Documentintegriteit met gekwalificeerde elektronische tijdstempels

EDICOM biedt als tijdstempelautoriteit en eIDAS-gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener gekwalificeerde elektronische tijdstempels aan.

Trust Services Provider

Wat zijn gekwalificeerde elektronische tijdstempels?

Een tijdstempel geeft aan wanneer en hoe laat een gegevensreeks gemaakt en vanaf een bepaald tijdstip niet meer is gewijzigd.

Gekwalificeerde elektronische tijdstempels worden op vele manieren toegepast. Ze worden gebruikt in gecertificeerde digitalisering van facturen, archivering van alle soorten van elektronische documenten en elk proces waarin het belangrijk is om te 'certificeren' dat bepaalde elektronische gegevens op een bepaald moment en in een bepaalde vorm aan de tijdstempelautoriteit werden aangeboden.

Een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener zoals EDICOM treedt op als een vertrouwde derde partij die de vorm van dergelijke elektronische gegevens op een specifieke datum en tijd bevestigt. Het is een mechanisme dat op vele elektronische documenten zoals facturen, orders, commerciële transacties en financiële boekhoudkundige verslagen kan worden toegepast.

De eIDAS-verordening bepaalt dat een gekwalificeerde elektronische tijdstempel aan de volgende vereisten moet voldoen:

Verbinding

Verbinding

De datum en de tijd moeten op een zodanige manier met de gegevens verbonden zijn dat redelijkerwijs kan worden uitgesloten dat deze ongemerkt worden gewijzigd.

Internationale standaard

Internationale standaard

Moet gebaseerd zijn op een nauwkeurige tijdbron die gekoppeld is aan de gecoördineerde wereldtijd (UTC).

eIDAS-rechtmatigheid

eIDAS-rechtmatigheid

Moet ondertekend zijn met een geavanceerde elektronische handtekening of verzegeld met een geavanceerde elektronische zegel van de gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener of een andere gelijkwaardige methode.

Aanvraagprocedure voor een gekwalificeerde elektronische tijdstempel

1

Samenvatting of HASH

De klantapplicatie verkrijgt de 'samenvatting', 'vingerafdruk' of 'HASH' van het document en dient een aanvraag in voor een tijdstempel volgens het RFC3161-protocol. Als de klant niet over een omgeving op het EDICOM B2B-platform beschikt, kan de aanvraag worden gedaan door het document via Web Service Communications te verzenden.

2

Gekwalificeerde elektronische tijdstempel

Zodra het bericht (met de HASH van het document) in de service is ontvangen, wordt het gekwalificeerde elektronische tijdstempel aangebracht. Daartoe beschikt de service over een tijdbron die met de gecoördineerde wereldtijd (UTC) is gesynchroniseerd.

3

Elektronische handtekening

De EDICOM-handtekening wordt toegevoegd als tijdstempelautoriteit, evenals de certificering ervan.

4

Back-up

De ondertekende gekwalificeerde elektronische tijdstempel wordt naar de klant teruggestuurd. Op dit punt biedt EDICOM haar documentback-upservice aan, waarbij de originelen op platforms met hoge beschikbaarheid worden gearchiveerd.

Leg een juridische laag over uw elektronische transacties

Met een gekwalificeerde elektronische tijdstempel valideert de gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener dat bepaalde gegevens op een bepaalde datum en een bepaald tijdstip zijn gemaakt.

Voordelen van een gekwalificeerde elektronische tijdstempel

Gekwalificeerde elektronische tijdstempels worden op vele manieren toegepast. Ze worden gebruikt bij het scannen van gecertificeerde facturen, bij het archiveren van alle elektronische documenten en bij elk proces waarin het van belang is te 'certificeren' dat bepaalde elektronische gegevens op een bepaald tijdstip gemaakt waren en in die vorm aan de tijdstempelautoriteit werden aangeboden.

Een cloudplatform voor het verzenden en ondertekenen van documenten

Vereenvoudig en stroomlijn het elektronisch ondertekenen van documenten met een cloudoplossing die aan de beveiligings- en integriteitsvoorschriften van eIDAS voldoet.

De elektronische handtekening garandeert de authenticiteit van de bron, d.w.z. de identiteit van de eigenaar van het document. EDICOM is gecertificeerd als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener en is geaccrediteerd om gecertificeerde elektronische handtekeningen aan te bieden.

Langetermijnoplossing voor elektronische archivering

EDICOMLta (EDICOM Long-Term Archiving) is het Certified Long-Term Electronic Archiving-systeem dat door EDICOM als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener wordt aangeboden. Ons systeem is ontwikkeld in overeenstemming met de eIDAS-verordening, het maximale verordeningsniveau voor elektronische archivering in Europa.

De dienst is van toepassing op alle gearchiveerde documenten en gegevens met verschillende identificatiemethoden, digitale handtekeningen, en gekwalificeerde elektronische tijdstempels in overeenstemming met de eIDAS-verordening om de integriteit en authenticiteit van de bestanden voor onbepaalde tijd te garanderen.

Het laatste nieuws over elektronische vertrouwensdiensten

B2B e-facturatie in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang bij de invoering van het nieuwe model voor B2B e-facturering en e-rapportage

Hoofdpunten van de SAF-T verklaring van Portugal

We analyseren de hoofdpunten van de implementatie in Portugal.

Hoe het nieuwe e-Reporting systeem in Frankrijk werkt

Volgend jaar januari zal voor bedrijven het nieuwe Franse e-reporting systeem in werking treden

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten voor heldere antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.