e-Facturatie

Hoe werkt elektronisch factureren in de Dominicaanse Republiek

Electronic invoice dominican republic

De Algemene Wet op Elektronische Facturatie in de Dominicaanse Republiek (Verplichte Regime) 32-23 is aangenomen en trad in werking op 16 mei 2023. Deze wet stelt de volgende data vast voor de verplichte implementatie van de elektronische factuur, afhankelijk van het type belastingplichtige:

 • Grote nationale belastingplichtigen: 12 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding.
 • Grote lokale en middelgrote belastingplichtigen: 24 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding.
 • Kleine, micro- en niet-ingedeelde belastingplichtigen: 36 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding.

Daarnaast is bepaald dat, met het oog op een vlotte en geordende implementatie binnen het door de wet vastgestelde tijdschema, een segmentatieschema is opgesteld voor grote binnenlandse belastingplichtigen, dat er als volgt uitziet:

 • Groep 1: 15 januari 2024
 • Groep 2: 15 maart 2024
 • Groep 3: 15 mei 2024

Om te weten welke groep is toegewezen voor de implementatie van elektronische facturering, moet de website van DGII www.dgii.gov.do worden geraadpleegd in de sectie "Facturering", "Elektronische facturering", door hun RNC te raadplegen in de link die voor dit doel is voorzien.

Inhoudsopgave [Verberg]

Basisinformatie om elektronisch te factureren in de Dominicaanse Republiek

Het elektronische facturatieproces in de Dominicaanse Republiek begon in februari 2019 met een pilotfase waaraan 11 grote bedrijven deelnamen.  Onder de deelnemende bedrijven was Philip Morris, dat de eerste elektronische factuur in het land uitgaf via EDICOM's Global e-Invoicing platform. 

Zodra het proefproject is afgerond, bevindt het elektronische facturatiesysteem zich in de vrijwillige fase, zodat de belastingplichtigen die voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de regel van de Algemene Directie Binnenlandse Belastingen, kunnen beginnen met het uitgeven van Elektronische Belastingbewijzen (e-CF).

Om elektronisch te kunnen factureren in de Dominicaanse Republiek, moeten belastingbetalers vooraf zijn geautoriseerd door de DGII. Belastingbetalers moeten belastingontvangsten naar de DGII sturen voor boekhouding voor belastingcontroledoeleinden. Om te controleren of de e-CF correct zijn ontvangen door DGII, moeten belastingbetalers de DGII-website bezoeken en controleren of hun status is geaccepteerd of afgewezen.
 

Wat zijn de elektronische belastingbewijzen e-CF?

Elektronisch belastingbewijs is de naam waarmee de elektronische factuur wordt geïdentificeerd in de Dominicaanse Republiek. Onder e-CF wordt verstaan het digitaal ondertekend elektronisch document dat de overdracht van goederen, de levering in gebruik of de levering van diensten certificeert.

Naast de e-CF voorziet de wet ook in de uitgifte van andere elektronische bewijzen zoals:
 

 • Elektronische factuur voor belastingkrediet (Type 31)
 • Elektronische Consumptiefactuur (Type 32)
 • Elektronische debetnota (Type 33)
 • Elektronische creditnota (type 34)
 • Elektronisch aankopen (Type 41)
 • Elektronisch kleine uitgaven (type 43)
 • Elektronisch speciale regelingen (type 44)
 • Elektronisch Overheid (Type 45)
 • Elektronisch export (Type 46)
 • Elektronisch buitenlandse betalingen ​(Type 47)

Om ze te onderscheiden van de huidige papieren facturen, worden e-CF geïdentificeerd met een numerieke reeks die begint met de letter E gevolgd door het type e-CF.

Het door de DGII gekozen standaardformaat is XML.

Wie kan elektronische belastingbewijzen uitgeven?

Elke belastingbetaler die door DGII is gemachtigd om elektronische belastingbewijzen (e-CF) af te geven.

Vereisten om elektronische belastingbewijzen uit te geven:

 • Geregistreerd zijn in het Nationaal Register Belastingbetalers (RNC).
 • Bijgewerkt zijn voor wat betreft fiscale verplichtingen en formele plichten.
 • Bevoegdheid hebben om belastingbewijzen uit te geven.
 • Beschikken over een digitaal certificaat voor fiscale processen, afgegeven door een vertrouwensdienstverlener (certificatie-entiteit) die overeenkomt met de persoon die namens de belastingplichtige optreedt.
 • Beschikken over software voor de uitgifte van elektronische belastingbewijzen (e-CF), deze kan door uw bedrijf worden ontwikkeld of worden verkregen via een leverancier van elektronische facturatiesoftware die is gecertificeerd door DGII.

Verplichtingen van elektronische uitgevers

 • Neem uw huidige digitale certificaat op in alle uitgegeven e-CF.
 • Verstrek de gedrukte weergave van de e-CF indien vereist door een niet-elektronische ontvanger.
 • Ontvang alle geldig uitgegeven e-CF van uw leveranciers.
 • Toon aan de DGII alle digitale of fysieke informatie die nodig is, in overeenstemming met de bepalingen van de Belastingwet.
 • Bewaar de e-CF in overeenstemming met de bepalingen van de Belastingwet, die een minimum van 10 jaar vastlegt.

Wie kan elektronische belastingbewijzen ontvangen?

Die belastingbetalers die gemachtigd zijn om e-CF uit te geven, dat wil zeggen elke elektronische ontvanger op zijn beurt een elektronische uitgever is.

EDICOM elektronisch facturatieplatform in de Dominicaanse Republiek
 

EDICOM's global e-invoicing solution meets the technical requirements of the Dominican Republic's tax authority for issuing and receiving electronic tax receipts. The invoicing platform enables the generation of digitally signed e-CFs in XML format to be sent to both the DGII and the recipients of the vouchers in an integrated way in the management system. The process is carried out immediately and automatically, totally transparent for the user.

EDICOM is a specialized supplier of electronic invoicing solutions. It currently operates in more than 70 countries around the world and offers electronic invoicing and compliance services throughout Latin America. EDICOM guarantees compliance with the requirements of each system, both technical and legal.

Electronic invoicing is the driving force of the Dominican digital economy

With the implementation of the electronic invoicing system, the Dominican government seeks to have better tax control and facilitate compliance with the tax obligations of taxpayers. In this way, the government has decided to follow in the footsteps of other Latin American countries such as Argentina, Brazil, Chile, and Mexico who have achieved great benefits after its implementation.

Electronic invoicing in the Dominican Republic will not only result in improved tax collection for the country but will also make its economy and businesses more competitive in a digitized global environment and in Latin America at the forefront of electronic invoicing.
With this digital transformation, the Dominican Republic becomes the first Caribbean country to implement electronic invoicing, following in the footsteps of most Latin American states. The LATAM market is the most advanced in invoicing worldwide, concentrating most electronic invoices issued in the world.
 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe is de elektronische factuur in Ecuador?

We vertellen u het laatste nieuws over de implementatiestatus van elektronische facturatie in Ecuador.

Israël voert zijn validatiemodel voor elektronische facturatie in

Israël introduceert elektronische facturatie in verschillende fasen, beginnend in 2024 en eindigend in 2028

Status van B2B elektronische factuur in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang met de details van het nieuwe B2B-model voor elektronische facturering en e-rapportage.