Digital VAT Reporting

Hoe werkt de SAF-T-aangifte in Roemenië?

SAF-T Roemenië

Vanaf 2022 verplicht Roemenië bedrijven om hun belasting- en boekhoudgegevens elektronisch aan te geven via het SAF-T-systeem.

De implementatie van het SAFT-systeem maakt deel uit van het digitaliseringsproject van het land"Versterking van de capaciteit van de nationale belastingdienst om moderniseringsinitiatieven te ondersteunen", dat wordt uitgevoerd door het nationale agentschap voor belastingadministratie - ANAF. 

D406 Standaard belastingcontrolebestand

Na analyse van de verschillende modellen die in andere landen zijn geïmplementeerd, zoals SAF-T Portugal of SAF-T Polen, heeft de ANAF uiteindelijk besloten om zich aan te sluiten bij het gebruik van de standaard van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de elektronische uitwisseling van belastinginformatie. 

De ANAF heeft bepaald dat de gegevens moeten worden verzonden in het SAF-T-formaat, genaamd D406 Standaard belastingcontrolebestand, en ingebed in een pdf. 

Het Standaard Auditbestand voor Belasting – SAFT bestaat uit een gestandaardiseerd bestand, dat de fiscale controle van overheidsdiensten vergemakkelijkt en de fiscale compliance voor belastingplichtigen vereenvoudigt, waardoor ook informatiebeveiliging wordt gegarandeerd.

Welke bedrijven moeten de SAFT-aangifte in Roemenië doen?

Alle Roemeense bedrijven en alle buitenlandse bedrijven die aanwezig zijn in het land, ongeacht of ze een lokaal fiscaal identificatienummer hebben.

Implementatieschema 

De ANAF heeft een geleidelijk toetredingsschema voorzien op basis van de jaarlijkse omzet van bedrijven.

  • Januari 2022: Grote belastingplichtigen.
  • Januari 2023: Belastingplichtigen van de gemiddelde categorie belastingplichtige.
  • 2025: Kleine belastingplichtigen.

Welke informatie moet worden aangegeven?

Soorten aangiften die moeten worden gedaan:

  • Aangifte D406 op maand- of kwartaalbasis, volgend op het toepasselijke btw-tijdvak. 
  • Aangifte D406 Assets op jaarbasis. 
  • D406 Stocks op aanvraag van de ANAF.

Internationaal BTW & e-belasting rapportage platform

EDICOM beschikt over een wereldwijd platform voor het op een geautomatiseerde en geïntegreerde manier aangifte doen van belasting- en boekhoudinformatie. De oplossing maakt het mogelijk om elk type aangifte te genereren en af te geven, in overeenstemming met de vereisten van de verschillende belastingdiensten over de hele wereld. Beheer al uw elektronische aangiften centraal, ongeacht het land waar uw bedrijf aanwezig is. 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digital VAT Reporting

Denemarken moderniseert zijn Boekhoudwet om de digitalisering van de boekhouding te bevorderen

De nieuwe Boekhoudwet verplicht Deense bedrijven om hun jaarverslagen vanaf januari 2024 in te dienen

Zweden start raadpleging over elektronische facturatie en digitale btw-aangifte

De Zweedse belastingdienst bestudeert verschillende modellen om te voldoen aan de eisen van digitale btw-aangifte

Brazilië stelt het gebruik van de GTIN-code verplicht in de elektronische factuur (NF-e)

Vanaf 12 september 2022 is het gebruik van het Global Trade Item Number (GTIN) in de elektronische factuur (NF-e)