Peppol-netwerk

Met het Peppol-netwerk maakt u verbinding met organisaties en overheden op internationaal niveau. EDICOM is PEPPOL Access Point-gecertificeerd en kan hiermee binnen het Peppol-netwerk opereren.

Consolidatie van grensoverschrijdende elektronische aanbestedingen met het Peppol-netwerk

Overheidsopdrachten in de Europese Unie bedragen ongeveer 2 miljard euro per jaar. Naar schatting besteden de meer dan 250.000 instanties die samen de EU vormen, ongeveer 14% van het bbp (bruto binnenlands product) aan de inkoop van diensten, arbeid en leveringen. Om dit complexe aanbestedingssysteem transparant en efficiënt te beheren, heeft de Europese Unie de richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturatie met betrekking tot overheidsopdrachten ontwikkeld. Deze richtlijn vereist dat alle overheidsinstanties in de diverse landen een gemeenschappelijke elektronische standaard gebruiken om e-facturen te ontvangen.

In deze context is Peppol binnen Europa ontstaan en ontwikkeld. Het is een van de standaarden voor de uitwisseling van elektronische documenten. Het bevordert de interoperabiliteit tussen partners, met name overheidsinstanties, hun leveranciers en technologische leveranciers van datacommunicatiediensten.

EDICOM geaccrediteerd als Peppol Access Point

In 2015 certificeerde de internationale stichting OpenPeppol EDICOM als Peppol Access Point. Daarnaast ontving EDICOM SMP-certificering voor de implementatie van zijn metadatapublicatiedienst.

Met EDICOM Peppol Access Point kunnen overheidsinstanties en overheden met partners en leveranciers communiceren door middel van geïntegreerde oplossingen die op basis van Peppol-XML de uitwisseling van alle soorten elektronische standaarddocumenten automatiseren.

EDICOM Peppol Access Point

Waarom EDICOM Peppol Access Point?

Het EDICOM Access Point vereenvoudigt de connectiviteit met het Peppol-netwerk, waardoor een transparante, directe toegang tot andere toegangspunten in het netwerk mogelijk wordt. EDICOM biedt een toegangspunt tot de infrastructuur voor overheidsopdrachten (Peppol) op basis van:

Onze eigen infrastructuur

Onze eigen infrastructuur

Wij ontwikkelen onze oplossingen volledig binnen onze eigen technologische infrastructuur, zodat we onmiddellijk kunnen reageren en ons aan elke verandering kunnen aanpassen.

Veiligheid

Veiligheid

EDICOM managet informatiebeveiliging in overeenstemming met strenge kwaliteitseisen zoals de ISO27001. EDICOM heeft ook andere accreditaties, zoals de ISAE3402 en is een eIDAS-vertrouwensdienstverlener. 

 

Automatisering

Automatisering

Onze oplossing integreert met uw intern managementsysteem en automatiseert het verzenden en ontvangen van al uw Peppol-transacties vanuit uw eigen ERP.

 

Compliance

Compliance

Het platform past zich aan de eisen aan die zijn vastgesteld in de verschillende technische en regelgevingsspecificaties in Europa voor e-facturering en e-procurement.

Centralisatie

Centralisatie

Via het Peppol-netwerk kunnen EDICOM-gebruikers alle berichten met betrekking tot elektronische aankopen centraliseren. Een Italiaans bedrijf kan bijvoorbeeld vanuit één enkele oplossing deelnemen aan een e-tender in Spanje, Frankrijk of een ander land.

Voortdurende verbetering

Voortdurende verbetering

Wij garanderen dat onze e-procurement-oplossing permanent wordt aangepast  om te voldoen aan technische of wetgevende updates die zich overal ter wereld kunnen voordoen.

Doelstellingen van het Peppol-netwerk

Het gebruik van een gemeenschappelijke, interoperabele standaard met Peppol is essentieel om tot een grensoverschrijdend model voor overheidsopdrachten te komen. Via het Peppol-platform kunnen bedrijven en overheden facturen, inkooporders, verzendberichten, prijscatalogi, enz. uitwisselen.

 

  • De interoperabiliteit van e-procurement in de overheidssector verbeteren en de transparantie in de betrekkingen tussen particuliere ondernemingen, overheden en overheidsinstanties bevorderen.

  • Bedrijfsprocessen in zowel de openbare als de particuliere sector automatiseren.

  • Het concurrentievermogen van ondernemingen bevorderen, in het bijzonder het MKB, in een mondiale, transnationale context.

  • Eén digitale marktplaats ontwikkelen.

De stand van zaken op het gebied van e-procurement in Europa

Kom meer te weten over de actuele initiatieven voor de modernisering van systemen voor overheidsopdrachten die in Europa worden ontwikkeld en die gebaseerd zijn op het Peppol-platform. De doelstellingen van OpenPeppol zijn gekoppeld aan die van de Digitale Agenda voor Europa 2020-21, die tot doel heeft de basis te leggen voor een duurzamer, mondiaal concurrerend bedrijfsecosysteem.

Voordelen van het Peppol-netwerk

Kostenverlaging

Kostenverlaging

Peppol is een norm die op veel gebieden van openbare aanbestedingen wordt gebruikt en door overheidsinstanties wordt uitgebreid en overgenomen. Beheer met één geaccrediteerde oplossing relaties met verschillende overheidsdiensten in meerdere landen.

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit

De interconnectie tussen de verschillende Peppol-toegangspunten in het netwerk is gegarandeerd. Het platform garandeert op deze manier  de toegang voor elke partner die deelneemt aan openbare aanbestedingsprocedures binnen het kader van Peppol.

Geautomatiseerde beheersprocessen

Geautomatiseerde beheersprocessen

De Peppol - en EDI-standaarden openen de deur naar automatisering. Het vermindert de werklast voor de verkoop- en administratieafdelingen en op deze manier kunnen ze hun inspanningen op taken richten die meer waarde en efficiëntie opleveren.

Groter concurrentievermogen

Groter concurrentievermogen

Bedrijven kunnen automatisch gegevens met partners in verschillende landen uitwisselen. Zodra bedrijven deze technologische sprong hebben gemaakt, blijven zij hun digitale strategie verder ontwikkelen.

Hoe werkt Peppol?

Peppol is een geheel van specificaties die zijn ontwikkeld om overheidsopdrachten tussen bedrijven en overheidsinstanties te vereenvoudigen, ongeacht hun locatie of de interne managementsystemen die ze gebruiken. De door het Peppol-netwerk gehanteerde berichtenstandaard wordt Peppol-UBL (Universal Business Language) genoemd en is gebaseerd op de XML-taxonomie. De Peppol-infrastructuur omvat:

 

Landen met initiatieven op het gebied van e-procurement op basis van Peppol

Sinds zijn oprichting in 2008, is het gebruik van Peppol in heel Europa toegenomen. Naast de initiatieven van de Europese Commissie om grensoverschrijdende interoperabiliteit te bereiken, zoals de richtlijn 2014/55/EU, dringen inmiddels veel andere landen aan op elektronische communicatie met dit netwerk op nationaal niveau.

 

Peppol in de Italiaanse gezondheidszorg

De regio Emilia-Romagna is de eerste regio in Italië die Peppol invoerde voor overheidsopdrachten. Sinds januari 2016 kunnen regionale overheden elektronische facturen verzenden en ontvangen.

Het Peppol-netwerk voor elektronische facturering in Ierland

Elektronische facturen in de overheidssector moeten in Ierland via het Peppol-netwerk en aan de hand van een Peppol Access Point worden verzonden en ontvangen, aangezien er op nationaal niveau geen centraal platform wordt gebruikt.

Peppol-regulering in de Zweedse publieke sector

In november 2014 stelde een Zweeds overheidsinitiatief ter bevordering van overheidsopdrachten voor om Peppol voor dit doel te gebruiken. De overgrote meerderheid van de Zweedse overheidsinstellingen is al op het netwerk aangesloten, en sinds 2018 is het verplicht.

Peppol bij de NHS in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk voert zijn NHS-strategie voor e-procurement uit voor de elektronische uitwisseling van inkooporders, facturen en verzendberichten. Hierbij is het verplicht om de uitwisseling van deze documenten tussen de Britse gezondheidsdienst en zijn leveranciers op een gestandaardiseerde manier uit te voeren via toegangspunten die op het Peppol-netwerk zijn aangesloten, zoals bijvoorbeeld EDICOM .

Peppol in Noorse grensoverschrijdende handel

Sinds 1 juli 2012 ontvangt de Noorse centrale overheid elektronische facturen van leveranciers met behulp van een eigen formaat volgens de Peppol-specificaties. Deze indeling wordt EHF genoemd, een nationale toepassing die Peppol-BIS volgt.

Peppol in Deense grensoverschrijdende handel

Het nationale elektronische facturatieplatform van Denemarken wordt beheerd door Peppol, zodat buitenlandse leveranciers documenten kunnen uitwisselen met Deense overheidsinstellingen en de regelgeving kunnen naleven.

Peppol in Singapore

Singapore koos voor de infrastructuur en het netwerk van Peppol-standaarden om e-facturatieg in het hele land te implementeren. In januari 2019 werd e-facturatie geactiveerd en vervolgens begonnen gecertificeerde toegangspunten en dienstverleners netwerkconnectiviteit en e-facturatieoplossingen aan te bieden.

Peppol in Australië en Nieuw-Zeeland

In februari 2019 kondigden Australië en Nieuw-Zeeland de goedkeuring van het Peppol-interoperabiliteitskader voor e-facturatieaan om bedrijven meer mogelijkheden te bieden toegang te krijgen tot de wereldwijde handelsomgeving.

Peppol in Japan

De EIPA (E-Invoice Promotion Association) heeft aangekondigd dat zij de Peppol-standaarden zal analyseren en hoopt een Japanse standaard voor elektronische facturatie te kunnen creëren. De stichting moedigt bedrijven aan om tegen oktober 2022 e-facturatiesoftware te gebruiken die Peppol ondersteunt.

Nieuws over e-facturering en e-procurement

VeriFactu, het factuurverificatiesysteem ter bestrijding van belastingfraude in Spanje

Lees meer over de vereisten die bedrijven moeten aannemen om te voldoen aan de VeriFactu-verordening.

Peppol: Het Peppol 4-corner en 5-corner CTC model

Peppol ist ein interoperables elektronisches Dokumentenaustauschsystem, das weltweit verbreitet ist

Duitsland: Status van elektronische B2B factuur

De Bundesrat heeft de wet aangenomen die B2B e-facturatie verplicht stelt in Duitsland vanaf 2027

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten voor heldere antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.