Hoe ziet het e-facturatiemodel in Thailand eruit?

Het elektronische facturatiesysteem in Thailand staat bekend als het “e-Tax System” en heeft betrekking op de documenten: elektronische factuur of e-Tax Invoice, elektronisch ontvangstbewijs of e-Receipt en debet- en creditnota's. Het model is geïmplementeerd door het Thaise ministerie van inkomsten (DR). Het systeem is bedoeld om belastingaangifte te vergemakkelijken en belastingontduiking te verminderen, terwijl de administratieve efficiëntie wordt verbeterd.

Dit model bestaat uit het genereren en indienen van elektronische belastingfacturen en e-ontvangstbewijzen in één formaat door het definiëren van regels en het volgen van internationale standaarden en de aanbevelingen van het Electronic Transaction Development Agency van het Ministerie van Digitale Economie en Samenleving (ETDA).

Alle btw-plichtige entiteiten en personen kunnen elektronische facturen in elektronisch formaat aanmaken, uitgeven en opslaan.
 

Index [Verberg]

Kenmerken van e-facturen en e-ontvangstbewijzen in Thailand

E-facturatie in Thailand is sinds 2012 op vrijwillige basis toegestaan. Omdat e-facturering in Thailand niet verplicht is, is toestemming van de koper nodig om e-facturen uit te geven/te versturen.

Om e-facturen uit te kunnen geven, moeten bedrijven een elektronisch certificaat krijgen van het Thaise ministerie van inkomsten.

Bedrijven maken e-facturen aan de hand van software of systemen die zijn goedgekeurd door het Thaise belastingdepartement.

De gegevens moeten in XML-formaat en binnen 15 dagen na de volgende belastingmaand naar het RD worden verzonden.

Elektronische facturen moeten elektronisch worden ondertekend.

Documenten moeten 5 jaar worden bewaard met mechanismen die de integriteit en authenticiteit van het originele document garanderen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze over adequate systemen beschikken om deze facturen op te slaan en terug te vinden in het geval van een belastingcontrole.

Soorten elektronische documenten

Voor bedrijven die diensten verkopen

 • Factuur: afgegeven aan de koper op de dag dat de bestelling voor de dienst is geplaatst.
 • BTW-ontvangstbewijs of factuur: uitgereikt aan de koper op de dag dat de koper betaalt.

Voor bedrijven die producten verkopen

Als de koper geen kredietvoorwaarden heeft

 • BTW-ontvangstbewijs of -factuur: voor kopers die fiscale entiteiten of natuurlijke personen zijn.
 • Ontvangstbewijs: voor eindkopers.

Als de koper een krediettermijn heeft

 • Factuur of btw-factuur: uitgereikt aan de koper op de dag van aankoop.
 • Ontvangstbewijs: afgegeven aan de koper op de dag dat de koper betaalt.

Welke informatie moet de elektronische factuur bevatten?

 1. De naam van de btw-factuur op een opvallende plek op het document,
 2. De naam, het adres en het btw-identificatienummer van de belastingplichtige die de btw-factuur uitreikt,
 3. Naam en adres van de koper van het goed of de dienst,
 4. Volgnummer van de btw-factuur,
 5. Omschrijving, soort, categorie, hoeveelheid en waarde van de goederen of diensten,
 6. Het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde berekend over de waarde van de goederen of diensten,
 7. De datum van uitgifte.

EDICOM oplossing voor e-facturatie in Thailand

Als uw bedrijf e-facturatie in Thailand moet implementeren, kan EDICOM's wereldwijde e-facturatie oplossing u helpen het proces te automatiseren en te integreren.

Het EDICOM platform verzamelt de benodigde belastinggegevens en voert gegevensvalidatie uit voordat het standaard 3-2560 XML-bestand en de PDF/A-3 worden gegenereerd.

Vervolgens wordt de vereiste elektronische handtekening aangebracht en stuurt het EDICOM platform de gegevens via beveiligde communicatieprotocollen naar de RD. 

Zodra de factuur door de RD is gevalideerd, verkrijgt het platform zowel de XML als de PDF en kan het de verzending van de factuur naar de eindontvanger automatiseren.

Tot slot kunnen de elektronische documenten worden opgeslagen in EDICOM's gecertificeerde elektronische opslagmodule onder strikte veiligheidsmaatregelen.

Kortom, e-facturatie in Thailand is een belangrijk onderdeel van het Thaise belastingsysteem, ontworpen om de efficiëntie en transparantie van de belastingaangifte voor bedrijven te verbeteren.

Context van e-facturatie in Thailand

In 2016 introduceerde de Thaise regering een nationaal initiatief met de naam “Thailand 4.0”. Dit beleid is een antwoord op 2 belangrijke langetermijndoelstellingen: Thailand omvormen tot een “digitale economie” en zo een “geavanceerde economie” worden tegen 2032.

Dit nationale programma bestaat uit de implementatie van een elektronisch belastingsysteem dat twee documenten omvat: de e-factuur en het e-ontvangstbewijs. Het elektronische belastingsysteem zal alle zakelijke transacties in Thailand beïnvloeden.

In 2017 reguleerde het Thaise RD het gebruik van deze elektronische documenten, waarbij elke belastingplichtige die voor het elektronische systeem koos, elektronische facturen moest rapporteren aan de Thaise belastingdienst. Zowel B2B- als B2C-transacties vallen onder de regelgeving. Alle btw-geregistreerde leveranciers kunnen elektronische facturen en ontvangstbewijzen genereren en naar de eindklant sturen.

Wilt u meer weten over e-facturatie in APAC-landen?

Stel ons gerust vragen over compliance en e-facturatiesystemen in verschillende landen.

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen