e-Facturatie

Jordanië bereidt zich voor op de invoering van elektronische facturatie

efacturatie Jordanië

Jordanië bereidt zich voor op de invoering van elektronische facturatie. Het ministerie van Digitale Economie en Ondernemerschap (MDEE) heeft een project opgesteld waarin de behoeften van het factureringssysteem worden gedefinieerd. Het doel is om een nationale oplossing voor elektronische facturering te creëren, die het verzamelen van informatie door de belastingdienst en de transparantie in aan- en verkooptransacties vergemakkelijkt. Het systeem moet worden gepresenteerd als een toegankelijk instrument voor verschillende gebruikers om de massificatie ervan te bevorderen. 

Jordanië en de uitdagingen van digitalisering 

In Jordanië is het sinds juli 2019 verplicht om een factuur uit te reiken voor de verkoop van goederen en diensten. Er is echter geen harmonisatie van het factureringssysteem, wat de fiscale controle belemmert en de veiligheid in de uitwisseling van informatie tussen bedrijven ondermijnt.

Het Income and Sales Tax Department (ISTD) is van plan om een stap verder te gaan en de uitgifte van elektronische facturen te eisen van degenen die verplicht zijn om te factureren, en die deze bovendien naar de belastingdienst moeten sturen.

Jordanië heeft momenteel geen elektronisch facturatiesysteem. Om het proces te starten, heeft de MDEE via het Request for Proposal (RFP) -document de kenmerken en vereisten van het nationale elektronische factureringssysteem vastgesteld. 

De vereisten en kenmerken van het factureringssysteem hebben betrekking op het type gebruiker, de toegang tot het kanaal,, het type  systeem om voor het beheren van de facturen of de verschillende processen: uitgifte, ontvangst, validatie, verzending, opslag, oplossing voor elektronische handtekening van de factuur, enz. 

Het elektronische facturatiesysteem moet aspecten kunnen garanderen zoals: 

  • Controle en preventie van belastingfraude en belastingontduiking.
  • Grotere efficiëntie en kosten door papierbesparing.
  • Toegankelijkheid van het voorgestelde instrument via verschillende toegangskanalen, zoals mobiele apparaten en online platforms.
  • Eenvoudige implementatie om een grotere acceptatie door bedrijven en belastingbetalers te bereiken.
  • De gebruikerservaring via de verschillende interfaces. 

De implementatie van een e-factureringssysteem zet Jordanië op weg naar e-overheid, een van de aanbevelingen die onlangs door het Jordan Strategy Forum (JSF) zijn gedaan.

Volgens gegevens uit het rapport over "The E-Government Development Index" van de JSF, bevindt het land zich tussen alle VN-landen op een zeer laag niveau van ontwikkeling van e-overheid. De ontwikkeling van e-overheid wordt berekend op basis van het EGDI-scorebord, dat is ontwikkeld door de Verenigde Naties en de reikwijdte en kwaliteit van online diensten, telecommunicatie-connectiviteit en menselijke capaciteiten meet. 

Een van de aanbevelingen van het JSF-rapport is om te werken aan de veiligheid bij de elektronische uitwisseling van informatie, en aan het beveiligingsniveau van de gebruikte middelen. 

Verwacht wordt dat de regering in de loop van dit jaar het uitvoeringsschema en de technische vereisten die nodig zijn voor de naleving ervan door de belastingbetaler zal publiceren. 

Wilt u meer weten over e-Facturatie in Nederland?

Vertel ons over uw project. Ons team van consultants in Nederland neemt binnen 24 uur contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.
Contact EDICOM Nederland

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe elektronisch te factureren in Turkije: e-Fatura en e-Arşiv

Maak kennis met al het laatste nieuws over het elektronische factureringssysteem in Turkije.

Griekenland stelt B2G-e-facturering verplicht

Verplichte B2G e-facturatie in Griekenland start in september 2023