WhitepaperWhitepaper

E-aanbestedingsstrategie van NHS

In april 2014 heeft het Britse ministerie van Volksgezondheid zijn strategie inzake e-aanbesteding bekendgemaakt gericht op de National Health Service (NHS) en diens leveranciers. Het doel van dit initiatief was de e-aanbestedingsprocessen voor goederen en diensten in de hele NHS te optimaliseren en op elkaar af te stemmen.

Het Britse ministerie van Volksgezondheid eist dat NHS-instellingen en hun leveranciers de standaarden en communicatienetwerken van GS1 en PEPPOL gebruiken. Het tijdschema voor de uitvoering van het systeem bestaat uit verschillende fasen die zich uitstrekken tot 2020.

Deze whitepaper behandelt de belangrijkste technische en juridische aspecten van het e-aanbestedingssysteem van NHS en de fasen die moeten worden doorlopen voor optimale implementatie.

*In het Engels

Gebruik een bedrijfsdomein

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.