Verplichte e-facturatie in Polen | Deloitte & EDICOM

Vanaf 1 juli 2024 is elektronisch factureren in Polen verplicht voor alle bedrijven. Facturen zullen moeten worden gedeclareerd bij het nationale centrale platform genaamd Nationaal Elektronisch Factuur Systeem - KSeF.

In dit webinar, gehouden in samenwerking met Deloitte, verkennen we de kenmerken van het Poolse facturatiesysteem en leggen we uit hoe u aan de verplichting kunt voldoen.

EDICOM's Global e-Invoice Platform kan u helpen bij het automatiseren van al uw communicatie met de Poolse autoriteiten in zowel de B2G- als de B2B-sector.

Usa un dominio corporativo

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.