e-Facturatie

B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

elektronische facturering in de deelstaten van Duitsland

De Europese Richtlijn 2014/55/EU vereist dat alle overheidsdiensten in de lidstaten elektronische facturen kunnen ontvangen en beheren volgens de norm die is vastgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) 434 EU NORM 16931. 

Om aan de richtlijn te voldoen, moet Duitsland, net als de andere EU-lidstaten, de Europese regelgeving omzetten door nationale wetten op te stellen.  Daartoe heeft de Duitse regering de nationale E-Rechnungs-Gesetz en het wetsbesluit E-Rechnungsverordnung uitgevaardigd.

Het tijdschema voor de implementatie van de B2G e-factuur in Duitsland ziet er als volgt uit:

 • 18/04/2019: Verplichte ontvangst van de B2G e-factuur op nationaal niveau.
 • 18/04/2020: Verplichte ontvangst van de B2G-e-factuur op regionaal en gemeentelijk niveau.
 • 11/27/2020: Verplichte uitgifte van B2G e-factuur op federaal niveau.

EDICOM is sinds 2018 lid van het VeR (Verband elektronischer Rechnung), met als doel op de hoogte te blijven van de Duitse ontwikkelingen op het gebied van e-facturatie.

Het werk in de workshop, bestaande uit verschillende leveranciers van e-facturering in het land, ontstond om een voorstel te analyseren en uit te werken voor de oprichting van een Leitweg-ID directory. Deze directory zou elektronische processen voor klanten, leveranciers en overheden op alle niveaus vergemakkelijken. 

De groep heeft al een voorstel ingediend bij de VeR-Hauptversammlung om de oprichting van dit project te bevorderen en te versterken.

Inhoudsopgave [Verberg]

B2G e- facturatie op nationaal niveau

Wat het e-factureringsmodel op centraal niveau betreft, heeft het wetgevingsdecreet E-Rechnungsverordnung de instelling Koordinierungstelle für IT-Standards (KoSIT) opgericht, die verantwoordelijk is voor het creëren van een gestandaardiseerde factuur die voldoet aan de vereisten van de EN 16931-norm. 

Het elektronische factuurformaat van de centrale administratie in Duitsland is gedefinieerd in de Basic Invoice User Specification (CIUS). Twee formaten worden geaccepteerd: de nationale ZUGFeRD en de Peppol UBL, XRechnung genaamd.

Geaccepteerde communicaties zijn:

 • Handmatig
 • E-mail
 • Webservice
 • Peppol. De autoriteit die verantwoordelijk is voor het Peppol-netwerk in Duitsland is KoSIT.

De overheid heeft ook een nationaal centraal factureringsplatform opgericht met de naam Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE). Het platform wordt de tussenpersoon tussen leveranciers en de centrale overheid.

B2G e-facturatie op federaal niveau

De Duitse federale e-factureringswet, de E-Rechnungs-Gesetz, geeft de deelstaten de bevoegdheid om hun eigen omzettingsdecreten uit te vaardigen.

Het nationale proces in Duitsland loopt parallel met dat van de 16 deelstaten, die elk wetgevende autonomie hebben om hun eigen omzetting van de Europese richtlijn uit te voeren.

De ontwikkeling van elektronische facturering hangt af van het feit of elke deelstaat (Bundesland) zijn eigen omzetting van de Europese richtlijn publiceert door middel van een wetsbesluit:

 • Communicatiesystemen.
 • Formaten.
 • Invoerpunten voor elektronische facturering met regionale en gemeentelijke overheidsdiensten.

De deelstaten kunnen kiezen of ze het model van de Core Invoice User Specification (CIUS) of hun eigen e-factuurstandaard willen volgen. Ze zijn ook vrij om te kiezen of ze het centrale overheidsplatform Zentrales Rechnungseingangsportal OZG-RE willen gebruiken of dat ze liever andere systemen gebruiken.
De enige vereiste voor de deelstaten is dat als ze een eigen webdienst ontwikkelen, ze ook de Peppol-verbinding moeten aanbieden.

Wat is ZUGFeRD?

Het Forum Elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de ZUGFeRD-standaard.

Als hybride gegevensformaat integreert ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums Elektronische Rechnung Deutschland) factuurgegevens gestructureerd in XML-formaat in een PDF-document (PDF/A-3). Dit betekent dat de factuur altijd als PDF-document wordt verzonden, dat de visuele component van de factuur weergeeft. Tegelijkertijd wordt binnen de PDF ook een identieke kopie van dezelfde factuur (XML) verzonden.  Elektronische factuurverwerking met behulp van de gestructureerde factuurgegevens is mogelijk.

Een belangrijke stap voor de uitbreiding van e-facturatie in de B2G-sector is de update van de ZUGFeRD e-factuurtemplate, die compatibel is met de Europese norm EN 16931 en de Franse Factur-X 1.0.

Wat is XRechnung?

Naast het bijgewerkte ZUGFeRD-formaat is de standaard voor elektronische facturen in B2G-relaties het nationale XRechnung-formaat. Dit formaat is verplicht voor centrale, regionale en lokale overheden. Het bestaat uit een XML-bestand met de vereiste factuurgegevens. 

De standaard is gemaakt in overeenstemming met de Europese norm EN 16931 en is goedgekeurd voor gebruik sinds november 2020. ZUGFeRD kan worden gebruikt in B2B, B2G en B2C zakelijke transacties.
Het bureau voor de coördinatie van IT-standaarden (Koordinierungsstelle für IT-Standards, afgekort: KoSIT) onderhoudt en ontwikkelt de XRechnung-standaard in opdracht van de IT Planningsraad. Daarnaast coördineert KoSIT de voortdurende ontwikkeling van XRechnung met de hulp van experts van de federale overheid, de deelstaten en de gemeenten.

Wat is de Leitweg-ID?

De Leitweg-ID is een unieke code waarmee ontvangers van B2G-documenten die naar factuurontvangstplatforms in Duitsland worden gestuurd, kunnen worden geïdentificeerd. De code wordt gebruikt voor facturen die gericht zijn aan overheidsinstanties die ook een ontvangstplatform gebruiken, zoals ZRE of OZG-RE. 

Het is een verplicht veld, gespecificeerd door de Koordinierungstelle für IT-Standards (KoSIT), de entiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de gestandaardiseerde factuur. Het moet door de overheid worden verstrekt aan de uitgever van de elektronische factuur. De verstrekker verwerkt de code in het document voordat het wordt verzonden.

Er moeten twee Leitweg-ID-codes worden verstrekt. De eerste is een technische code, die het platform van de afnemer identificeert, bijvoorbeeld het ZRE-platform voor de ontvangst van facturen van de centrale overheid. De tweede code is commercieel en wordt door de afnemer verstrekt bij elk nieuw contract of order.

EDICOM e-facturatie oplossing in Duitsland

EDICOM, een technologische partner gespecialiseerd in EDI (Electronic Data Interchange) en elektronische facturatie, biedt een datatransformatie- en communicatieoplossing om facturen uit te reiken volgens de specificaties van de overheidsdiensten en evenzeer geldig voor B2B-relaties.

EDICOM heeft het Global e-Invoicing platform met multi-standaardmogelijkheden ontwikkeld, waarmee elk document kan worden omgezet in de UBL-, XRechnung- of ZUGFeRD-normen die door de Duitse autoriteiten zijn gedefinieerd.

De oplossing zorgt voor de creatie, opslag en verzending van elektronische documenten in overeenstemming met de Duitse wetgeving. Op een volledig geautomatiseerde manier geeft het elektronische facturen uit en ontvangt deze met een enkele oplossing, geïntegreerd in het ERP-systeem van het bedrijf.

Bovendien is EDICOM gecertificeerd als access point voor het PEPPOL-platform, waardoor de verbinding niet alleen met Duitse openbare instellingen, maar met elk Europees openbaar bestuur wordt gegarandeerd.

Een van de diensten van het platform is de permanente update: vanuit EDICOM wordt een actief kennisbeheer uitgevoerd om zijn oplossing permanent up-to-date te houden tot de wijzigingen in de regelgeving die periodiek worden aangebracht in de verschillende landen die het integreert (formaten, fiscale controleprocessen, communicatie, handtekeningen, enz.), waardoor het een oplossing en een service is met de capaciteit om snel elke nieuwigheid in de ontwikkeling van de Duitse elektronische facturering te introduceren. 

Voortgang van de elektronische facturering in de Duitse deelstaten [Verberg]

Elektronische B2G factuur in Baden-Württemberg

 • Omzetting door de wet E-Government - Gesetz Baden-Württemberg (EgovG BW).
 • Lokale regelgeving: E-Rechnungsverordnung Baden-Württemberg (ErechVOBW)
 • Ontvangst van elektronische facturen via een centraal portaal.
 • De mogelijke communicatiekanalen zijn: web upload, e-mail en via Peppol.
 • Ondersteunde standaarden zijn XRechnung en degenen die compatibel zijn met CEN.
 • Overheidsleveranciers zijn verplicht om elektronische facturen te versturen, behalve voor facturen van minder dan € 1000,- van en voor gemeenten of gemeentelijke verenigingen.

B2G-factuur in Beieren

 • Omzetting door middel van de wet Bayerisches E-Goverment Gesetz (BayEGovG).
 • Lokale regelgeving: Bayerische E-Government Verordnung - BayEGovV.
 • De ontvangst van facturen is gedecentraliseerd.
 • Ondersteunde standaarden zijn XRechnung en degenen die compatibel zijn met CEN.

B2G elektronische facturatie in Nedersaksen

B2G elektronische facturatie in Berlijn

 • Omzetting door middel van de wet Berliner E-Rechnungsgesetz (BERG).
 • Lokale regelgeving: E-Rechnungsverordnung (E-RechV).
 • De ontvangst van facturen gebeurt via het OZG-RE portaal.
 • De mogelijke communicatiekanalen zijn: Web capture, web upload, e-mail, DE-mail en Peppol.
 • Ondersteunde standaarden zijn XRechnung en degenen die compatibel zijn met CEN.

B2G elektronische facturatie in Brandenburg

 • Omzetting door middel van de wet Brandenburgeisches E-Government-Gesetz (BbgEGovG).
 • Lokale regelgeving: Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen. 
 • De ontvangst van facturen gebeurt via het OZG-RE portaal.
 • De mogelijke communicatiekanalen zijn: Web capture, web upload, e-mail, DE-mail en Peppol.
 • Ondersteunde standaarden zijn XRechnung en degenen die compatibel zijn met CEN.

B2G elektronische facturatie in Bremen

B2G elektronische facturatie in Hessen

B2G elektronische facturatie in Hamburg

B2G elektronische facturatie in Mecklenburg-Voor-Pommeren

 • Omzetting door middel van de wet E-Government-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern (EgovG M-V) (nog niet goedgekeurd).
 • Wetsdecreet ERechV Mecklenburg-Vorpommern.
 • De ontvangst van facturen gebeurt via het OZG-RE portaal.
 • De mogelijke communicatiekanalen zijn: web capture, e-mail en Peppol.
 • Ondersteunde standaarden zijn XRechnung en degenen die compatibel zijn met CEN.

B2G elektronische facturatie in Saksen

B2G elektronische facturatie in Saarland

 • Omzetting door middel van de wet "E-Government-Gesetz Saarland (EGovSL).
 • Lokale regelgeving: E-rechnungsverordnung Saarland (E-RechVO SL).
 • De mogelijke communicatiekanalen zijn:
 • Ondersteunde standaarden zijn XRechnung en degenen die compatibel zijn met CEN.

B2G elektronische facturatie Noordrijn-Westfalen

B2G elektronische facturatie in Rijnland-Palts

 • Omzetting door middel van de wet E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz (ERechGRP).
 • Wetsdecreet met E-Rechnungs-Verordnung RLP.
 • Facturen worden ontvangen via het lokale portaal ZRE RLP (E-Rechnungsportal Rheinland-Pfalz).
 • De mogelijke communicatiekanalen zijn: web capture, e-mail en Peppol.
 • Ondersteunde standaarden zijn XRechnung en degenen die compatibel zijn met CEN.

B2G elektronische facturatie in Saksen Anhalt

 • Omzetting via de wet E-Rechnungsgesetz Sachsen-Anhalt -ERG LSA.
 • Wetsdecreet met E-Rechnungs-Verordnung RLP.
 • De ontvangst van facturen vindt plaats via het lokale portaal E-Rechnungsportal.
 • De mogelijke communicatiekanalen zijn: Web capture, web upload, e-mail, DE-mail en Peppol.
 • Ondersteunde standaarden zijn XRechnung en degenen die compatibel zijn met CEN.

B2G elektronische facturatie in Sleeswijk-Holstein

B2G elektronische facturatie in Thüringen

Wilt u meer weten over B2G- en B2B- facturatie in Duitsland?

Neem contact op met ons team dat gespecialiseerd is in de Duitse markt en we analyseren de behoeften van uw bedrijf.

Contact opnemen

Aankomende deadlines in Duitsland

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Roemenië: B2B en B2C e-facturatie verplicht

B2B e-facturatie is verplicht vanaf 1 januari 2024 en B2C e-facturatie zal verplicht zijn vanaf januari 2025

Hoe werkt elektronische facturatie in Costa Rica

Wij leggen alle details uit voor het uitgeven en ontvangen van elektronische facturen in Costa Rica

Maleisië introduceert e-facturatie: CTC-model met prevalidatie

Verplichte e-facturatie voor B2B begint in augustus voor belastingbetalers met een jaaromzet van meer dan 100 miljoen MYR