e-Facturatie

Jordanië lanceert het nationaal e-facturatiesysteem

efacturatie Jordanië

Jordanië bereidt zich voor op de massale invoering van elektronisch facturatie. De ISTD (Income and Sales Tax Department) heeft haar nationale e-factuuroplossing gelanceerd met als doel te beginnen met het opnemen van bedrijven in het systeem. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Digitale Economie en Ondernemerschap (MDEE). 

Het doel is om een nationale e-facturatie oplossing te creëren die het verzamelen van informatie door de belastingdienst en de transparantie van verkoop- en aankooptransacties zal vergemakkelijken. Het systeem moet worden gepresenteerd als een toepassing die toegankelijk is voor verschillende gebruikers om de massificatie ervan te vergemakkelijken.

Het systeem voorziet in het verzenden van elektronische facturen naar het nationale platform en het beheer van gegevens en informatie met betrekking tot aankoop- en verkooptransacties. De ISTD heeft een gids gepubliceerd over hoe men zich kan aansluiten bij het platform.

Voorlopig is elektronisch factureren nog niet verplicht, maar de overheid moedigt bedrijven aan om zich aan te sluiten bij het systeem om slechte praktijken te voorkomen. Bij EDICOM kunnen we u helpen om u aan te sluiten op het Jordaanse platform en het volledige proces van integratie van uw systemen met het nationale platform uit te voeren.

Jordanië en de uitdagingen van digitalisering 

De vereisten en kenmerken van het factureringssysteem hebben betrekking op het type gebruiker, de toegang tot het kanaal,, het type  systeem om voor het beheren van de facturen of de verschillende processen: uitgifte, ontvangst, validatie, verzending, opslag, oplossing voor elektronische handtekening van de factuur, enz. 

Het elektronische facturatiesysteem moet aspecten kunnen garanderen zoals: 

  • Controle en preventie van belastingfraude en belastingontduiking.
  • Grotere efficiëntie en kosten door papierbesparing.
  • Toegankelijkheid van het voorgestelde instrument via verschillende toegangskanalen, zoals mobiele apparaten en online platforms.
  • Eenvoudige implementatie om een grotere acceptatie door bedrijven en belastingbetalers te bereiken.
  • De gebruikerservaring via de verschillende interfaces. 

Volgens gegevens uit het rapport over "The E-Government Development Index" van de JSF, bevindt het land zich tussen alle VN-landen op een zeer laag niveau van ontwikkeling van e-overheid. De ontwikkeling van e-overheid wordt berekend op basis van het EGDI-scorebord, dat is ontwikkeld door de Verenigde Naties en de reikwijdte en kwaliteit van online diensten, telecommunicatie-connectiviteit en menselijke capaciteiten meet. 

Een van de aanbevelingen van het JSF-rapport is om te werken aan de veiligheid bij de elektronische uitwisseling van informatie, en aan het beveiligingsniveau van de gebruikte middelen. 

Verwacht wordt dat de regering in de loop van dit jaar het uitvoeringsschema en de technische vereisten die nodig zijn voor de naleving ervan door de belastingbetaler zal publiceren. 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Meer informatie over de werking van het Elektronische Uitgiftesysteem – SEE om elektronisch te factureren in Peru.

Singapur: e-factuurproject InvoiceNow via Peppol

De IRAS of Singapore heeft een tijdschema gepubliceerd voor de vrijwillige overstap naar B2B e-facturatie.

Belangrijkste feiten over verplichte e-facturatie in Zambia: Smart Invoice

Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om het elektronische facturatiesysteem Smart Invoice te gebruiken