ProductfolderProductfolder

Beheer EDI SaaS

EDICOM biedt een 'dienstniveau' gespecificeerd in de SLA (Service Level Agreement) voor alle diensten op het gebied van EDI-beheerhulpbronnen en -taakuitbesteding. Om te voldoen aan de bepalingen in de SLA voert EDICOM bepaalde taken uit (preventief onderhoud van hardware en software, controle van logs, onderhoud van de database, etc.).

De dienst Beheer EDI SaaS is een aanvulling op de SLA. Hierbij worden de taken die door de EDI-infrastructuur van de klant moeten worden uitgevoerd overgedragen aan EDICOM om de noodzaak voor het toewijzen van hulpbronnen van EDICOM voor het beheer te minimaliseren of voorkomen.