e-Facturatie

Italië: Nieuwe vereisten voor het verzenden van niet-belastbare elektronische facturen m.b.v. Intentieverklaring

Italië elektronische facturen m.b.v. Intentieverklaring

De Italiaanse regering heeft nieuwe vereisten gepubliceerd voor de indiening van de Dichiarazione d'Intento die in januari volgend jaar van kracht wordt. 

De nieuwe vereisten opgenomen in de Provvedimento 293390/202, gepubliceerd door de Italiaanse belastingdienst Agenzia delle Entrate, zijn van invloed op de ondernemingen die elektronische facturen moeten uitreiken voor niet-belastbare transacties door middel van een intentieverklaring (Dichiarazione d'Intento).

De Dichiarazione d'Intento is een verklaring die normaal gesproken wordt ingediend door reguliere exporteurs, die willen kopen of invoeren zonder dat er voor hen btw wordt geheven op de facturen die zij ontvangen. Daartoe geven zij, zodra de toestemming van de Agenzia delle Entrate is ontvangen, deze verklaring door aan hun leveranciers, zodat deze de gegevens in de factuur opnemen.

Vanaf januari moet dit type factuur de volgende informatie bevatten: 

  • Natura: Vrijstellingscode "N3.5" gelijk aan "non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
  • Tipo Dato: het woord "INTENTO" moet worden gerapporteerd;
  • Riferimento Testo: u moet het protocol van ontvangst van de intentieverklaring en de progressieve ervan melden, gescheiden door het teken "-" of "/" (bijv. 08060120341234567-000001);
  • Riferimento Data: u moet de datum van de telematica-ontvangst door de Agenzia delle Entrate melden die het protocol van de intentieverklaring bevat.

Als de aangegeven dichiarazione d'intento ongeldig is, wordt de factuur afgewezen met de foutcode 00477.

Deze eisen komen bovenop de rest van de veranderingen die de Agenzia delle Entrate sinds januari zal eisen, zoals de nieuwe regels voor de opslag van elektronische documenten.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Status van verplichte elektronische facturatie tussen bedrijven in Spanje

De belangrijkste kenmerken van de technische regelgeving voor elektronische facturatie tussen bedrijven in Spanje

VeriFactu, het factuurverificatiesysteem ter bestrijding van belastingfraude in Spanje

Lees meer over de vereisten die bedrijven moeten aannemen om te voldoen aan de VeriFactu-verordening.

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Meer informatie over de werking van het Elektronische Uitgiftesysteem – SEE om elektronisch te factureren in Peru.