e-Facturatie

E-facturatie in Frankrijk: van Chorus Pro naar PPF

Chorus PRO vs PPF

Het portaal voor elektronische facturering in Frankrijk, Chorus Pro genaamd, is ontstaan als gevolg van de eisen van de Europese Unie om digitalisering van bedrijven te bevorderen om efficiëntie, transparantie en flexibiliteit in commerciële transacties te garanderen. Het Agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE) creëerde Chorus Pro, een elektronisch platform dat in Frankrijk is ontwikkeld om inkoopprocedures bij de overheid te versnellen. Elektronische facturen die via Chorus Pro worden verzonden, kunnen snel en transparant worden verwerkt voor alle leveranciers in de publieke sector. Dezelfde principes hebben de ontwikkeling van het verplichte elektronische facturatiesysteem geïnspireerd en zullen de basis vormen voor de evolutie van het huidige Chorus Pro, dat omgedoopt zal worden tot Portail Public de Facturation of PPF.


 

Inhoudsopgave [Verberg]

Wat is Chorus Pro?

Chorus Pro is het portaal dat in Frankrijk is opgezet om de verzending van elektronische facturen naar de Franse overheid te centraliseren. Het is een gecentraliseerd platform dat de uitwisseling van elektronische facturen tussen bedrijven en overheidsinstanties vergemakkelijkt met als doel de administratieve processen te vereenvoudigen en te versnellen.

Het platform maakt de ontvangst van facturen in gestructureerde en gestandaardiseerde formaten mogelijk, zoals UBL, CII en Factur-X, en garandeert zo interoperabiliteit met andere bedrijven en organisaties op zowel nationaal als Europees niveau. Anderzijds gebruiken overheidsinstanties Chorus Pro om facturen te ontvangen, verwerken en elektronisch te archiveren. 

Daarnaast voldoet Chorus Pro aan de beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen die nodig zijn voor de uitwisseling van gevoelige informatie. Het platform wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan de wettelijke en fiscale regels voor elektronisch factureren.

Chorus Pro transformeert in een nieuw B2B2G-portaal, dat de naam Portail Public de Facturation (PPF) krijgt. Het nieuwe portaal zal alle e-facturatiestromen naar de overheid en naar elk bedrijf beheren, evenals e-Reporting, of bedrijven nu een dematerialisatieplatform (PDP) gebruiken of rechtstreeks via de PPF verzenden.

Whitepaper over e-facturatie in Frankrijk

Ontdek in detail de functies van het Franse e-facturatie- en e-rapportagesysteem dankzij onze White Paper. Als u de whitepaper downloadt, slaan we uw contactgegevens op om u op de hoogte te houden van de laatste updates van het e-factureringsproject in Frankrijk.
 

Usa un dominio corporativo

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren U moet een beschrijving invoeren U moet uw positie invoeren Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Chorus Pro, de basis om e-facturatie uit te breiden naar alle bedrijven

Chorus Pro is een geconsolideerde infrastructuur die de essentiële onderdelen bevat om elektronisch factureren uit te breiden naar 100% van de bedrijven. De eigenschappen die het tot een uitgebreide en efficiënte tool hebben gemaakt voor het beheer van elektronische facturen gericht aan overheidsinstanties, vormen de basis waarop het model voor elektronische facturatie tussen bedrijven wordt uitgerold en waarmee het huidige portaal wordt omgevormd tot het PPF (Portail Public de Facturation): 

  • Centralisatie van facturen: Centraal punt voor de uitwisseling en het beheer van alle elektronische facturen in Frankrijk. Bedrijven kunnen facturen veilig verzenden en ontvangen via één enkel platform.
  • Procesautomatisering: Biedt de mogelijkheid om processen met betrekking tot elektronische facturatie te automatiseren. Dit omvat het automatisch genereren en verzenden van facturen, evenals het automatisch valideren en traceren van fiscale documenten.
  • Rechtstreekse communicatie: Rechtstreeks communicatiekanaal tussen factuurverstrekkers en ontvangers. Vandaag overheidsinstanties, en vanaf 2024 ook particuliere bedrijven ... .
  • Validatie en verificatie: Het portaal valideert elektronische facturen automatisch om hun integriteit en naleving van de regelgeving te garanderen. Dit helpt fouten te voorkomen en zorgt ervoor dat de documenten voldoen aan de huidige wettelijke en fiscale eisen.
  • Beveiliging en vertrouwelijkheid: Het portaal garandeert de beveiliging en vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens en documenten. Het maakt gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen en voldoet aan vastgestelde normen voor gegevensbescherming.
  • Integratie met interne systemen: PPF erft de integratiemogelijkheden van Chorus Pro met de interne systemen van bedrijven, dankzij de API-methoden die zijn uitgebracht door het portaal en de communicatiesystemen die zijn gedefinieerd om toekomstige PDP's te integreren.

Hoe integreer ik met Chorus Pro of PPF?

De connectiviteit met PPF erft de huidige methoden om Chorus Pro te bereiken. 

Het is noodzakelijk om een technisch integratieproces te volgen met behulp van de standaarden die door het platform zijn opgesteld. Deze standaarden zijn gespecificeerd in twee mogelijke methoden die kunnen worden geïmplementeerd door bedrijven die facturen uitgeven en ontvangen en die besluiten om deze processen te automatiseren:

  • EDI: Electronic Data Interchange (EDI) stelt bedrijven in staat om op een geautomatiseerde en gestandaardiseerde manier verbinding te maken met Chorus Pro. De verwachting is dat dit de methode zal zijn die door een groot aantal PDP's wordt gebruikt om te integreren met de PPF voor die bedrijven die ervoor kiezen om hun diensten in te huren om de uitgifte en ontvangst van elektronische facturen te beheren.
  • API: De Chorus Pro API (Applicative Programming Interface) maakt directe integratie met het platform mogelijk, waarbij gedefinieerde calls worden gebruikt om facturen aan te leveren. Deze API zal regelmatig evolueren om nieuwe methoden mogelijk te maken om alle calls aan te roepen die nodig zijn in overeenstemming met het nieuwe verplichte elektronische factureringsmodel tussen bedrijven. Het gebruik van de API blijft geldig voor de toekomstige PPF, net als nu voor de integratie met Chorus Pro.

Een belangrijk aspect van het maken van een verbinding met Chorus Pro is het hebben van de juiste credentials, zoals een digitaal certificaat dat wordt erkend door het platform, om de authenticiteit en veiligheid van transacties te garanderen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen bedrijven op een geautomatiseerde en veilige manier elektronische facturen en andere administratieve documenten verzenden en ontvangen, en zo de voordelen van het Chorus Pro platform benutten voor een efficiënt beheer van hun activiteiten.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om een specifieke softwareoplossing te implementeren of gebruik te maken van door Chorus Pro gecertificeerde oplossingen van derden, zoals EDICOM. Ook kunnen ze, wanneer Chorus Pro evolueert naar PPF, ervoor kiezen om de diensten van eveneens geaccrediteerde derde partijen in te huren om facturen te verzenden met het portaal.

Deze derde partijen zijn de zogenaamde PDP's (Plateforme Dématérialisation Partenaire), of entiteiten die door DGFiP zijn geaccrediteerd voor het beheer van de stromen van uitgifte en ontvangst van e-facturen zoals gedefinieerd in dit artikel

Verstuurt u momenteel facturen naar de Franse overheid via Chorus Pro?

De integratiemethoden met Chorus Pro zullen moeten evolueren om te voldoen aan de vereisten van het nieuwe verplichte e-facturatiesysteem in Frankrijk.

Neem contact met ons op via dit formulier en wij analyseren uw situatie en geven u een vrijblijvende technische beoordeling.

Usa un dominio corporativo

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren U moet een beschrijving invoeren U moet uw positie invoeren Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Op juridisch vlak is de goedkeuring van Chorus Pro gebaseerd op de Europese Richtlijn 2014/55/EU, die bepaalt dat alle elektronische facturen moeten voldoen aan een gestructureerd en standaardformaat om hun interoperabiliteit op Europees niveau te garanderen. In dit verband heeft Chorus Pro internationaal erkende e-factuurformaten geïmplementeerd, zoals UBL, CII en Factur-X, om naleving van deze richtlijn te garanderen en de uitwisseling van facturen met andere landen te vergemakkelijken.

Daarnaast is er in Frankrijk specifieke regelgeving opgesteld om het gebruik van Chorus Pro te stimuleren. De wet voor de modernisering van de economie (LME) stelde het gebruik van elektronische facturatie via Chorus Pro verplicht voor transacties met overheidsinstanties. Deze wetten hebben de adoptie van Chorus Pro als het centrale platform voor e-facturatie in de publieke sector aangemoedigd.

Daarnaast zijn het Agentschap voor de Informatisering van Overheidsfinanciën (AIFE) en het Directoraat-Generaal van Overheidsfinanciën (DGFiP) de instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van en het toezicht op Chorus Pro in Frankrijk. Ze werken nauw samen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en interoperabiliteit van het platform te garanderen, en om gebruikers begeleiding en technische ondersteuning te bieden.

Belangrijk is dat Chorus Pro op de hoogte blijft van ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en wettelijke vereisten. Het platform past zich voortdurend aan aan veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot elektronisch factureren, zodat gebruikers voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en hun administratieve procedures efficiënt en veilig kunnen vereenvoudigen.

PPF: het nieuwe publieke factureringsportaal

Het Portaal voor Overheidsfacturering (PPF) zal een sleutelrol spelen als centraal punt van het Directoraat-generaal Overheidsfinanciën (DGFiP) in Frankrijk, waar alle e-facturen die in het land worden uitgewisseld, worden gecentraliseerd. Dit portaal bouwt voort op de infrastructuur die eerder in Frankrijk is opgezet voor het beheer van e-facturen die naar de overheid worden gestuurd via het bekende Chorus Pro portaal.

Belangrijk is dat e-facturatie in Frankrijk nu 100% van de business-to-business transacties in het land dekt, ongeacht of de ontvanger een overheidsinstantie is of niet. Hiervoor is het Chorus Pro portaal verrijkt met nieuwe functionaliteiten die de mogelijkheden uitbreiden, waardoor deze tool nu beschikbaar is voor 100% van de factuurverstrekkers in Frankrijk.

De methoden voor automatische verzending van facturen naar de PPF, zoals elektronische gegevensuitwisseling (EDI) en de Application Programming Interface (API), ondersteunen alleen de verzending van facturen in een van de drie geaccepteerde formaten: UBL, CII en Factur-X.

Belastingplichtigen die hun facturen rechtstreeks via de PPF willen verzenden, kunnen alleen een van de drie toegestane formaten gebruiken: Factur-X, UBL of CII. Zodra facturen handmatig naar het portaal of via integratiemethoden worden verzonden, zal de PPF de ontvanger identificeren en de minimale validaties uitvoeren voordat de factuur wordt verzonden.

EDICOM Compliance, de wereldwijde oplossing voor elektronisch factureren

EDICOM Compliance is het systeem voor organisaties die hun activiteiten op het gebied van e-facturatie in Frankrijk of elk ander land ter wereld willen optimaliseren. Deze uitgebreide oplossing biedt een breed scala aan functionaliteiten, variërend van het genereren en ontvangen van e-facturen tot het beheer van digitale handtekeningen, gegevensvalidatie, het volgen van verzendingen en het beheer van weigering en meldingen.

Een van de belangrijkste voordelen van EDICOM Compliance is het vermogen om zich aan te passen aan de specifieke behoeften van elk bedrijf. Dankzij de flexibiliteit en configureerbaarheid kunt u regels en workflows op maat instellen en zo zorgen voor een perfecte integratie met de interne facturerings- en boekhoudsystemen van de organisatie.

Daarnaast onderscheidt het zich door zijn robuuste beveiligings- en compliance-systeem. Het voldoet aan alle voorschriften en normen van internationale belastingautoriteiten en garandeert de authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens. De mogelijkheid om elektronische documenten op te slaan en te archiveren gedurende de wettelijk vereiste termijnen biedt bovendien een solide basis voor audits en naleving.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe werkt elektronische facturatie in Costa Rica

Wij leggen alle details uit voor het uitgeven en ontvangen van elektronische facturen in Costa Rica

Saoedi-Arabië stelt het gebruik van elektronische facturatie verplicht: FATOORAH project

EDICOM neemt deel aan het pilotprogramma voor e-invoicing in Saoedi-Arabië, op uitnodiging van ZATCA

EDICOM PDP voor elektronische facturatie in Frankrijk

EDICOM wordt een PDP om diensten voor elektronische facturatie aan te bieden in Frankrijk.