e-Facturatie

EDICOM gecertificeerd als Access Point voor het Peppol-netwerk in Australië en Nieuw-Zeeland

Peppol-netwerk Australië Nieuw-Zeeland

EDICOM is gecertificeerd als Access Point voor het Peppol-netwerk in Australië en Nieuw-Zeeland door de Peppol-autoriteiten van beide landen. In het geval van Australië door de Australische Belastingdienst (ATO) en in Nieuw-Zeeland door het Ministerie van Handel, Innovatie en Werkgelegenheid (MBIE). 

Zodoende kan elk bedrijf of elke openbare entiteit die elektronisch wil factureren in Australië of Nieuw-Zeeland, dit doen via EDICOM's Global e-Invoicing platform.

Met deze twee nieuwe accreditaties bevestigt EDICOM zo opnieuw zijn positie als wereldleider in elektronische facturatie door diensten aan te bieden in meer dan 70 landen. 

De elektronische factuur in Australië en Nieuw-Zeeland

Australië en Nieuw-Zeeland hebben in 2018 besloten om gezamenlijk hun project voor elektronische facturering uit te voeren, via de overeenkomst “Australia and New Zealand Government Electronic Invoicing Arrangement”.

Het doel van deze overeenkomst is om de productiviteit te verbeteren en de kosten van commerciële operaties voor zowel overheden als bedrijven te verlagen door middel van één enkele en interoperabele digitale markt.

In 2019, in de voetsporen van andere landen zoals Singapore, kondigden Australië en Nieuw-Zeeland aan dat het elektronische factuuruitwisselingssysteem via het Peppol-netwerk zou verlopen.

Met de keuze voor dit internationale systeem is het de bedoeling om de zakelijke kansen voor bedrijven uit beide landen op de wereldmarkt te vergroten.

Vanaf dit jaar kunnen alle bedrijven en openbare instellingen die dat wensen elektronisch factureren in zowel Nieuw-Zeeland als Australië.

De regeringen van beide landen schatten dat ze dankzij elektronische facturatie in tien jaar 30 miljard dollar kunnen besparen. 

Wat is Peppol?

Peppol staat voor Pan European Public Procurement On Line. Het is een set van instrumenten en specificaties gericht op het promoten van zowel b2g- als b2b-contracten via digitale media.

Peppol is geboren om grensoverschrijdende overheidsopdrachten tussen de landen van de Europese Unie te promoten. Maar door zijn interoperabiliteitscapaciteit en de kracht van zijn telecommunicatie-infrastructuur is het uitgebreid naar andere landen.

Met het Peppol-systeem kan men bestellingen, facturen, leveringsbonnen, aankoopbevestigingen of creditnota's volgens een gemeenschappelijke standaard verzenden en ontvangen, ongeacht waar de zakenpartners zich bevinden.

Bedrijven en entiteiten communiceren via gecertificeerde toegangspunten in elk land. 

Hoe elektronisch factureren in Australië en Nieuw-Zeeland?

Om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen in Australië en Nieuw-Zeeland, is het noodzakelijk om een toegangspunt te hebben dat is geaccrediteerd door de Peppol-autoriteiten van elk land en dat berichten kan routeren in overeenstemming met de specificaties van het Peppol-netwerk.
Bovendien hebben zowel bedrijven als overheidsinstanties facturatiesoftware nodig, die elektronische facturen van hun beheersysteem kan omzetten naar het Peppol BIS Billing 3.0-standaardformaat.
In het geval van Nieuw-Zeeland moeten bedrijven de identificatiecode New Zealand Business Number (NZBN) hebben.

EDICOM's Global e-Invoicing platform stelt bedrijven in staat facturen in het Peppol-formaat te genereren en deze via zijn netwerk te verznden op een manier die volledig is geïntegreerd met hun ERP- of managementsysteem.

Een schaalbare en gecentraliseerde oplossing die is ontworpen om in elk land te kunnen factureren, in overeenstemming met de wettelijke en technische vereisten die van kracht zijn in ieder geval. De internationale facturatieservice van EDICOM maakt automatische en onmiddellijke uitwisseling van elk commercieel document met openbare instellingen, klanten of leveranciers mogelijk.

Kortere betalingstermijnen voor Australische openbare providers

Besluit Supplier Pay On-Time or Pay Interest Policy

Om het gebruik van elektronische facturatie te bevorderen, heeft de Australische regering op 1 januari het decreet Supplier Pay On-Time or Pay Interest Policy uitgevaardigd, waarin is bepaald dat overheidsdiensten die elektronische facturen via Peppol ontvangen, binnen 5 dagen de betaling aan hun leveranciers initiëren. De enige voorwaarden zijn dat de contracten lopen tot 1 miljoen Australische dollar.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Elektronische factuurmodellen: CTC, clearance, real-time, gecentraliseerd, interoperabel en meer...

Ontdek hoe e-factureringsmodellen werken en in welke landen ze worden toegepast...

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

Meer informatie over de verplichte vereisten in Oekraïne voor SAF-T en de btw-factuur (Tax-invoice)

Roemenië: B2B en B2C e-facturatie verplicht

B2B e-facturatie is verplicht vanaf 1 januari 2024 en B2C e-facturatie zal verplicht zijn vanaf januari 2025