Digital VAT Reporting

Denemarken moderniseert zijn Boekhoudwet om de digitalisering van de boekhouding te bevorderen

Denemarken Boekhoudwet

Afgelopen mei keurde het Deense parlement een pakket hervormingen goed dat van invloed is op de boekhoudwet (Danish Bookkeeping Act, Act no. 700 van 24 mei 2022), die de vorige wet vervangt die sinds 1999 van kracht is. Het hoofddoel blijft de strijd tegen belastingfraude versterken en de digitalisering van de boekhouding van Deense bedrijven vergroten.

De vereisten voor de digitale boekhouding omvat de volgende twee fundamentele boekhoudkundige handelingen:

  1. de transacties van de onderneming vastleggen in een digitaal boekhoudsysteem, en 2.
  2. De registers en de bijlagen opslaan in een digitaal boekhoudsysteem, of ten minste een vlledige reservekopie ervan bewaren op een server bij een leverancier of een andere derde partij.

De nieuwe boekhoudwet is sinds 1 juli 2022 van kracht, maar de verplichte digitale boekhouding en opslag wordt de komende jaren ingevoerd. De nieuwe eisen zullen naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden, met een geleidelijke invoering tot 2026.  De geleidelijke invoering zal ervoor zorgen dat bedrijven en leveranciers van digitale boekhoudsystemen de tijd hebben om zich aan de nieuwe eisen aan te passen, terwijl zij tegelijkertijd de kans krijgen om vanaf 2023 van de voordelen van geautomatiseerde boekhoudsystemen te profiteren.

Een van de belangrijkste veranderingen in de nieuwe wet is de verplichting om de boekhouding te digitaliseren. Bovendien moet een door de Deense overheid goedgekeurd digitaal boekhoudsysteem worden gebruikt dat voldoet aan een aantal eisen die de Deense regering bij uitvoeringsbesluit heeft vastgelegd. De Deense regering zal binnenkort de informatie hierover uitbreiden, zodat digitale aanbieders kunnen worden gecertificeerd.

De meest relevante data, nog te bevestigen, zijn:

  • 1 januari 2023: inwerkingtreding van de nieuwe vereisten voor standaard digitale boekhoudsystemen.
  • 1 juli 2023: inwerkingtreding van de nieuwe vereisten voor te certificeren digitale boekhoudsystemen.
  • 1 oktober 2023: Verwachte uiterlijke termijn voor de conversie van digitale boekhoudsystemen naar de nieuwe vereisten en notificatie aan de Deense autoriteit.
  • 1 juli 2024: Bedrijven worden geacht een geregistreerd boekhoudsysteem te gebruiken vanaf het boekjaar dat begint op of na 1 juli 2024.
  • 1 januari 2026: andere ondernemingen en organisaties met een jaarlijkse netto-omzet van meer dan 300 000 DKK (ongeveer 40.000 €) gedurende twee opeenvolgende jaren moeten verslag uitbrengen via het digitale boekhoudsysteem.

Vereisten voor digitale boekhoudsystemen

Volgens het nieuwe artikel 15 gelden drie algemene of basiseisen voor digitale boekhoudsystemen, ongeacht of het gaat om standaardsystemen of speciaal ontwikkelde systemen:

  • Het systeem moet permanente registratie van bedrijfstransacties ondersteunen met de specificatie van bijlagen voor elk register en betrouwbare opslag van registers en bijlagen gedurende 5 jaar.  
  • Het systeem moet voldoen aan erkende IT-beveiligingsnormen, met inbegrip van gebruikers- en toegangsbeheer en automatische back-up van registers en bijlagen. 
  • Het systeem moet de automatisering van administratieve processen ondersteunen, inclusief de automatische verzending en ontvangst van elektronische facturen, alsmede de mogelijkheid om de boekhouding te voeren volgens een openbaar standaardrekeningschema in geregistreerde boekhoudsystemen.

De specifieke vereisten zijn opgenomen in een concept uitvoeringsbesluit inzake vereisten voor digitale boekhoudsystemen, dat naar verwachting op 1 januari 2023 in werking zal treden, zij het met een overgangsperiode voor bestaande boekhoudsystemen.

Status van elektronische facturatie in Denemarken

Sinds 2005 is het voor zowel Deense overheidsinstanties als hun leveranciers verplicht om elektronische facturen te gebruiken in het Peppol BIS 3.0-formaat via het Peppol-netwerk, en zo verbinding te maken met openbare entiteiten die zijn geregistreerd in de nationale SMP NemHandel.

Denemarken bestudeert ook de mogelijkheid om de elektronische bestelling en catalogus voor bepaalde categorieën goederen in te voeren en zo het gebruik van elektronische handel in de publieke sector te bevorderen.

Op het gebied van B2B hebben bedrijven de vrijheid om elektronisch te factureren zolang ze dit onderling overeenkomen.

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

Elektronische factuur en eTax Compliance in Afrika

We analyseren de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronische facturatie en belastingnaleving in Afrika.

VAT in the Digital Age – conclusies van de studie van de Europese Commissie over DDR

Europese Commissie publiceert definitieve studie naar aanleiding van openbare raadpleging in 2020

Azië-Stille Oceaan: Status van de elektronische factuur en elektronische belastingaangiften

Van Japan tot Nieuw-Zeeland versnelt de APAC-regio de implementatie van e-facturatievereisten