensten: stand van zaken

Elektronische facturatie is sinds 18 april 2020 verplicht tussen overheidsdiensten en hun leveranciers. Hierdoor ontstaat een concurrerende markt die de samenwerking en het zakendoen tussen de verschillende bedrijven bevordert.

Richtlijn 2014/55/EU, waarin e-facturatie bij overheidsaanbestedingen is geregeld, beoogt handelsbelemmeringen te verminderen die ontstaan als gevolg van verschillende nationale wettelijke voorschriften en technische normen voor e-facturatie . Elke EU-lidstaat heeft zijn eigen implementatie van de wet ontwikkeld, waarbij het model voor elektronische facturatie aan het eigen wetgevingskader is aangepast.

Klanten die al vertrouwen op onze diensten

Elektronische B2B-facturatie groeit gestaag in Europa

Nu de landen van de Europese Unie e-facturatiesmodellen in hun processen voor overheidsaanbestedingen integreren, breidt dit systeem zich uit naar de rest van de zakenwereld. Deze vooruitgang zet bedrijven ertoe aan technologische oplossingen te zoeken die flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan hun economische middelen, en aan de wijzigingen in hun interne processen..

Wat de wetgeving betreft, is B2B e-facturatie in Europa gebaseerd op de Richtlijn 2010/45/EU. Deze stelt drie methodes vast om de integriteit en de authenticiteit van de elektronische uitwisseling van documenten te garanderen.

 

Elektronische gegevensuitwisseling

Elektronische gegevensuitwisseling

Elektronische gegevensuitwisseling (EDI) garandeert de tracering van commerciële documenten.

Elektronische handtekeningen

Elektronische handtekeningen

Pas geavanceerde elektronische handtekeningen toe op uw factuur, via elektronische certificaten en beveiligde ondertekeningsmethoden.

Audittrails

Audittrails

Implementeer specifieke tracking- en auditingprocessen voor gerelateerde documenten (inkooporders, verzendberichten, contracten, enz.).

Authenticiteit en integriteit van alle elektronische facturen

De Europese eIDAS-verordening (Verordening 910/2014) stelt een rechtskader vast voor e-identificatiemechanismen. Dankzij EDICOM's certificering als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener, kunnen wij elektronische transacties voorzien van vertrouwensmechanismen die authenticiteit en integriteit garanderen:

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Elektronische opslag op lange termijn

Elektronisch tijdstempel

Beheer uw elektronische facturatie wereldwijd

Het is mogelijk om e-facturatie projecten te beheren met verschillende partners in verschillende landen. EDICOM's e-facturatie platform is ingericht om zich aan te passen aan nationale wetgeving en om alle plaatselijke voorschriften toe te passen (zoals wat betreft elektronische handtekeningen, opmaak, opslag, enz.).

 

Integratiemodule

Integratiemodule

Met deze oplossing worden formats middels een 'mappingsysteem' automatisch geconverteerd naar het door de ontvanger verwachte format, op volledig transparante wijze, en zonder dat enige aanpassing in uw ERP nodig is.

Validatiemodule

Validatiemodule

De gegevens worden gevalideerd om te voldoen aan de specificaties van de ontvangende entiteit, ongeacht of deze publiek of privaat is.

Connectiviteitsmodule

Connectiviteitsmodule

In een B2G-omgeving zorgt het wereldwijde e-facturatiesplatform voor de gegevensuitwisseling via de protocollen die door elk overheidsorgaan zijn gedefinieerd voor de regelgeving inzake e-facturatie (webservice, AS2, HTTPS, FTP, enz.).

Module Wettelijke naleving

Module Wettelijke naleving

Zodra de gegevensstructuur van het bericht (elektronische factuur, btw-aangifte, enz.) is gevalideerd, worden geavanceerde cryptografische mechanismen toegepast om de juridische geldigheid ervan na te gaan, zoals elektronische handtekeningen, tijdstempels of andere certificaten.

PEPPOL-naleving

Module PEPPOL-naleving

EDICOM is geaccrediteerd als een 'PEPPOL Access Point'. EDICOM maakt via het PEPPOL-netwerk verbinding met elke openbare dienst die op dit netwerk opereert, voor de uitwisseling van alle soorten elektronische documenten: facturen, bestellingen, inkooporders, prijscatalogi, enz.

Module Gecertificeerde bescherming

Module Gecertificeerde bescherming

Elektronische facturen moeten wettelijk gedurende een bepaalde periode worden gearchiveerd, en opgesteld zijn conform de wettelijke beveiligingsspecificaties per land. Onze e-archiveringsdienst is gecertificeerd volgens de eIDAS-norm. Dit garandeert de integriteit van documenten op lange termijn, een essentiële vereiste voor rechtsgeldigheid.

Nieuws over elektronische facturatie in Europa

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Belangrijkste feiten over verplichte e-facturatie in Zambia: Smart Invoice

Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om het elektronische facturatiesysteem Smart Invoice te gebruiken

B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

Status van de implementatie van B2G e- facturatie in de Duitse federale staten

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Neem contact op met een van onze specialisten voor antwoorden op al uw vragen over onze gegevensintegratieoplossingen.

Neem contact met mij op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.