CasestudyCasestudy

Businesscase Engie

EDICOM ontwikkelde met de Business Unit van de ENGIE Group een project om een B2B en B2G fiscaal dematerialisatieplatform in te voeren met als doel het beheer van alle facturen met elektronische middelen te stroomlijnen voor meer controle en efficiëntie in debiteurenadministratieprocessen.

Het dematerialisatieplatform van EDICOM voor e-facturering garandeert vertrouwelijkheid en traceerbaarheid gedurende de gehele levenscyclus van het document, vanaf de uitgifte tot en met de gecertificeerde ontvangst met wettelijke bewijswaarde.

Gebruik een bedrijfsdomein

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.