e-Facturatie

Elektronische facturering in Italië

Italiaanse elektronische factureringssysteem

Italië is een van de Europese landen die zich het meest inzetten voor innovatie en digitale transformatie van het openbaar bestuur. Het was een van de eersten die elektronische facturering stimuleerde, en vandaag de dag is het de eerste en enige staat in de Unie waar het gebruik ervan verplicht is bij zowel particuliere als openbare bedrijven, iets ongebruikelijks in de Europese juridische context, aangezien Europese regelgeving alleen het verplichte karakter van elektronische facturering op het gebied van B2G toestaat. Om deze eis uit te breiden tot de particuliere sector, was de goedkeuring van het Europees Parlement nodig. 

Als gevolg van de consolidatie van de e-factuur evolueert het systeem voortdurend, dankzij de opname van verbeteringen en veranderingen die zich vertalen in een grotere reikwijdte in de digitalisering van de overheid. 

Inhoudsopgave [Verberg]

Elektronische B2G factuur

Met het oog op het bevorderen van grensoverschrijdende handel, wordt B2G elektronische facturering sinds 2014 gereguleerd door de Europese Unie via Richtlijn 2014/55/EU"Over elektronische facturering bij overheidsopdrachten". Daarin wordt bepaald dat alle overheidsdiensten elektronische facturen moeten kunnen beheren. Om aan de richtlijn te voldoen, hebben de lidstaten de overeenkomstige omzettingen in hun wetgeving doorgevoerd. 

De Italiaanse Republiek heeft het omgezet bij decreet nr.148/2018.  Het gebruik van elektronische facturen in de regio dateert echter van vóór de communautaire wetgeving. De eerste wet met betrekking tot het gebruik ervan dateert uit 2007, waardoor Italië een van de pioniersstaten is op het gebied van elektronische belastingen. 

E-aanbesteding in de volksgezondheid

Het laatste e-government project geïnitieerd door de overheid is de Smistamento Ordini Node (NSO), voor de elektronische uitwisseling van elektronische orders tussen de gezondheidsdiensten van het SSN en hun leveranciers. 

Elektronische B2B factuur

Net als in de publieke sfeer is ook e-facturatie tussen private bedrijven onderworpen aan Europese wetgeving. In dit geval is het Richtlijn 2010/45/EU"Betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting overde toegevoegdewaarde", in het leven geroepen om de werking van de interne markt te verbeteren en de interoperabiliteit tussen de lidstaten te bevorderen. 

Deze richtlijn bepaalt dat het gebruik van de elektronische factuur afhankelijk is van de aanvaarding door de ontvanger. Italië had dus de goedkeuring van een uitzondering van de Europese Raad nodig om het gebruik ervan te kunnen eisen zonder de goedkeuring van de ontvanger.  

De afwijking is in 2018 ten uitvoer gelegd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/593. Daardoor kon de Italiaanse overheid elektronische facturatie verplicht maken in de B2B-sector. 

Buitenlandse elektronische facturen - Esterometro

De belastingaangifteregeling van buitenlandse facturen wordt een esterometro genoemd. Tot nu toe moest de informatie over buitenlandse facturen die Italiaanse bedrijven ontvingen, maandelijks worden aangegeven bij de Agenzia Delle Entrate via het document Tranmissione Datti Fatture – TDF. 

Het is echter de bedoeling dat dit systeem vanaf januari 2022 wordt vervangen door elektronische facturatie. Zodat de boekhoudkundige informatie van de TDF wordt verzonden vanuit het elektronische factureringssysteem. 

Sistema di Interscambio (SdI)

Het Italiaanse factureringssysteem heet Sistema di Interscambio (SdI) en wordt beheerd door de Agenzia delle Entrate, de Italiaanse belastingdienst. 

De SdI volgt een gecentraliseerd e-invoicing model van pre-validatie. Alle elektronische facturen, zowel B2B als B2G, moeten naar het platform van de centrale overheid worden verzonden ter goedkeuring en verzending naar de ontvangers. 

Kenmerken van de Italiaanse elektronische factuur FatturaPA

De Italiaanse elektronische factuur heet FatturaPA en wordt gereguleerd door het Provvedimento 30/04/2018, de technische bijlage en de daaropvolgende updates. 

FatturaPA-formaat

Dit is een XML die momenteel in versie 1.2.1 is 

Opslag:

De opslag van elektronische documenten wordt geregeld door de wet Conservazione Sostitutiva. Zowel B2B- als B2G-elektronische facturen moeten 10 jaar worden bewaard, waardoor integriteit en authenticiteit in de loop van de tijd worden gegarandeerd, en waarvoor de elektronische handtekening en elektronische tijdstempel vereist zijn. 

Italië is pionier in de implementatie van B2B elektronische facturatie

De keuze voor elektronische facturering heeft de Italiaanse overheid grote voordelen opgeleverd. Uit het laatste rapport vande Europese Commissie "Updated Benefits Analysis on the implementation of Directive 2014/55/EU", blijkt dat alleen al in de publieke sector in 2019 € 1.100 miljoen is bespaard. 

In het eerste jaar van de massificatie van de B2B2G-rekening rapporteerde het € 3.500 miljoen aan de staatskas.  De goede resultaten van de digitalisering van het belastingstelsel dankzij het gebruik van elektronische facturering, hebben gediend als inspiratie voor andere landen, die zijn begonnen met het ontwikkelen van hun eigen elektronische factureringssystemen die het SDI-model imiteren. Bijvoorbeeld landen als Frankrijk, Albanië of Polen. 

 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Saudi-Arabië stelt het gebruik van elektronische facturatie verplicht: FATOORAH project

EDICOM neemt deel aan het pilotprogramma voor e-invoicing in Saudi-Arabië, op uitnodiging van ZATCA

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Israël voert zijn validatiemodel voor elektronische facturatie in

Israël introduceert elektronische facturatie in verschillende fasen, beginnend in 2024 en eindigend in 2028