e-Facturatie

Maleisië introduceert e-facturatie: CTC-model met prevalidatie

Maleisië elektronische facturatie

Índice [Verberg]

De Maleisische belastingdienst, de Inland Revenue Board en de Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC) zijn de instanties die verantwoordelijk zijn voor de massificatie van elektronische facturatie in Maleisië. De massificatie van elektronische facturen zal gevolgen hebben voor alle soorten B2B-, B2C- en B2G-transacties.

Het verplichte gebruik van elektronische facturering begint in augustus 2024 voor belastingplichtigen met een jaaromzet van meer dan MYR 100 miljoen.

Het National E-invoicing Initiative heeft tot doel interoperabele e-facturatie te bevorderen door het digitaliseren van de manier waarop bedrijven facturen naar andere bedrijven sturen.

 

  Pilotproject e-facturatie: mei 2024

  De IRB lanceert in mei 2024 een proefproject voor e-facturering in het land. Het doel is om de effectiviteit van het systeem te testen en ervoor te zorgen dat de integratie tussen bedrijven en het centrale platform correct wordt uitgevoerd, met het oog op een verplichte invoering in augustus 2024.

  Bij EDICOM helpen we u om u aan te passen en te voldoen aan de technische en wettelijke vereisten van elektronisch factureren in Maleisië. We zijn een geaccrediteerd Peppol Access Point en we implementeren ook geïntegreerde oplossingen die zijn aangepast aan uw interne bedrijfsvoering, zowel voor het verzenden als ontvangen van elektronische documenten van al uw zakenpartners.

  EDICOM is door het IRBM uitgenodigd om deel te nemen aan de pilotfase. Als u geïnteresseerd bent om samen met EDICOM deel te nemen aan het pilotproject of als u vragen heeft over hoe e-facturatie in Maleisië werkt, neem dan contact met ons op.

  Gebruik een bedrijfsdomein

  De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

  De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren U moet een beschrijving invoeren U moet uw positie invoeren Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

  Belangrijkste data van de verplichte e-facturatie in Maleisië

  Het geplande implementatieschema voor de invoering van het nationale e-facturatiesysteem in Maleisië is:

  • 01/05/2024: Start van de pilotfase.
  • 01/08/2024: e-facturatie voor belastingplichtigen met een jaaromzet gelijk aan of groter dan MYR 100 miljoen;
  • 01/01/2025: Verplichte e-facturatie voor belastingplichtigen met een jaaromzet van meer dan MYR 25 miljoen en tot MYR 100 miljoen.
  • 01/07/2025: Verplichte e-facturatie voor alle andere belastingplichtigen.

  Elektronisch facturatiemodel in Maleisië

  Vanaf 1 augustus 2024 is het verplicht om een ​​elektronisch factuursjabloon met bepaalde specifieke velden naar het IRBM te sturen. Om dit te doen heeft het IRBM een platform gecreëerd waar alle elektronische facturen ter validatie en registratie moeten worden verzonden. De documenten waarop de wet van toepassing is, zijn facturen, debet- en creditnota's.

  Scenario's waarbij de uitgifte van een elektronische factuur vereist is

  1. Bewijs van inkomsten: Document dat wordt uitgegeven bij een verkoop of andere transactie om de inkomsten van de belastingbetaler te kennen.
  2. Bewijs van uitgaven: Deze documenten hebben betrekking op gedane aankopen of andere uitgaven van belastingbetalers. Het kan ook worden gebruikt om een ​​resultatenrekening te corrigeren of te wijzigen op basis van de gedocumenteerde bedragen. Bovendien zijn er bepaalde omstandigheden waarin belastingbetalers hun eigen elektronische factuur moeten uitreiken om uitgaven, zoals buitenlandse transacties, te documenteren.

  Er zijn twee mechanismen voor het verzenden van facturen naar het IRBM-portaal

  1. Handmatig via het MyInvois-portaal
  2. Automatisch via API, XML- of JSON-formaat.

  Het is een validatiemodel van de belastingdienst.

  • Het IRBM ontvangt de elektronische documenten en kent aan elk document een unieke identificatiecode en een QR-code toe.
  • Eenmaal gevalideerd zal de IRBM zowel de afzender als de ontvanger informeren.
  • Het IRBM kent een termijn van 72 uur toe om elektronische facturen te annuleren of af te wijzen.
  • Na validatie door IRBM kan de afzender de factuur delen met de ontvanger. Als een leesbaar formaat (PDF of Paper) wordt gedeeld, moet de uitgever de QR-code opnemen zodat de ontvanger de factuur kan valideren met het IRBM.

  Software Development Kit (SDK) voor e-facturering in Maleisië 

  De IRB heeft een bètaversie van de e-invoicing Software Development Kit (SDK) en een update van de richtlijnen gepubliceerd.

  De e-Invoice Software Development Kit (SDK) is een verzameling tools, libraries en resources die een reeks functionaliteiten, API's (Application Programming Interfaces) en ontwikkelingsrichtlijnen bieden om bedrijven te helpen hun bestaande systeem via API's in het MyInvois-systeem te integreren.

  Hier raadplegen: Software Development Kit + Guideline 2.2.

  Peppol gebruiken voor e-facturatie in Maleisië

  Aan de andere kant zet de MDEC-organisatie in op een totale digitalisering van elektronische factuurprocessen, waardoor het aanmaken en verzenden van facturen tussen bedrijven via het Peppol-netwerk wordt vergemakkelijkt. 

  Als Peppol Authority speelt MDEC de rol van het accrediteren van Peppol-dienstverleners in Maleisië, waarbij lokale vereisten en technische normen worden gespecificeerd. EDICOM is een gecertificeerd Access Point in Maleisië, dus wij kunnen deze service aanbieden.

  Het gebruik van Peppol is niet verplicht in het Maleisische e-facturatiemodel. Het is een initiatief om bedrijven te faciliteren en te helpen bij het digitaliseren van elektronische factuurprocessen voordat ze aan de wettelijke verplichtingen voldoen en deze naar het IRBM sturen.

  De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Verhoogde efficiëntie. Handmatige gegevensinvoer en fysieke papierverwerkingsprocessen kunnen worden geëlimineerd door de implementatie van e-facturatie, waardoor bedrijven facturen efficiënter en soepeler kunnen verwerken, met nauwkeurige traceerbaarheid.
  • Verbeterde cashflow: Dankzij elektronische facturatie kunnen facturatie- en rekenfouten aanzienlijk worden verminderd, waardoor betalingen worden versneld en geschillen over onregelmatigheden tot een minimum worden beperkt.
  • Belastingnaleving: Het implementeren van een interoperabel en conform kader voor e-facturatie zorgt voor een georganiseerd werkproces en maakt een efficiënte belastingrapportage mogelijk.

  Via EDICOM Peppol Access Point is het mogelijk om de volledige factuur in elektronisch formaat te genereren en naar de eindontvanger te sturen. Peppol Access Points maken het voor bedrijven gemakkelijker om facturen in elektronisch formaat te genereren, zodat ze deze naar de eindontvanger kunnen sturen en kunnen voldoen aan de verplichting om ze naar het IRBM-platform te sturen. Zodra de IRBM de factuur valideert, stuurt zij deze terug naar het EDICOM-toegangspunt en EDICOM verzendt deze naar het toegangspunt van de ontvanger.

  Voor het uitwisselen van elektronische facturen via het Peppol-netwerk heeft de overheid de technische specificaties voor het gebruik van het PINT-formaat gepubliceerd. Peppol International Invoice (PINT) is de specificatie die de interoperabele uitwisseling van facturen binnen het Peppol-netwerk op wereldschaal mogelijk maakt. In Maleisië heet het MY PINT en de documenten zijn hier te vinden: Specificaties van het e-document van Maleisië.

  Hoe werkt de elektronische factuur of selfbilling in Maleisië?

  Een van de openstaande problemen met elektronische facturen in Maleisië is dat de wet vereist dat alle transacties die met bedrijven in het land worden uitgevoerd, worden aangegeven. Daarom moet de belastingbetaler in bepaalde situaties een zogenaamde eigen elektronische factuur of selfbilling uitreiken. 

  Als de belastingbetaler bijvoorbeeld goederen en/of diensten koopt van een buitenlandse leverancier en een factuur ontvangt van de buitenlandse leverancier die geen gebruik maakt van het Maleisische MyInvois-systeem, moet de belastingbetaler een zelffacturerende elektronische factuur in eigen beheer uitreiken om de uitgaven te documenteren. 

  Voor elektronische factuurdoeleinden zal de koper zelffacturerende elektronische facturen uitreiken voor de volgende transacties:

  1. Betaling aan agenten, dealers, distributeurs, enz.,
  2. Goederen verkocht of diensten verleend door buitenlandse leveranciers, 
  3. Uitkering van winst (bijvoorbeeld uitkering van dividenden),
  4. Elektronische handelstransacties ("e-commerce"),
  5. Betaling aan alle winnaars van weddenschappen en spellen,
  6. Verwerving van goederen of diensten van individuele belastingbetalers (die geen bedrijfsactiviteit uitoefenen) (alleen van toepassing als de andere omstandigheden van zelffacturatie niet van toepassing zijn),
  7. Betaling van rente, met enkele uitzonderingen.

  Context van e-facturatie in Maleisië

  In de vorige begrotingsrapportage 2023 van het ministerie van Financiën werd al melding gemaakt van het voornemen om in het land een elektronisch factuurmodel te ontwikkelen. Het doel van deze verklaring was het herstel te versterken en hervormingen in de richting van duurzame sociaaleconomische veerkracht te vergemakkelijken.

  Naarmate het herstel in de post-COVID-19-periode aan kracht wint, heeft de regering besloten zich te concentreren op hervormingen om het welzijn van de rakyat te verbeteren, met name inkomen en sociale bescherming, het concurrentievermogen van Maleisië, en de weerbaarheid van het land tegen toekomstige tegenslagen te versterken en tegelijkertijd de fiscale positie van de regering te consolideren.

  Het kabinet zet zich in om prioriteit te geven aan haar digitale transformatie, om zo een positieve impact te hebben op de samenleving en de economie. De inspanningen worden geïntensiveerd om het gebruik van digitale technologie te vergroten om de servicekwaliteit en productiviteit van overheidsdiensten te verbeteren.
  Om de groei van de digitale economie te ondersteunen en de efficiëntie van het beheer van de belastingdienst van het land te verbeteren, is elektronische facturatie een relevant onderdeel van de digitale transformatie. Als onderdeel van haar strategieën om de belastinginkomsten te verhogen, heeft de regering een stappenplan aangekondigd om elektronische facturatie in het land te implementeren. 

  De implementatie van elektronische facturatie zal de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de belastingnaleving door belastingbetalers vergroten, evenals de efficiëntie van de commerciële operaties.

  Wilt u meer weten over e-facturatie in de APAC-regio?

  Stuur ons je vraag over e-factureringsmodellen in Azië en we nemen contact met je op.

  Heeft u vragen?

  Aankomende deadlines in Maleisië

  Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

  EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

  B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

  Status van de implementatie van B2G e- facturatie in de Duitse federale staten

  Hoe werkt de elektronische factuur in Uruguay

  Kom meer te weten over het elektronische factuursysteem in Uruguay op basis van het gebruik van (CFE).

  Singapur: e-factuurproject InvoiceNow via Peppol

  De IRAS of Singapore heeft een tijdschema gepubliceerd voor de vrijwillige overstap naar B2B e-facturatie.