Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

De automobielindustrie migreert naar nieuwe wereldwijde VDA-berichten

VDA EDI

De automobielindustrie werkt met strikte protocollen die de volledige productieketen van een voertuig definiëren. De nauwkeurigheid waarmee elke assemblagefase wordt uitgevoerd, hangt in grote mate af van de efficiëntie van de communicatie tussen de verschillende actoren in de toeleveringsketen. In de elektronische gegevensuitwisseling (EDI) is er een tendens tot standaardisering van sectorspecifieke VDA-berichten. Het doel is de uitwisseling van informatie efficiënter te maken, waardoor de behoeften van OEM's (Original Equipment Manufacturers) worden verbeterd.

In de automotive EDI-sector zijn twee trends gaande: enerzijds de standaardisatie van VDA-berichten, waarvoor nieuwe versies zijn opgesteld, en anderzijds de integratie van leveranciers van een lager niveau in de informatiestroom, om de traceerbaarheid van de informatie en de correcte uitwisseling ervan te garanderen, door middel van EDI-systemen.

Standaardisatie van VDA-berichten

VDA-berichten zijn EDI-berichten die in de automobielsector worden gebruikt en voorzien in de specifieke behoeften van bedrijven in de automobielindustrie.

Zij beantwoorden aan verschillende functies die gebruikers in de toeleveringsketen nodig hebben, zoals: order (Forecast), verificatie dat de door de leverancier verzonden goederen overeenstemmen met de door de distributeur geplaatste inkooporder (DESADV of ASN); precieze informatie over de leveringsvolgorde en Just in Time-vereisten (DELJIT), elektronische facturering (INVOIC), enz. De overdracht van deze gegevens waarborgt de informatiestroom tussen fabrikanten (OEM), leveranciers (TIER 1, TIER 2, TIER 3...) en klanten.

De oude versies van de VDA-berichten worden momenteel vervangen door nieuwe globale VDA-versies volgens het EDIFACT-schema:

  1. Forecaste verandert van VDA 4905 naar VDA 4984.
  2. JIT-Forecaste gaat van VDA 4915 naar VDA 4985.
  3. Het verzendbericht verandert van VDA 4913 in VDA 4987.
  4. Het ontvangstbericht wordt VDA 4989.
  5. De creditnota wordt VDA4938.
  6. De factuur krijgt het formaat VDA 4938.

Onze oplossingen zijn klaar voor deze nieuwe schema's. Door middel van nieuwe informatie mappings kunnen wij de documenten vanuit de ERP-informatie snel omzetten naar het vereiste schema.

Het doel van deze wijziging is:

  • De door de gebruikers vereiste functies te verbeteren.
  • Nieuwe formaten te genereren die meer informatiebehoeften van OEM's dekken.
  • Een groter bereik aan informatie te dekken.
  • Zoveel mogelijk te harmoniseren met de mogelijkheid om voor elke fabrikant enkele specifieke velden voor specifieke behoeften vast te stellen. 

In toenemende mate vragen fabrikanten hun leveranciers (TIER 1) manieren te implementeren om de traceerbaarheid van informatie en de correcte uitwisseling ervan via EDI-systemen met leveranciers van een lager niveau (TIER 2 en TIER 3) te garanderen. Dankzij de verbeterde traceerbaarheid worden bedrijfsprocessen (bestellingen, leveringsbonnen, facturering, betaling van leveranciers) aanzienlijk versneld.

EDICOM voorziet elk bedrijf in de automotive sector van een Global EDI platform, dat in staat is berichten te verzenden en te ontvangen met elke partner wereldwijd. Na extractie van de ERP informatie, transformeert het EDICOM platform deze automatisch in het formaat dat vereist is door het bestemmings ERP en verstuurt het via beveiligde communicatiekanalen.

Bovendien biedt ons EDICOMNet netwerk multi-standaard oplossingen, geschikt voor het routeren van alle soorten berichten (EDIFACT, X12, XML, FACTURAE, etc.), en multi-protocol, waardoor toegang mogelijk is via Webservices, https, FTP, x400, OFTP2, AS2, AS4, etc.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

Processen automatiseren met partners zonder EDI-oplossingen

Hoe processen automatiseren met klanten en leveranciers die geen EDI-oplossingen (Electronic Data Interchange) hebben

Strategieën om de groei en schaalbaarheid van klanten te verbeteren in een EDI-oplossing

Ontdek hoe u de klantgroei in een EDI-oplossing op een schaalbare manier kunt optimaliseren

De 10 fasen voor het migreren van een EDI-platform

Miljoenen berichten, duizenden gesprekspartners, honderden integraties... Het migreren van uw gehele EDI-platform is...