Elektronische facturatie Ecuador - Kenmerken van het systeem

De SRI (Ecuador's Internal Revenue Service) bracht in 2009 een publicatie uit met informatie over de uitgifte van elektronische documenten. In 2014 lanceerde de SRI een gefaseerde planning voor de invoering van elektronische facturatie in Ecuador, waarbij bepaalde bedrijven en overheidsorganen verplicht werden zich aan te sluiten bij dit nieuwe systeem.

In deze video leggen we uit hoe het elektronische factureringsmodel in Ecuador werkt, en wat de voordelen en mogelijkheden zijn van een oplossing die de uitgifte en ontvangst van elektronische documenten automatiseert en die gemakkelijk kan worden opgeschaald naar elke regio in Latijns-Amerika.