e-Book & Traininge-Book & Training

EDI Academy - vol. 3: de stappen die u moet volgen om een EDI-project in uw bedrijf te beginnen

In dit derde en laatste deel van het e-boek bespreken we de verschillende oplossingen waarmee u  EDI-technologie kunt gebruiken om de communicatie met elke zakenpartner te stroomlijnen, ongeacht hun niveau van technologische ontwikkeling.

n het kort leggen we uit hoe u een project voor elektronische gegevensuitwisseling kunt ontwikkelen om bedrijven te ontlasten, althans wat de commerciële en logistieke communicatie met partners betreft.

*In het Engels

Gebruik een bedrijfsdomein

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.