Digital VAT Reporting

Hoe het nieuwe e-Reporting systeem in Frankrijk werkt

e-reporting Frankrijk

De huidige belastinghervorming van de facturering door Frankrijk omvat een nieuw e-Reporting systeem voor de aangifte van boekhoudkundige en fiscale informatie voor bedrijven.

Geïnspireerd door de systemen van Spanje, Portugal of Rusland, bestaat het nieuwe e-Reporting systeem eruit dat bedrijven een reeks elektronische belastingrapporten verzenden, afhankelijk van het type commerciële transactie dat wordt uitgevoerd.

Inhoudsopgave [Verberg]

Wat is e-Reporting?

Nieuw aangiftesysteem, complementair aan elektronische facturatie, dat bestaat uit de aangifte van informatie over transacties in het internationale B2C- en B2B-veld.

Hoe werkt de e-Reporting flow?

De aangiftestroom varieert afhankelijk van het type transactie. In grote lijnen zullen bedrijven transactie-informatie sturen naar hun Dematerialisatieplatform, genaamd Plataforme de dematerialization parternier (PDP). Het Dematerialisatieplatform voert de relevante controles uit die door het DGFiP worden vereist. Na het proces van verificatie van de transacties rapporteert de PDP de nodige belastinginformatie aan de DGFiP via het Public Billing Platform.

Levenscyclus van e-Reporting

De e-Rapportagestroom omvat, net als in het geval van elektronische facturering, het volledige register van alle statussen die de informatie doorloopt, van de ontvangst door het dematerialisatieplatform tot de aangifte ervan aan het nationale platform. Dit maakt een uitputtende monitoring mogelijk van de levenscyclus van de verzending van de aangiften.

De DGFIP beveelt aan dat dematerialisatieplatforms een record hebben van de volgende statussen:

 • Ontvangen door het platform
 • Geaccepteerd door het platform
 • Gedeeltelijke aanvaarding
 • Afgekeurd
 • Voorziening van administratie

Welke bedrijven moeten e-Reporting doen in Frankrijk

Alle bedrijven die B2C en B2B internationale transacties uitvoeren. Sommige buitenlandse bedrijven die niet in Frankrijk zijn gevestigd, kunnen onderworpen zijn aan de verplichting tot e-rapportage, op voorwaarde dat de transactie die zij uitvoeren in Frankrijk wordt uitgevoerd en onderhevig is aan btw.

Tijdlijn voor implementatie

Het e-Reporting systeem volgt hetzelfde verplichtingsschema als het B2B elektronische facturatiesysteem. Vanaf 2024 moeten alle bedrijven de e-Reporting doen die vereist is door de DGFiP:

 • 01/07/2024: Verplichting om FE- en e-Reporting uit te geven voor grote bedrijven en om FE voor iedereen te ontvangen.
 • 01/01/2025: Verplichting tot het uitgeven van FE- en e-Reporting voor middelgrote ondernemingen. 
 • 01/01/2026: Verplichting tot het uitgeven van FE- en e-Reporting voor middelgrote ondernemingen. 

Welke informatie moet worden aangegeven via het e-Reporting systeem

De transacties die via e-Reporting moeten worden aangegeven, worden beschreven in artikel 290 van het Algemeen Belastingwetboek.

Gegevens met betrekking tot transacties in de internationale B2B-sector

Informatie over de volgende verrichtingen moet aan de administratie worden toegezonden:

 • intracommunautaire leveringen van goederen en diensten.
 • uitvoer van huishoudelijke goederen en producten ten behoeve van bedrijven buiten de EU.
 • operaties naar overzeese gemeenschappen.

De te verstrekken gegevens zullen dezelfde zijn als die welke zijn opgenomen in de elektronische factuur, met het verschil dat het fiscaal identificatienummer van de gebruikte bedrijven, in plaats van de SIREN, de intracommunautaire btw-code zal zijn voor transacties die worden uitgevoerd in het kader van de Europese Unie, en een andere code voor transacties buiten de EU.
Het rapportagesysteem is hetzelfde als het elektronische factuursysteem, het wordt via het dematerialisatieplatform van het bedrijf naar het openbare platform verzonden.  

Gegevens met betrekking tot B2C-transacties 

Geïnspireerd door landen als Spanje, heeft de DGFiP ook de fiscale rapportage voorgesteld voor operaties die worden uitgevoerd op het gebied van B2C. Het voorstel omvat 3 verschillende scenario's, afhankelijk van de technologische infrastructuur van de bedrijven.

Als het bedrijf point-of-sale-software gebruikt - POS

Het moet een overzicht geven van alle tickets die gedurende de dag zijn uitgegeven, ticket Z genaamd.

Als het bedrijf elektronische facturen uitgeeft

Het kan de vereiste factureringsgegevens naar de administratie verzenden via hetzelfde kanaal dat wordt gebruikt in het elektronische factureringscircuit van B2B, zonder door te sturen naar de eindklant.

Als het bedrijf geen computersysteem heeft

Het moet een samenvatting van de wekelijkse of maandelijkse transacties verzenden.

Frequentie van het verzenden van e-Reporting

De frequentie van het verzenden van de rapportages is afhankelijk van het belastingregime waaronder elke onderneming valt.

 1. Voor die bedrijven die profiteren van het normale belastingregime, rapporteert het wekelijks binnen 4 dagen na het einde van de week.
 2. Bedrijven met een bijzonder fiscaal regime moeten het rapport maandelijks binnen 7 dagen na het einde van de maand verzenden.

Aangifteformaat E-Reporting

Het overzicht van de facturatiegegevens voor e-Reporting kan worden uitgegeven in dezelfde standaard als de elektronische factuur: UBL, CII of Factur-X.

  EDICOM – Global Partner voor Elektronische Facturatie en e-Reporting in Frankrijk

  EDICOM is een B2G Elektronische Facturatie Provider en maakt momenteel deel uit van de werkgroepen georganiseerd door Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) samen met het staatsagentschap Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (L'AIFE) voor de ontwikkeling van het nieuwe B2B / B2C elektronische belastingstelsel.

  Met meer dan 25 jaar ervaring als wereldwijde technologiepartner. EDICOM biedt een gecentraliseerde en uitgebreide oplossing voor e-facturatie en btw-compliance waarmee u niet alleen uw facturen en e-Reporting-aangifte in Frankrijk, maar overal ter wereld kunt dematerialiseren.

  EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digital VAT Reporting

  Hoe werkt elektronische facturatie en belastingrapportage in Zuid-Afrika

  De SARS heeft voorschriften gepubliceerd over vereisten en voorwaarden voor het werken met elektronische facturatie

  Elektronische factuur en eTax Compliance in Afrika

  We analyseren de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronische facturatie en belastingnaleving in Afrika.

  Status van B2B elektronische factuur in Frankrijk

  Frankrijk boekt vooruitgang met de details van het nieuwe B2B-model voor elektronische facturering en e-rapportage.