e-Facturatie

Maleisië introduceert elektronische facturatie

Maleisië elektronische facturatie

De Maleisische belastingdienst, de Inland Revenue Board en de Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC) hebben tijdens een briefing de gefaseerde invoering van verplichte e-facturatie in het land bevestigd. De massificatie van de elektronische facturatie betreft als eerste de transacties tussen B2B-bedrijven, inclusief import en export, en begint in 2024. Vanaf 2026 de B2G-transacties. En uiteindelijk in 2027 ook de B2C-transacties. 

Het project begint met een proeffase in 2024, waarin bedrijven zich vrijwillig kunnen aansluiten bij het systeem via het myTax-portaal, waarbij de belastingbetalers die dat wensen, elektronische facturen handmatig kunnen beheren.

Elektronisch factuurmodel in Maleisië

Het gekozen model zal een hybride gecentraliseerd systeem voor continue transactiecontrole (CTC) zijn, in combinatie met het Peppol-netwerk. De documenten die kunnen worden uitgewisseld zijn facturen en debet- en creditnota's.

In dit systeem moet de fiscale autoriteit LHDNM leveranciersfacturen vooraf valideren en goedkeuren voordat ze naar kopers kunnen worden verzonden. De LHDNM genereert een gecertificeerd serienummer wanneer de factuur is goedgekeurd en stelt zowel de afzender als de ontvanger via e-mail op de hoogte.

Zodra het elektronische document is gevalideerd, kunnen belastingbetalers de onderlinge uitwisselingsmethode kiezen, waarbij Peppol een van de mogelijke kanalen is. Indien u geen documenten via Peppol uitwisselt, kunt u kiezen voor de geïntegreerde en geautomatiseerde elektronische uitwisseling tussen de beheersystemen van de verzender en de ontvanger volgens een traditioneel EDI-model.

De LHDNM heeft ook aangegeven dat het verplicht wordt om een QR-code in de facturen op te nemen, zodat de koper de facturen kan verifiëren door de code te scannen.

Belangrijkste data van de verplichte e-facturatie in Maleisië

Het geplande implementatieschema voor de invoering van het nationale e-facturatiesysteem in Maleisië is:

  • Januari 2024: fase van de vrijwillige elektronische factuur;
  • Juni 2024: Verplichte e-facturatie voor belastingplichtigen met een jaaromzet gelijk aan of groter dan MYR 100 miljoen;
  • Juni 2025: Verplichte e-facturatie voor belastingplichtigen met een jaaromzet gelijk aan of groter dan MYR 50 miljoen;
  • Juni 2026: Verplichte e-facturatie voor belastingplichtigen met een jaaromzet gelijk aan of groter dan MYR 25 miljoen;
  • Januari 2027: verplichte e-facturatie voor alle overige belastingplichtigen.

De verwachting is dat de verplichting vanaf 2027 wordt uitgebreid naar het B2C-veld, met de introductie van het verplichte gebruik van elektronische tickets die in realtime naar de belastingdienst worden gestuurd.

Wilt u weten hoe u kunt voldoen aan e-facturatie in Maleisië?

Bij EDICOM helpen we u bij het aanpassen en naleven van de technische en wettelijke vereisten van elektronische facturatie in Maleisië. We zijn een geaccrediteerd Peppol Access Point en we kunnen ook geïntegreerde oplossingen implementeren die zijn toegesneden op uw interne werking, om elektronische documenten van al uw zakelijke partners zowel te verzenden als te ontvangen.

Usa un dominio corporativo

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren U moet een beschrijving invoeren U moet uw positie invoeren Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Context van e-facturatie in Maleisië

In de vorige begrotingsrapportage 2023 van het ministerie van Financiën werd al melding gemaakt van het voornemen om in het land een elektronisch factuurmodel te ontwikkelen. Het doel van deze verklaring was het herstel te versterken en hervormingen in de richting van duurzame sociaaleconomische veerkracht te vergemakkelijken.

Naarmate het herstel in de post-COVID-19-periode aan kracht wint, heeft de regering besloten zich te concentreren op hervormingen om het welzijn van de rakyat te verbeteren, met name inkomen en sociale bescherming, het concurrentievermogen van Maleisië, en de weerbaarheid van het land tegen toekomstige tegenslagen te versterken en tegelijkertijd de fiscale positie van de regering te consolideren.

Het kabinet zet zich in om prioriteit te geven aan haar digitale transformatie, om zo een positieve impact te hebben op de samenleving en de economie. De inspanningen worden geïntensiveerd om het gebruik van digitale technologie te vergroten om de servicekwaliteit en productiviteit van overheidsdiensten te verbeteren.
Om de groei van de digitale economie te ondersteunen en de efficiëntie van het beheer van de belastingdienst van het land te verbeteren, is elektronische facturatie een relevant onderdeel van de digitale transformatie. Als onderdeel van haar strategieën om de belastinginkomsten te verhogen, heeft de regering een stappenplan aangekondigd om elektronische facturatie in het land te implementeren. 

De implementatie van elektronische facturatie zal de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de belastingnaleving door belastingbetalers vergroten, evenals de efficiëntie van de commerciële operaties.

Wilt u meer weten over e-Facturatie in Nederland?

Vertel ons over uw project. Ons team van consultants in Nederland neemt binnen 24 uur contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.
Contact EDICOM Nederland

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Duitsland: Invoering van B2B e-facturatie voor bedrijven

B2B e-facturatie in Duitsland zou vanaf januari 2025 verplicht kunnen zijn

Israël voert zijn validatiemodel voor elektronische facturatie in

Het door het ministerie van Financiën gepubliceerde economische plan voorziet in de invoering van elektronische facturering