Digital VAT Reporting

Hoe het nieuwe e-Reporting systeem in Frankrijk werkt

e-reporting Frankrijk

De huidige belastinghervorming van de facturering door Frankrijk omvat een nieuw e-Reporting systeem voor de aangifte van boekhoudkundige en fiscale informatie voor bedrijven.

Geïnspireerd door de systemen van Spanje, Portugal of Rusland, bestaat het nieuwe e-Reporting systeem eruit dat bedrijven een reeks elektronische belastingrapporten verzenden, afhankelijk van het type commerciële transactie dat wordt uitgevoerd.

Inhoudsopgave [Verberg]

Welke bedrijven moeten e-Reporting doen in Frankrijk

Alle bedrijven die B2C en B2B internationale transacties uitvoeren. Het is gericht op handelingen die geen aanleiding geven tot facturatie en/of die niet tussen belastingplichtigen worden uitgevoerd.

Welke informatie moet worden aangegeven via het e-Reporting systeem

Op dit moment heeft de DGFiP bepaald dat moet worden gerapporteerd:

Gegevens met betrekking tot transacties in de internationale B2B-sector

Informatie over de volgende verrichtingen moet aan de administratie worden toegezonden:

  • intracommunautaire leveringen van goederen en diensten.
  • uitvoer van huishoudelijke goederen en producten ten behoeve van bedrijven buiten de EU.
  • operaties naar overzeese gemeenschappen.

De te verstrekken gegevens zullen dezelfde zijn als die welke zijn opgenomen in de elektronische factuur, met het verschil dat het fiscaal identificatienummer van de gebruikte bedrijven, in plaats van de SIREN, de intracommunautaire btw-code zal zijn voor transacties die worden uitgevoerd in het kader van de Europese Unie, en een andere code voor transacties buiten de EU.
Het rapportagesysteem is hetzelfde als het elektronische factuursysteem, het wordt via het dematerialisatieplatform van het bedrijf naar het openbare platform verzonden.  

Gegevens met betrekking tot B2C-transacties 

Geïnspireerd door landen als Spanje, heeft de DGFiP ook de fiscale rapportage voorgesteld voor operaties die worden uitgevoerd op het gebied van B2C. Het voorstel omvat 3 verschillende scenario's, afhankelijk van de technologische infrastructuur van de bedrijven.

Als het bedrijf point-of-sale-software gebruikt - POS

Het moet een overzicht geven van alle tickets die gedurende de dag zijn uitgegeven, ticket Z genaamd.

Als het bedrijf elektronische facturen uitgeeft

Het kan de vereiste factureringsgegevens naar de administratie verzenden via hetzelfde kanaal dat wordt gebruikt in het elektronische factureringscircuit van B2B, zonder door te sturen naar de eindklant.

Als het bedrijf geen computersysteem heeft

Het moet een samenvatting van de wekelijkse of maandelijkse transacties verzenden.

Frequentie van het verzenden van e-Reporting

De frequentie van het verzenden van de rapportages is afhankelijk van het belastingregime waaronder elke onderneming valt.

  1. Voor die bedrijven die profiteren van het normale belastingregime, rapporteert het wekelijks binnen 4 dagen na het einde van de week.
  2. Bedrijven met een bijzonder fiscaal regime moeten het rapport maandelijks binnen 7 dagen na het einde van de maand verzenden.

Tijdlijn voor implementatie

Het e-Reporting systeem volgt hetzelfde verplichtingsschema als het B2B elektronische facturatiesysteem. Vanaf 2024 moeten alle bedrijven de e-Reporting doen die vereist is door de DGFiP:

  • 01/07/2024: Verplichting om FE- en e-Reporting uit te geven voor grote bedrijven en om FE voor iedereen te ontvangen.
  • 01/01/2025: Verplichting tot het uitgeven van FE- en e-Reporting voor middelgrote ondernemingen. 
  • 01/01/2026: Verplichting tot het uitgeven van FE- en e-Reporting voor middelgrote ondernemingen. 

EDICOM – Global Partner voor Elektronische Facturatie en e-Reporting in Frankrijk

EDICOM is een B2G Elektronische Facturatie Provider en maakt momenteel deel uit van de werkgroepen georganiseerd door Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) samen met het staatsagentschap Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (L'AIFE) voor de ontwikkeling van het nieuwe B2B / B2C elektronische belastingstelsel.

In afwachting van de officiële publicatie van de technische en juridische regelgeving door de Franse overheid, werkt EDICOM al aan het helpen van bedrijven om hun systemen aan te passen aan het nieuwe b2b elektronische facturerings- en e-Reporting model.

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

Zweden start raadpleging over elektronische facturatie en digitale btw-aangifte

De Zweedse belastingdienst bestudeert verschillende modellen om te voldoen aan de eisen van digitale btw-aangifte

Hoe werkt de SAF-T-aangifte in Roemenië?

Vanaf 2022 moeten alle bedrijven in Roemenië hun belastinggegevens elektronisch aangeven via SAF-T

Status van B2B elektronische factuur in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang met de details van het nieuwe B2B-model voor elektronische facturering en e-rapportage.