Welkom bij EDICOM Global Helpdesk, ons internationaal ondersteuningscentrum voor gebruikers.

Wij staan klaar om u te helpen, waar en wanneer u dat nodig heeft.

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of onze website

Wanneer u een technologieoplossing van EDICOM implementeert, is toegang tot onze EDICOM Global Helpdesk standaard inbegrepen. Deze dienst kunt u ook telefonisch bereiken, vanuit elk van de landen waar EDICOM actief is.

EDICOM Global Helpdesk biedt u maximale efficiëntie met minimale responstijden, dankzij onze specialisten die problemen in realtime oplossen.

 

Specialisatie

Specialisatie

Onze gespecialiseerde consultants, gegroepeerd per sector en per land, staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Wereldwijde uitbesteding

Wereldwijde uitbesteding

Uitbesteed management van de taken en processen die verband houden met uw B2B-e-commerceplatform.

7 Languages

7 Languages

Duits, Spaans, Frans, Engels, Italiaans, Portugees en Nederlands.

Voorkeursdienst

Onze voorkeursdienst bestaat uitsluitend uit vakmensen met aantoonbare ervaring op het gebied van het beheren, onderhouden en begeleiden van complexe installaties in verschillende sectoren.

 

Elke klant krijgt een team van gespecialiseerde professionals toegewezen, die verantwoordelijk zijn voor de permanente bewaking van het klantaccount. Zo kunnen wij grondige kennis verwerven van de behoeften van elke klant, wat zich vertaalt in een zeer snelle reacties op onvoorziene technische problemen, hoe complex die ook zijn.

De voorkeursdienst is bedoeld voor gebruikers met geïntegreerde oplossingen en middelgrote tot grote volumes, of voor gebruikers die het management van hun communicatieplatforms hebben uitbesteed.

De voorkeursdienst van de EDICOM Global Helpdesk is er voor alle gebruikers, ongeacht de geïmplementeerde oplossing.

Beschikbaarheid van de dienst

Beschikbaarheid van de dienst

De tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de klant een verzoek indient bij de voorkeursdienst, en het moment waarop dit verzoek wordt opgepikt door een van onze specialisten. We streven ernaar die tijd zo dicht mogelijk bij nul te houden. We kunnen in ieder geval beloven uw verzoek binnen maximaal 15 minuten in behandeling te nemen.

Probleemoplossing

Probleemoplossing

De tijd die EDICOM nodig heeft om een probleem op te lossen nadat het door de klant bij de betreffende afdeling van de voorkeursdienst is gemeld. De benodigde tijd is afhankelijk van het soort probleem en de urgentie ervan. We streven er uiteraard naar alle problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Kenmerken van EDICOM's voorkeursdienst

Service met hoge beschikbaarheid

Onze hoge-beschikbaarheidsservice biedt 24 uur per dag doorlopende ondersteuning, en bestaat uit een team van professionals die de prestaties van de oplossingen bewaken en analyseren.

 

Ons team legt zich toe op de continue bewaking en monitoring van de middelen op EDICOM's B2B-cloudplatform die aan klanten zijn toegewezen.

Dit betekent dat elk probleem dat zich voordoet, bijvoorbeeld in de systemen, bij de communicatie, of bij de elektronische ondertekening van documenten, onmiddellijk wordt opgespoord en opgelost, zodat het de dagelijkse activiteiten van de klant niet in de weg staat.

Daarnaast is de 24x7-ondersteuning een uitkomst voor klanten die voor hun werkzaamheden te allen tijde een helpdesk tot hun beschikking moeten hebben. Voor hen staat een team van gekwalificeerde professionals klaar dat verantwoordelijk is voor de bewaking van de belangrijkste processen van uw oplossing. De communicatielijnen met de klant houden we zo kort mogelijk, zodat technische problemen te allen tijde gemeld kunnen worden.

Kenmerken van onze service met hoge beschikbaarheid

SLA | Servicelevelagreement

De technologische infrastructuur van EDICOM moet 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn. Onder beschikbaarheid wordt de toegang tot de dienst verstaan, voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht de snelheid of het tempo waarmee de dienst wordt verleend. Deze beschikbaarheid wordt op maandbasis gemeten.

Wij sluiten servicelevelagreements af met onze klanten om de naleving van drie variabelen te garanderen.

Beschikbaarheid van het EDICOM-platform

Beschikbaarheid van het EDICOM-platform

Het EDICOM-platform moet 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn. Onder beschikbaarheid wordt de toegang tot de dienst verstaan, voor iedereen die dat nodig heeft.

Probleemoplossing op serviceniveau

Probleemoplossing op serviceniveau

Onze gespecialiseerde professionals lossen technische problemen op volgens het overeengekomen serviceniveau.

Updates van de softwareversie

Updates van de softwareversie

Bij EDICOM zijn we toegewijd aan het bijwerken van onze oplossingen, en ontwikkelen we voortdurend nieuwe versies om de service aan onze klanten te verbeteren.

Een probleem noemen wij pas 'opgelost' wanneer de juiste maatregelen zijn getroffen door EDICOM om het probleem volledig te verhelpen, of wanneer de klant gedetailleerde instructies heeft ontvangen waarmee het probleem definitief kan worden opgelost.

EDICOM spoort altijd de onderliggende oorzaken van problemen op om ervoor te zorgen dat deze zich in de toekomst ook niet meer voordoen. Daarnaast wordt een verslag uitgebracht over de corrigerende en preventieve maatregelen, uiterlijk vijf dagen na het optreden van het probleem.

Indien een van de in de SLA gegarandeerde parameters niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld wat betreft de beschikbaarheid van het platform, het oplossen van problemen, of de ondersteuningsservice, heeft de klant recht op een korting op de volgende factuur, die gelijk is aan het percentage van de afwijking van de vastgelegde parameter.

EDICOM maakt dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks kopieën van alle gegevens.Dagelijkse kopieën worden wekelijks overschreven, wekelijkse kopieën worden maandelijks overschreven, maandelijkse kopieën worden jaarlijks overschreven, en jaarlijkse kopieën worden ten minste tien jaar bewaard.

EDICOM voldoet aan alle beveiligingsmaatregelen die vereist zijn door de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in uw beveiligingsdocument. Daarnaast worden alle back-ups standaard versleuteld.

Gebruikers kunnen gegevens uit back-ups opvragen, met inachtneming van het voornoemde back-upbeleid en de overeengekomen commerciële voorwaarden die op een bepaald moment van kracht zijn.

EDICOM stelt kosteloos nieuwe versies van producten ter beschikking zodra deze zijn ontwikkeld, die dienen als upgrades of vervanging van de geïnstalleerde producten.

Klanten stemmen ermee in hun systemen bij te werken met de nieuwe versies, die van tijd tot tijd door de Technische Dienst worden verstrekt. EDICOM ondersteunt geen versies die 6 maanden ouder zijn dan de nieuwste versie van een product.

EDICOM verbindt zich ertoe de logische en fysieke beveiligingsmaatregelen te treffen die nodig zijn om een volledig veilige dienstverlening te garanderen, en conformeert zich daarom aan de toepasselijke standaarden daarvoor, zoals ISO27001.

Digitalisering van bedrijven in het nieuws

Hoe het crediteurenbeheer te automatiseren

Ontdek hoe EDI-technologie u kan helpen bij het optimaliseren van de ontvangstprocessen van leveranciersfacturen

Het belang van EDI in OEM-TIER communicatie voor de auto-industrie

Essentiële kenmerken van veilige integratie tussen autofabrikanten en toeleveranciers.

Roemenië: RO e-Transport systeem voor goederenvervoer

Vanaf 1 juli 2024 zal RO e-Transport verplicht zijn voor alle internationale transporten

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten en krijg heldere antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact met mij op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.