Digital VAT Reporting

Hoe het nieuwe e-Reporting systeem in Frankrijk werkt

e-reporting Frankrijk

De huidige belastinghervorming van de facturering door Frankrijk omvat een nieuw e-Reporting systeem voor de aangifte van boekhoudkundige en fiscale informatie voor bedrijven.

Geïnspireerd door de systemen van Spanje, Portugal of Rusland, bestaat het nieuwe e-Reporting systeem eruit dat bedrijven een reeks elektronische belastingrapporten verzenden, afhankelijk van het type commerciële transactie dat wordt uitgevoerd.

Inhoudsopgave [Verberg]

Wat is e-Reporting?

e-Reporting in Frankrijk is een nieuw fiscaal rapporteringssysteem, aanvullend op elektronische facturatie, dat bestaat uit de aangifte van informatie over transacties die niet in de elektronische factuur zijn opgenomen.

Via dit systeem wordt de overheid geïnformeerd over nationale en internationale B2C-transacties (Business to Consumer), internationale B2B-transacties en de betalingsgegevens van bepaalde transacties.

Hoe werkt de e-Reporting flow?

De aangiftestroom varieert afhankelijk van het type transactie. In grote lijnen zullen bedrijven transactie-informatie sturen naar hun Dematerialisatieplatform, genaamd Plataforme de dematerialization parternier (PDP). Het Dematerialisatieplatform voert de relevante controles uit die door het DGFiP worden vereist. Na het proces van verificatie van de transacties rapporteert de PDP de nodige belastinginformatie aan de DGFiP via het Public Billing Platform.

Levenscyclus van e-Reporting

De e-Rapportagestroom omvat, net als in het geval van elektronische facturering, het volledige register van alle statussen die de informatie doorloopt, van de ontvangst door het dematerialisatieplatform tot de aangifte ervan aan het nationale platform. Dit maakt een uitputtende monitoring mogelijk van de levenscyclus van de verzending van de aangiften.

De DGFIP beveelt aan dat dematerialisatieplatforms een record hebben van de volgende statussen:

 • Ontvangen door het platform: Het electronische factuurrapport is ontvangen door het platform.
 • Geaccepteerd door het platform: Het elektronische factuurrapport is geaccepteerd en geïntegreerd door het platform.
 • Gedeeltelijke aanvaarding: Het elektronische factuurrapport is gedeeltelijk geaccepteerd en geïntegreerd door het platform.
 • Afgekeurd: Het platform heeft de indiening afgewezen.
 • Voorziening van administratie: Het elektronische rapport is doorgestuurd naar de administratie.

Welke bedrijven moeten e-Reporting doen in Frankrijk

Alle bedrijven die B2C en B2B internationale transacties uitvoeren. Sommige buitenlandse bedrijven die niet in Frankrijk zijn gevestigd, kunnen onderworpen zijn aan de verplichting tot e-rapportage, op voorwaarde dat de transactie die zij uitvoeren in Frankrijk wordt uitgevoerd en onderhevig is aan btw.

Tijdlijn voor implementatie

Het e-Reporting systeem zal normaliter hetzelfde tijdschema voor de verplichting volgen als het tijdschema voor facturen.

Daarom moeten grote en middelgrote bedrijven in Frankrijk in september 2026 beginnen met het sturen van elektronische facturen, en de e-Reporting-aangifte wanneer deze van toepassing is.

Welke informatie moet worden aangegeven via het e-Reporting systeem

DVoorlopig heeft het DGFiP bepaald dat de gegevens die moeten worden gerapporteerd, zijn:

Gegevens met betrekking tot transacties in de internationale B2B-sector

Een van de belangrijkste punten van de belastinghervorming is de manier waarop internationale handelstransacties zullen worden gecontroleerd. Dit betreft alle handelsactiviteiten in de internationale B2B-sector zoals:

 • Transacties van of naar een rechtspersoon die niet in Frankrijk is gevestigd.
 • Transacties die onderworpen zijn aan de Franse BTW tussen belastingplichtigen die niet in Frankrijk gevestigd zijn.

Meestal gaat het om intracommunautaire transacties, export en overzeese activiteiten.

Deze e-rapportage voor internationale B2B-transacties kan dezelfde traject volgen als een elektronische factuur.

In het geval van internationale B2B-transacties zijn de door te geven gegevens identiek aan die van de factuur, met uitzondering van het unieke identificatienummer (SIREN) van de buitenlandse belastingplichtige, dat niet wordt opgenomen (TVA-nummer).

Deze informatie kan in geaggregeerde vorm worden doorgegeven, rekening houdend met de frequentie bepaald door de DGFIP, waardoor alle records voor een bepaalde periode worden samengevoegd, of op individuele basis.

Gegevens met betrekking tot B2C-transacties 

De nieuwe e-Reporting procedure in Frankrijk vereist de aangifte van bepaalde informatie over B2C transacties. Dit zijn transacties met natuurlijke of rechtspersonen die niet btw-plichtig zijn, zoals:

 • Detailhandel.
 • Leveringen van goederen en diensten die belastbaar zijn in Frankrijk.
 • Verkoop op afstand van goederen in Frankrijk en binnen de EU.
 • Leveringen van goederen en diensten aan particulieren buiten de EU (bijv. videospellen, online muziek).

Op dezelfde manier als voor internationale B2B-transacties, krijgen platforms de mogelijkheid om de B2C-transacties e-Reporting op twee manieren te doen: individueel (transactie per transactie) of geaggregeerd (groepering van transacties over een periode).

In het geval van een individuele aangifte, die eerder als factuur is verwerkt, kan hetzelfde formaat en traject worden gebruikt als voor e-facturering.

In het geval van het verzenden van de informatie in geaggregeerde vorm, zal het platform verantwoordelijk zijn voor het groeperen van de facturen/ transacties uitgevoerd door de bedrijven tijdens een bepaalde periode om ze aan te geven bij de belastingdienst, via de PPF.

Geïnspireerd door landen als Spanje, heeft de DGFiP ook de fiscale rapportage voorgesteld voor operaties die worden uitgevoerd op het gebied van B2C. Het voorstel omvat 3 verschillende scenario's, afhankelijk van de technologische infrastructuur van de bedrijven.

Als het bedrijf point-of-sale-software gebruikt - POS

Het moet een overzicht geven van alle tickets die gedurende de dag zijn uitgegeven, ticket Z genaamd.

Als het bedrijf elektronische facturen uitgeeft

Het kan de vereiste factureringsgegevens naar de administratie verzenden via hetzelfde kanaal dat wordt gebruikt in het elektronische factureringscircuit van B2B, zonder door te sturen naar de eindklant.

Als het bedrijf geen computersysteem heeft

Het moet een samenvatting van de wekelijkse of maandelijkse transacties verzenden.

Correctie van gegevens verzonden via het e-Reporting systeem

Het is mogelijk om een transmissie via het Franse e-Reporting systeem te corrigeren door de Transmissie Code aan te geven. Deze correctie kan betrekking hebben op een of meer eerdere transmissies.

De corrigerende e-Reporting transmissie kan meer gegevens bevatten dan de transmissie die wordt gecorrigeerd (bijv. betalingsgegevens kunnen worden toegevoegd aan een transmissie die alleen transactiegegevens bevatte).

Frequentie van het verzenden van e-Reporting

De frequentie van het verzenden van de rapportages is afhankelijk van het belastingregime waaronder elke onderneming valt.

 1. Voor die bedrijven die profiteren van het normale belastingregime, rapporteert het wekelijks binnen 4 dagen na het einde van de week.
 2. Bedrijven met een bijzonder fiscaal regime moeten het rapport maandelijks binnen 7 dagen na het einde van de maand verzenden.

Aangifteformaat E-Reporting

Het overzicht van de facturatiegegevens voor e-Reporting kan worden uitgegeven in dezelfde standaard als de elektronische factuur: UBL, CII of Factur-X.

  EDICOM – Global Partner voor Elektronische Facturatie en e-Reporting in Frankrijk

  EDICOM is een B2G Elektronische Facturatie Provider en maakt momenteel deel uit van de werkgroepen georganiseerd door Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) samen met het staatsagentschap Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (L'AIFE) voor de ontwikkeling van het nieuwe B2B / B2C elektronische belastingstelsel.

  Met meer dan 25 jaar ervaring als wereldwijde technologiepartner. EDICOM biedt een gecentraliseerde en uitgebreide oplossing voor e-facturatie en btw-compliance waarmee u niet alleen uw facturen en e-Reporting-aangifte in Frankrijk, maar overal ter wereld kunt dematerialiseren.

  Het EDICOM Global e-Invoicing Platform faciliteert, vanuit een gecentraliseerde oplossing, het beheer van alle processen die verband houden met het verzenden en ontvangen van elektronische facturen, evenals andere belastingdocumenten, zoals BTW-rapporten, vervoersdocumenten of verklaringen die vereist kunnen zijn door de belastingautoriteiten van de landen waar een bedrijf actief is.

  EDICOMCompliance

  Elektronische facturering en e-rapportage in Frankrijk vereisen oplossingen die passen bij de complexiteit ervan. Zo is EDICOMCompliance ontstaan.

  EDICOMCompliance is de oplossing van EDICOM die haar klanten in staat stelt om een real-time overzicht te hebben van de status van hun facturen in overeenstemming met de wetgeving die is vastgelegd in het e-facturatieproject in Frankrijk.

  EDICOMCompliance biedt een gecentraliseerd overzicht op één enkel platform, waardoor de metrieken van elk actief e-facturerings- en e-reportingproject kunnen worden geanalyseerd.

  Wilt u meer informatie over elektronisch factureren in Frankrijk?

  Neem contact op met onze experts om meer te weten te komen over het project en de aanpassing van uw systemen aan de verplichtingen van de verordening inzake elektronische facturering te plannen.

  Neem nu contact met ons op

  EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digital VAT Reporting

  Elektronische factuur en eTax Compliance in Afrika

  We analyseren de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronische facturatie en belastingnaleving in Afrika.

  B2B e-facturatie in Frankrijk

  Frankrijk boekt vooruitgang bij de invoering van het nieuwe model voor B2B e-facturering en e-rapportage

  Brazilië stelt het gebruik van de GTIN-code verplicht in de elektronische factuur (NF-e)

  Vanaf 12 september 2022 is het gebruik van het Global Trade Item Number (GTIN) in de elektronische factuur (NF-e)