e-Facturatie

Italië: Nieuwe vereisten voor het verzenden van niet-belastbare elektronische facturen m.b.v. Intentieverklaring

Italië elektronische facturen m.b.v. Intentieverklaring

De Italiaanse regering heeft nieuwe vereisten gepubliceerd voor de indiening van de Dichiarazione d'Intento die in januari volgend jaar van kracht wordt. 

De nieuwe vereisten opgenomen in de Provvedimento 293390/202, gepubliceerd door de Italiaanse belastingdienst Agenzia delle Entrate, zijn van invloed op de ondernemingen die elektronische facturen moeten uitreiken voor niet-belastbare transacties door middel van een intentieverklaring (Dichiarazione d'Intento).

De Dichiarazione d'Intento is een verklaring die normaal gesproken wordt ingediend door reguliere exporteurs, die willen kopen of invoeren zonder dat er voor hen btw wordt geheven op de facturen die zij ontvangen. Daartoe geven zij, zodra de toestemming van de Agenzia delle Entrate is ontvangen, deze verklaring door aan hun leveranciers, zodat deze de gegevens in de factuur opnemen.

Vanaf januari moet dit type factuur de volgende informatie bevatten: 

  • Natura: Vrijstellingscode "N3.5" gelijk aan "non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
  • Tipo Dato: het woord "INTENTO" moet worden gerapporteerd;
  • Riferimento Testo: u moet het protocol van ontvangst van de intentieverklaring en de progressieve ervan melden, gescheiden door het teken "-" of "/" (bijv. 08060120341234567-000001);
  • Riferimento Data: u moet de datum van de telematica-ontvangst door de Agenzia delle Entrate melden die het protocol van de intentieverklaring bevat.

Deze eisen komen bovenop de rest van de veranderingen die de Agenzia delle Entrate sinds januari zal eisen, zoals de nieuwe regels voor de opslag van elektronische documenten.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Saudi-Arabië stelt het gebruik van elektronische facturatie verplicht: FATOORAH project

EDICOM neemt deel aan het pilotprogramma voor e-invoicing in Saudi-Arabië, op uitnodiging van ZATCA

B2B E-facturatie in België gepland voor 2026

Belgische minister bereikt akkoord in ministerraad over verplichte invoering B2B e-facturatie vanaf 1 januari 2026

Duitsland: Status van elektronische B2B factuur

Het ministerie van Financiën stelt januari 2026 voor als datum voor de verplichte start van e-facturen tussen bedrijven