e-Facturatie

Oman overweegt introductie van elektronische factuur

oman einvoicing

In navolging van andere landen in de regio, zoals Saoedi-Arabië of Jordanië, evolueert Oman naar een elektronisch facturatieplan.

In oktober 2020 kondigde het Sultanaat Oman de invoering aan van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) vanaf 16 april 2021 en publiceerde het zijn btw-wet bij koninklijk besluit nr. 121/2020.

In oktober 2022 werd ministerieel besluit 1463 gepubliceerd, waarbij de uitvoeringsbepalingen van de btw van Oman (uitvoerende verordeningen) werden gewijzigd. Het bevatte enkele wijzigingen en aanpassingen, zoals informatie over elektronische facturatie. Het definieerde "Elektronische belastingfactuur" als "een belastingfactuur die via elektronische middelen in een gestructureerd formaat wordt gegenereerd."

Onlangs heeft de belastingdienst van Oman haar voornemen aangekondigd om een ​​project voor e-facturatie voor te stellen, maar zonder een bevestigde tijdlijn of details over het model. Zodra het reglement bekend is, brengen wij u op de hoogte van nieuwe informatie.

Landen met mandaten of huidige plannen voor e-facturatie in het Midden-Oosten

Saoedi-Arabië was het eerste land dat verplichte e-facturatie voor B2B introduceerde in het Midden-Oosten.

De integratiefase wordt geleidelijk uitgevoerd, waarbij de komende deadlines nog in behandeling zijn:

  • Vanaf 1 oktober 2023 zijn belastingplichtigen die verplicht zijn om verbinding te maken met de ZATCA degenen met een btw-inkomen van meer dan 250 miljoen Saoedische riyals in 2021 of 2022.
  • Vanaf 1 oktober 2023 zijn belastingplichtigen die verplicht zijn om verbinding te maken met de ZATCA degenen met een btw-inkomen van meer dan 150 miljoen Saoedische riyals in 2021 of 2022.
  • Vanaf 1 oktober 2023 zijn belastingplichtigen die verplicht zijn om verbinding te maken met de ZATCA degenen met een btw-inkomen van meer dan 100 miljoen Saoedische riyals in 2021 of 2022.

Bekijk hier het volledige schema.

Jordanië bereidt zich voor op de invoering van elektronische facturatie. De ISTD (Departement voor inkomsten- en omzetbelasting) heeft zijn nationale oplossing voor e-facturatie gelanceerd met als doel een geleidelijke acceptatie door bedrijven.

Momenteel is het gebruik van elektronische facturatie optioneel, maar de overheid moedigt bedrijven aan om aan het systeem deel te nemen als maatregel om onethische praktijken te voorkomen.

Chech out other e-Invoicing mandates around the world

Saudi Arabia, Egypt, Israel, Turkey, India, Italy, Poland, Romania and many more

Global e-Invoicing

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

B2B E-facturatie in België gepland voor 2026

Belgische minister bereikt akkoord in ministerraad over verplichte invoering B2B e-facturatie vanaf 1 januari 2026

De staat van elektronische facturering in Panama

We analyseren de belangrijkste kenmerken en vereisten van het elektronische factureringssysteem van Panama (SFEP)

De SAT incorporeert het vrachtbrief complement "Carta Porte" voor de overdracht van goederen

Toeslag voor het vervoer van goederen genaamd Carta Porte (leveringsbon).