e-Facturatie

China zet in op elektronische facturatie

China e-fapiao 

China zet in op de invoering van elektronische facturatie en 2021 wordt naar verwachting het jaar van de start in de relaties tussen bedrijven. Sinds eind 2020 passen 31 regio's het pilotprogramma toe, vooralsnog vrijwillig, gepromoot door het China Tax Bureau (CTB). Op dit moment wordt de coëxistentie met het papier gehandhaafd en is de invoering van het elektronische systeem vrijwillig.

Het factureringssysteem in China wordt het Golden Tax System of Fapiao System genoemd. Het China Tax Bureau (CTB) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling ervan.

Chinese elektronische facturatie – e-fapiao

In China wordt de factuur fapiao genoemd.  Een fapiao is een legaal fysiek ontvangstbewijs uitgegeven op papier, gedistribueerd, gedrukt en beheerd door de STA (State Taxation Administration), dat dient als bewijs van aankoop van goederen en diensten in China. Bedrijven in China moeten de fapiao van de STA verwerven voordat ze hun verkopen realiseren, wat betekent dat ze in feite de belastingen betalen voordat ze hun verkooptransacties uitvoeren. Afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is, evenals van de schatting van de omzet, moet het bedrijf een of ander type fapiao kopen en voor een beperkt maximumbedrag. Er zijn meerdere soorten fapiao' s: algemene fapiao, algemene fapiao met btw en fapiao met speciale btw. 

Soorten e-fapiao

De e-fapiao is de gedigitaliseerde weergave van de fapiao en er zijn twee soorten: algemeen en bijzonder. 

  • Net als de papieren factuur is de algemene e-fapiao een factuur die wordt uitgegeven voor de commerciële transactie van een product of dienst, en de btw is niet aftrekbaar. 
  • De speciale e-fapiao is degene die de aftrek van btw mogelijk maakt en waarop het pilotprogramma wordt ontwikkeld. Het betreft het B2B-terrein. 

Elektronisch factureringssysteem in China – Golden Tax System

Het facturatiesysteem in China is gebaseerd op de verplichting om facturen (e-fapiao) uit te reiken via het Golden Tax System, het platform van de centrale overheid. Facturen uitgegeven door belastingbetalers worden geverifieerd door geautoriseerde bedrijven, momenteel slechts 2, die optreden als een vertrouwde derde partij. Alle e-fapiao's moeten uitsluitend door deze bedrijven worden gevalideerd. 

Zodra de facturen zijn gevalideerd, krijgen ze een unieke identificatiecode toegewezen om belastingfraude te voorkomen en worden ze teruggestuurd naar de oorsprong, die ze op verschillende manieren kan verspreiden: e-mail, verzending QR-code, sms, afdrukken op papier van de e-fapiao, enz . 

Evolutie van elektronische facturatie in China

Elektronische facturenng werden in 2015 geïntroduceerd in het Chinese belastingstelsel. Het is echter vanaf december 2020, met aankondiging nr. 22 (2020) over "De implementatie van elektronische btw-facturen onder nieuw aangesloten belastingbetalers", dat ze hun grootste verspreiding hebben bereikt, omdat het belastingbetalers die nieuw in het land zijn gevestigd, het recht geeft om e-fapiao met speciale btw uit te geven.

Met de inwerkingtreding van deze wet wil de regering de "Verordening tot optimalisatie van het ondernemingsklimaat" volledig implementeren, de hervorming verdiepen van de decentralisatie, het beheer en de dienstverlening op fiscaal gebied, en het gebruik van elektronische facturering vergroten op basis van de drie voorlopige regionale proefprojecten, uitgevoerd in de steden Ningbo,  Shijiazhuang en Hangzhou.  

Momenteel wordt elektronische facturering uitgebreid over het hele grondgebied, waarbij de laatste regio's die zich aansluiten bij de uitgifte van elektronische facturen met ruimte-btw de volgende zijn: Beijing, Shanxi, Binnen-Mongolië, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangxi, Hainan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai.

De verwachting is dat 2021 het jaar wordt van de start van het gebruik van elektronische facturatie tussen bedrijven, hoewel voorlopig coëxistentie met papier wordt gehandhaafd en de invoering van het elektronische systeem vrijwillig is. 

EDICOM China Golden Tax System Diensten - e-fapiao 

Op dit moment is het STA-platform alleen beschikbaar voor handmatige handelingen voor speciale btw-e-fapiao en is zojuist een automatisering van voor algemene e-fapiao ingeschakeld, waardoor het in de praktijk nog niet mogelijk is om de afwikkeling of validatie van een groot aantal B2B elektronische facturen te automatiseren. Zoals waargenomen in de landen eromheen, is de massificatie van elektronische facturering in de regio Asia-Pacific echter niet te stoppen, en is de implementatie ervan synoniem met concurrerende economieën en staat het open voor investeringen. 

Bedrijven moeten zich ruim van tevoren voorbereiden op veranderingen in belastingregimes en beginnen met het analyseren van de structurele en procesbehoeften die gepaard gaan met e-facturering.

EDICOM, een aanbieder gespecialiseerd in elektronische facturering, ontwikkelt momenteel elektronische factureringsdiensten in China, waarmee het bedrijven kan begeleiden bij dit proces van digitalisering van hun facturen. 

Met de EDICOM International eInvoicing Platform oplossing kan het belastingbetalende bedrijven begeleiden bij de overgang naar het nieuwe elektronische factureringssysteem in meer dan 70 landen. 

 

 

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

De Verenigde Staten beginnen met hun proefproject voor elektronische facturatie

De Business Payments Coalition heeft samen met de Federal Reserve de lancering van een proefproject aangekondigd.

Polen gaat het gebruik van B2B elektronische facturatie verplicht stellen

De massificatie start vrijwillig in oktober 2021 en is verplicht vanaf 2023

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

De Belgische regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de invoering van elektronische factu