Elektronische facturatie Colombia - Hoe werkt compliance in Colombia?

Sinds 2019 is elektronische facturatie in Colombia verplicht voor alle bedrijven die in het land aanwezig zijn. Sindsdien maakt de DIAN evoluties in het systeem van elektronische facturatie met de invoering van nieuwe verplichte documenten of de evolutie van andere reeds vastgestelde documenten. Bijvoorbeeld de registratie van de elektronische factuur als waardetitel met nieuwe soorten events, of meer recent, met een implementatiedatum in 2023, de uitgifte van het elektronische equivalent van de elektronische verkoopfactuur voor bepaalde sectoren van de Colombiaanse economie.

In deze video leggen we uit hoe het elektronische factuurmodel in Colombia werkt, en wat de voordelen en mogelijkheden zijn van een oplossing die de uitgifte en ontvangst van fiscale documenten automatiseert en die kan worden opgeschaald naar elke regio in Latijns-Amerika.