e-Facturatie,  Digitale Transformatie

Peppol: Het Peppol 4-corner en 5-corner CTC model

peppol

Peppol (Pan-European Public Procurement Online) is een gestandaardiseerd kader dat het proces van elektronische documentuitwisseling stroomlijnt via Peppol Access Points. Peppol staat bekend als het interoperabele factureringsmodel dat kan werken als een 4-hoeksmodel of met een 5-hoeksmodel. 

Laten we eens dieper in deze modellen duiken en begrijpen hoe ze soepele communicatie tussen bedrijven mogelijk maken.

Inhoudsopgave [Verberg]

Wat is Peppol?

In het huidige digitale tijdperk is de efficiënte en veilige uitwisseling van elektronische documenten essentieel voor bedrijven over de hele wereld. Peppol ontstaat als een set specificaties die is ontworpen om overheidsopdrachten tussen bedrijven en overheden in Europa te vereenvoudigen en volledige interoperabiliteit op Europees niveau te garanderen. Het belangrijkste doel is om transacties tussen leveranciers en overheidsinstanties in heel Europa te vergemakkelijken. OpenPeppol is de internationale non-profitorganisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van de Peppol-specificaties.

Vandaag de dag heeft Peppol de Europese grenzen overschreden en is het een systeem geworden dat door landen over de hele wereld wordt gebruikt.

Het toepassingsgebied overstijgt de interactie tussen bedrijven en overheidsinstanties, waardoor het een transversaal communicatienetwerk wordt dat breed wordt toegepast in B2B- en B2G-omgevingen. Het maakt wereldwijde interoperabiliteit mogelijk die de integratie van transacties tussen partners over de hele wereld vergemakkelijkt.

Landen als Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland gebruiken dit netwerk al om hun elektronische facturen uit te wisselen. Zelfs landen als Japan en de Verenigde Staten, die altijd voorop lopen op het gebied van technologie, laten zich inspireren door dit systeem om het te kopiëren en het gebruik van elektronische facturatie tussen bedrijven te bevorderen.

Peppol's doelstellingen

 • Een einde maken aan het probleem van interoperabiliteit bij e-procurement en transparantie bevorderen. Marktfragmentatie dwingt multinationale bedrijven om voor elk land een andere e-procurementoplossing aan te schaffen. Dit verhoogt de kosten, vermindert het gebruik van technologie en bemoeilijkt de uitwisseling van gegevens tussen partners.
 • Automatiseren van bedrijfsprocessen, zowel bij de overheid als in de particuliere sector. OpenPeppol pleit ervoor dat technologische initiatieven om processen te automatiseren vanuit een breed perspectief worden benaderd.
 • Bedrijven, en vooral het MKB, helpen om wereldwijd concurrerender te worden. Het gebruik van Peppol vergemakkelijkt de technologische ontwikkeling en internationalisering van het MKB, dat het nu moeilijk vindt om zich aan te passen aan alle bestaande regelgeving.

De Peppol-standaard en Peppol PINT

De berichtenstandaard van het Peppol-netwerk heet Peppol-UBL (Universal Business Language) en is gebaseerd op de XML-taxonomie. Momenteel wordt de Peppol BIS 3.0 standaard gebruikt. Peppol Business Interoperability Specification (Peppol BIS) is een Core Invoice Usage Specification (CIUS) gebaseerd op CEN/EN 16931:2017.

Echter, gezien de evolutie van Peppol naar andere landen en regio's, ontstaat de behoefte om een internationale standaard te creëren om te voldoen aan andere belastingvereisten dan die van EU-landen.

De Peppol PINT-standaard: Peppol International Invoice

PINT werd gecreëerd om de uitwisseling van facturen op wereldwijde schaal via het Peppol-netwerk te vergemakkelijken, zonder de noodzaak om uitbreidingen te gebruiken voor landspecifieke vereisten.
De introductie van PINT is een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde adoptie van Peppol en zal naar verwachting aanzienlijke voordelen opleveren voor de vereniging en haar leden.

De definitieve versie van PINT werd op 15 juni 2023 goedgekeurd door de PoAC CMB en kan vanaf 1 juli 2023 officieel worden gebruikt. De PINT BIS factureringsspecificaties zijn hier te vinden. Op basis van deze specificaties kan elk land werken aan zijn lokale varianten.

Peppol infrastructuur

Peppol Access Points zijn de gateways tussen de actoren in een elektronische documentstroom. Ze zorgen ervoor dat de Peppol standaarden en beveiligingsprotocollen worden nageleefd.

De Peppol infrastructuur bestaat uit:

 • Peppol Access Points (AP's): Access Points moeten gecertificeerd zijn door OpenPeppol en zijn verantwoordelijk voor het implementeren van Peppol protocollen en standaarden voor het verzenden en ontvangen van elektronische documenten. Specifieke protocollen en gedefinieerde standaarden worden gebruikt om de elektronische documenten te conformeren. Elke transactie die door een AP wordt uitgegeven, moet door een ander AP worden ontvangen, zodat communicatie via deze infrastructuur alleen via Access Points kan plaatsvinden.
 • Service Metadata Publisher (SMP): Dit is een gedecentraliseerd register dat informatie verschaft over de Access Points en de berichttypes die door een Peppol-ontvanger kunnen worden ontvangen. Deze services bevatten de adressen en beschikbare metadata van gebruikers die aangesloten zijn op het Peppol-netwerk. Het is het centrale register van de Europese Unie dat bepaalt in welk SMP de informatie van elk van de deelnemers aan de elektronische gegevensuitwisseling zich bevindt. Elke partner heeft een unieke ID in de vorm van een URL die te vinden is in de SML. Via deze identificatie kan een toegangspunt de juiste SMP vinden en daarmee het andere toegangspunt.
 • Service Metadata Locator (SML): een centraal register dat het SMP definieert en de informatie van elke partner in een elektronische gegevensuitwisseling bevat. Elke partner heeft een unieke identifier in de vorm van een URL waarmee Access Points de SMP en het toegangspunt tot de ontvanger van de transactie kunnen vinden.

De Peppol 4-cornermodel

Het 4-cornermodel is de basis van Peppol's raamwerk voor elektronische documentuitwisseling. Het omvat vier belangrijke partijen: de verzender, de ontvanger en de twee overeenkomstige toegangspunten voor elk van hen. De verzender en de ontvanger kunnen zich overal ter wereld bevinden en moeten geregistreerd zijn in het Peppol-netwerk.

 1. De verzender start de uitwisseling van documenten door een elektronisch document aan te maken en naar zijn Peppol toegangspunt te sturen.
 2. Het Peppol toegangspunt van de verzender maakt verbinding met het Peppol toegangspunt van de ontvanger en verstuurt het elektronische document naar de ontvanger.
 3. Het Peppol toegangspunt van de ontvanger stuurt het elektronische document door naar het interne systeem van de ontvanger op de bestemming.

De Peppol CTC 5-cornermodel

Het 5-cornermodel breidt het 4-cornermodel uit door een centraal fiscaal platform aan de infrastructuur toe te voegen. Het overheidsplatform fungeert als vijfde corner. Dit model staat ook bekend als Peppol CTC en omvat real-time rapportage aan de belastingdienst. 

Het Peppol CTC-model is een hybride model dat elementen van bestaande CTC-modellen combineert met Peppol's infrastructuur om een betrouwbare en veilige oplossing te bieden die wereldwijd en interoperabel is. In vergelijking met andere CTC-modellen kan het Peppol CTC-model worden omschreven als een gedecentraliseerd CTC-model met gereguleerde documentuitwisseling.

Het stelt belastingautoriteiten in staat om het belastingbeheer te optimaliseren door in realtime of bijna realtime toegang te krijgen tot factuurgegevens, waardoor een nauwkeurige match ontstaat tussen belastinginkomsten en bedrijfsactiviteiten.

Terwijl in het 4-cornermodel de documentuitwisselingsstroom eindigt met de verzending naar de toegangspunten, wordt in het 5-cornermodel een stroom toegevoegd waarbij de toegangspunten de documenten ook naar het centrale belastingplatform sturen.

Op dit punt kunnen zich twee situaties voordoen:

 1. Het overheidsplatform kan de documenten valideren door aan elke factuur een unieke identificatiecode toe te kennen, voordat de factuur naar de ontvanger wordt verzonden.
 2. Het overheidsplatform kan ervoor kiezen om de validatie van de documenten te delegeren aan gecertificeerde dienstverleners en alleen te fungeren als een opslagplaats van de facturen.

EDICOM Peppol Access Point

In 2015 heeft de OpenPeppol-vereniging EDICOM gecertificeerd als Peppol Access Point. EDICOM ontving ook de SMP-certificering voor de implementatie van zijn dienst voor metadatapublicatie. De dienst die EDICOM aanbiedt om op het netwerk te opereren is dus een allesomvattende dienst die een efficiënte en volledige werking van begin tot eind van het proces garandeert.

EDICOM Peppol Access Point stelt Europese overheden en autoriteiten in staat om te communiceren met hun community van partners en leveranciers door middel van geïntegreerde oplossingen die de uitwisseling van alle soorten elektronische documenten onder de Peppol-XML standaard automatiseren.

Met een internationaal e-factureringsplatform garandeert het interconnectie en interoperabiliteit in een wereldwijde context, waardoor het mogelijk wordt om elektronische facturen uit te wisselen die zijn aangepast aan de wetten van elk land.

De EDICOM oplossing voor het werken met Peppol is internationaal erkend en heeft klanten in heel Europa.
EDICOM is Peppol Access Point in Spanje, Italië, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland.

Waarom kiezen voor EDICOM als Access Point?

EDICOM was een van de eerste door Peppol gecertificeerde Access Points en de accreditaties garanderen de interoperabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Alle EDICOM processen worden uitgevoerd op de eigen infrastructuur, gehost in de cloud, waardoor bedrijven er op kunnen werken en kosten en zorgen kunnen besparen.

EDICOM heeft verschillende informatiebeveiligingscertificeringen, waardoor de integriteit en veiligheid van gegevens wordt gegarandeerd. 

Het EDICOM-platform werkt op een geautomatiseerde manier, waardoor de productiviteit toeneemt en de economische kosten dalen.

Met EDICOM is het mogelijk om alle elektronische communicatie te centraliseren, zelfs als het bedrijf in verschillende landen actief is.

Met de EDICOM-oplossing kunnen bedrijven zich met een gerust hart aanpassen aan de geldende wetgeving en processen, waardoor fouten en risico's op niet-naleving worden vermeden.

Voordelen van het Peppol-netwerk

Het gebruik van gemeenschappelijke standaarden betekent een enorme kostenbesparing voor particuliere bedrijven en overheidsinstellingen. Door Peppol te gebruiken, is het niet langer nodig om verschillende oplossingen te hebben om zich aan te passen aan de technologische specificaties van de partners.

Bovendien is het via het Peppol-netwerk mogelijk om op een volledig veilige manier te communiceren en documenten uit te wisselen met welk bedrijf of overheidsinstantie.

Een ander groot voordeel van dit systeem is dat het de automatisering van processen mogelijk maakt, waardoor de werkdruk van netwerkgebruikers afneemt. Hierdoor worden commerciële en administratieve procedures vereenvoudigd en gestroomlijnd.

Tot slot vergroot Peppol het concurrentievermogen van bedrijven op de wereldmarkt. Landen die het netwerk gebruiken, kunnen documenten en informatie uitwisselen met partners in alle landen die ook van het netwerk gebruik maken.

Wil je meer weten over hoe je met Peppol kunt werken?

Neem contact op met onze experts voor meer informatie over werken met het Peppol-netwerk.

Contact

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe elektronisch factureren in Argentinië in zijn werk gaat

Ontdek de belangrijkste kenmerken van het door de AFIP opgezette elektronische factureringssysteem in Argentinië.

Elektronische facturatie in Brazilië: NF-e, NFS-e en CT-e

Ontdek de belangrijkste aspecten van het elektronische factureringssysteem in Brazilië dat door SEFAZ wordt ontwikkeld.

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

Meer informatie over de verplichte vereisten in Oekraïne voor SAF-T en de btw-factuur (Tax-invoice)