EDI-test en -certificatieportaal

Manage snel de status van uw leveranciers als u kritieke EDI-stromen in uw elektronisch gegevens uitwisselingsproject opneemt.

EDI-certificeringsportaal voor partners

Het EDI-certificeringsportaal is het instrument van EDICOM om de integratie van nieuwe EDI-stromen tussen partners te vereenvoudigen. Het biedt een zelfstandige ruimte waar gebruikers de kwaliteit van de processen in hun elektronische gegevensuitwisselings projecten kunnen controleren. 

 

Voer nieuwe EDI-partners in

Voer nieuwe EDI-partners in

Genereer een project in een omgeving waar EDI-berichten kunnen worden getest. De partner voert zijn EDI-transacties uit en controleert testberichten aan de hand van de validatie in het portaal.

Breid uw EDI-project uit

Breid uw EDI-project uit

Definieer verschillende instellingen afhankelijk van het type leverancier en de EDI-berichten die moeten worden opgenomen. Wijs partners hun instellingen toe, zodat zij gespecificeerde tests kunnen uitvoeren.

Hoe werkt het EDI-certificeringsportaal?

Een voorbeeld van hoe het certificeringsportaal werkt als een EDI DESADV-bericht wordt opgenomen (bericht van verzending).

Project registreren

Project registreren

 Het bedrijf registreert het certificeringsproject in het EDICOM-certificeringsportaal zodat leveranciers de nodige tests kunnen uitvoeren om een nieuw EDI-bericht op te nemen.

Instellingen aanmaken

Instellingen aanmaken

De verschillende testinstellingen worden volgens de kenmerken van leveranciers gedefinieerd. Zo kan een instelling bijvoorbeeld bestemd zijn voor leveranciers van levensmiddelen en een andere voor andere leveranciers.

Validatie ontwikkelen

Validatie ontwikkelen

EDICOM genereert een validator voor elk van de projectinstellingen. Deze bevat de tijdslimiet voor het uitvoeren van de tests en het minimum aantal succesvolle tests dat voor elke instelling moet slagen.

Toegang configureren

Toegang configureren

De projectleider geeft aanbieders toegang tot de verschillende instellingen die aan hen zijn toegewezen. Aanbieders krijgen op basis van de uitgevoerde tests acceptatie- of foutmeldingen.

Projectstatus

Projectstatus

De projectleider heeft een globaal overzicht van het project en elke leverancier in het bijzonder. Hiermee kan hij in realtime de voortgang van het proces volgen: instellingen in behandeling, geslaagde tests, mislukte tests, enz.

Certificering en uitrol

Certificering en uitrol

Zodra de toegewezen instellingen zijn geslaagd, is de leverancier gecertificeerd en kan hij integreren met de projectontwikkelaar, waardoor de uitwisseling van de eigenlijke EDI-berichten in gang wordt gezet.

Onboarding van de leverancier

Onze Onboarding-service is de perfecte aanvulling op ons EDI-certificeringsportaal. Lees meer over wat wij kunnen doen om de prestaties van uw B2B-communicatieplatform te verbeteren.

Voordelen van het EDI-certificeringsportaal

Voordelen voor bedrijven

  • Stroomlijnt connectiviteitstesten met uw partners.

  • Versnelt de integratie van nieuwe partners en leveranciers.

  • EDI-communicatie testers kunnen efficiënter werken.

  • Eenvoudige uitbreiding van EDI-projecten door het creëren van meerdere instellingen.

Voordelen voor aan te sluiten partners

  • Vereenvoudigt tests en validaties tussen leveranciers en hun klanten.

  • Geeft leveranciers meer autonomie met betrekking tot validatieprocessen met hun EDI-partners.

  • Concentreert testinstrumenten op één plaats (gidsen, instellingen, specificaties, enz.).

Het laatste nieuws over EDI-technologie

Hoe integreert u via EDI of API met Amazon Vendor Central of Amazon Seller Central

EDICOM's EDI-platform integreert ERP- en WMS-systemen met Amazon EDI-connectiviteit (EDIFACT of XML) of de Amazon API

Tools en technologie voor het beheer van grote EDI-projecten

Bij de uitvoering van een wereldwijd EDI-project wordt intensief gebruik gemaakt van samenwerkingsapplicaties tussen...

Hoe de ESG-benadering de zakenwereld transformeert

De ESG-benadering houdt in dat wordt voldaan aan criteria die worden gebruikt om de investeringsduurzaamheid van een bedrij

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten en verduidelijk al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.