e-Facturatie,  Digital VAT Reporting

TicketBAI - TBAI: Baskisch facturatiesysteem van de overheid in Spanje

TicketBAI –TBAI

De Baskische regering is begonnen aan een gezamenlijk project voor de bestrijding van belastingfraude door de invoering van TicketBAI, een reeks nieuwe technische en wettelijke verplichtingen die van invloed zullen zijn op de manier waarop facturen tot nu toe werden gegenereerd. Het doel van dit initiatief is om meer controle te krijgen over de inkomsten uit economische activiteiten, vooral die welke in de B2C-sector worden gegenereerd.

Inhoudsopgave [Verberg]

Wat is TicketBAI?

TicketBAI, ook bekend als TBAI, is het nieuwe factuurdeclaratiemodel dat wordt gedeeld door de Provinciale Staten en de Baskische regering. Hoewel het een gemeenschappelijk project is, wordt TicketBAI gereguleerd in overeenstemming met de regelgeving van elk Provinciaal Ministerie van Financiën, zodat de implementatie en ontwikkeling ervan bijzonderheden vertoont afhankelijk van de provinciale instelling waartoe elke belastingplichtige behoort.

In het algemeen moeten alle verkooptransacties vanaf het moment van inwerkingtreding een bestand met belastinggegevens genereren en naar het betreffende Ministerie van Financiën sturen. Op basis van dit bestand moet elke transactie ook een factuur genereren met een TBAI-identificatiecode en een TBAI QR-code, met de nodige informatie voor eindklanten om te kunnen controleren of de factuur correct is uitgereikt.

Voor wie geldt TicketBAI?

Alle natuurlijke personen en rechtspersonen die een economische activiteit uitvoeren in de Baskische autonome regio's en de Baskische regering die onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Welke handelingen moeten volgens de TicketBAI-normen worden gegenereerd?

TicketBAI is van toepassing op alle facturen, eenvoudig of volledig, zowel op papier als elektronisch, evenals de ontvangstbewijzen die worden afgegeven wanneer er geen verplichting is om een factuur uit te reiken.

Wanneer treedt TicketBAI in werking?

TicketBAI bevindt zich in verschillende stadia van ontwikkeling in elke provincie. Álava, Guipúzcoa en Vizcaya hebben de technische vereisten en implementatiedeadlines gepubliceerd.

Alava

Heeft aangekondigd dat het geleidelijk in het TicketBAI-systeem zal worden geïntegreerd. De geplande startdatum is door groepen vanaf 2022.

 • 1 januari: vrijwillig gebruik.
 • 1 april: adviesbureaus.
 • 1 juli: professionele activiteiten en apotheken.
 • 1 december: alle andere belastingplichtigen.

Guipúzcoa

De provinciale belastingdienst van Guipúzcoa is in 2021 begonnen met een vrijwillige periode. In 2022 en 2023 begint een kalender van verplichte naleving per sector:

 • 1 juni 2022: professionals in fiscaal beheer.
 • 1 augustus 2022: professionele activiteiten.
 • 1 oktober 2022: bedrijven in de detailhandel, horeca en accommodatiesector.
 • 1 maart 2023: bouwnijverheid, vastgoedontwikkeling, vervoer en recreatie, culturele en persoonlijke diensten.
 • 1 mei 2023: industrie, groothandel, telecommunicatie, financiële diensten en kunstenaars.

Biskaje

De Provinciale Ministerie van Financiën in Biskaje heeft besloten om het TicketBAI-systeem op vrijwillige basis in te voeren vanaf 1 januari 2022 en op verplichte basis vanaf 1 januari 2024 voor grote bedrijven.

In het geval van Biskaje maakt het TicketBAI-systeem deel uit van het Batuz-project, dat een bredere reeks maatregelen omvat om belastingfraude te bestrijden en de begeleiding van belastingplichtigen te verbeteren.

Batuz, een strategie voor belastingcontrole in Biskaje

Batuz is het initiatief van het regionale ministerie van Financiën van Biskaje dat is gebaseerd op het gebruik van nieuwe technologieën om belastingfraude te bestrijden. De toepassing ervan verplicht alle personen die economische activiteiten verrichten in Biskaje om te factureren met een systeem dat is aangepast aan TicketBAI, d.w.z. factureringssoftware die voldoet aan een reeks transparantievereisten.

Batuz bestaat uit 3 initiatieven:

 • TicketBAI factureringssysteem.
 • Registratie van economische activiteiten (LROE): formulieren 140 en 240.
 • Opstellen van ontwerpen voor btw, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Registratie van economische activiteiten (LROE)

Het Registratieboek van Economische Activiteiten (LROE) is een belastingaangiftemechanisme dat is gericht op het terugdringen van belastingfraude met betrekking tot de inkomsten uit de economische activiteiten van bedrijven. Het elektronisch bijhouden van de boekhouding van economische activiteiten omvat de digitalisering van het jaarlijkse belastingaangifteformulier 240. Daarnaast zullen belastingplichtigen de volgende verplichtingen vervuld zien: 

 • BTW registratie boeken.
 • Het indienen van formulier 347.

Alle IRPF-belastingplichtigen die economische activiteiten uitvoeren en vennootschapsbelastingplichtigen, evenals niet-ingezeten inkomstenbelastingplichtigen in Biskaje (IRNR) met een vaste inrichting (PE), zullen LROE-aangifte moeten doen. Bedrijven die verplicht zijn om LROES aan te geven, moeten voldoen aan de volgende eisen voor het aangeven van de Registerboeken:

 • Hun elektronische facturerings- of compliance-systemen aanpassen aan de nieuwe Ticket BAI vereisten.
 • Software hebben die Ticket BAI garandeert door de Provinciale Ministerie van Financiën van Biskaje.

LROE-aangiften moeten via het nieuwe TicketBAI-systeem worden gedaan. De TicketBAI-garantiesoftware zal de LROE-informatie opnemen via een TicketBAI xml-bestand in de berichten van de subhoofdstukken van facturen die worden uitgegeven met garantiesoftware.

Hoe werkt TicketBAI?

Het TicketBAI-systeem koppelt de uitgegeven facturen, die ook elektronisch worden ondertekend. Met deze declaratiemethode wordt de authenticiteit, integriteit, traceerbaarheid en onschendbaarheid van de computerrecords bereikt en wordt voorkomen dat de elektronische facturen worden gewist of gemanipuleerd zodra ze zijn uitgegeven via de verschillende apparaten, zoals betaalterminals (POS), pc's, geavanceerde verkoopautomaten, tablets of mobiele telefoons.

Elke keer dat er een verkooptransactie wordt uitgevoerd, moet er een XML-TBAI-bestand worden gegenereerd, ondertekend en verzonden naar de betreffende belastingdienst. Het bedrijf moet een factuur genereren met de TicketBAI ID en de TBAI QR, met de nodige informatie om te kunnen controleren of de factuur correct is voor de eindgebruiker.

Houd er rekening mee dat de technische vereisten en deadlines voor het verzenden van de belastinginformatie specifiek zijn voor elk Ministerie van Financiën.

TBAI-bestand

Formaat: XML-bestand

Informatie die het moet bevatten:

 • Factuurinformatie ( objecten, nummer, datum, specificatie, beschrijving, etc.).
 • Elektronische handtekening
 • TBAI-identificatiecode: code die de factuur binnen het systeem identificeert en de relatie tussen een factuur en het bijbehorende TBAI-bestand waarborgt. De code heeft een vaste lengte van 39 tekens.
 • TBAI QR-code: tweedimensionale streepjescode waarmee de ontvanger de fiscale informatie kan opvragen die bij de factuur hoort.

Afgedrukt formaat: de afgedrukte weergave van facturen moet de TBAI QR-code bevatten met toegang tot de webtoepassing voor het lezen van de QR en de TBAI-identificatiecode.

Hoe zal TicketBAI elektronische facturatie beïnvloeden?

Elektronische facturen moeten de TicketBAI ID bevatten en er zijn specifieke segmenten vastgesteld in standaardformaten zoals EDIFACT of FACTURA-e (het formaat dat vereist is voor het registreren van facturen bij de Spaanse overheid in “FACe”). In het geval van EDIFACT zijn het FTX-segment en de TXD-qualifier gedefinieerd op headerniveau en in het geval van Facturae zijn er wettelijke literalen vastgelegd binnen de XML-structuur.

Vereisten om te voldoen aan het TicketBAI-systeem

Er is factureringssoftware nodig die de volgende functies kan uitvoeren:

 • Het XML TBAI-bestand genereren volgens de technische specificaties van elk Ministerie van Financiën.
 • Het moet de XML TBAI-bestanden elektronisch kunnen ondertekenen.
 • De bestanden moeten automatisch naar de Belastingdienst worden verzonden via het vastgestelde telecommunicatiesysteem.
 • Facturen die door het systeem voor de eindklant worden gegenereerd, moeten een QR-code voor raadpleging bevatten (QR TBAI).

EDICOM, TicketBAI garantiesoftware

Het EDICOM-platform is geregistreerd in het TicketBAI-garantiesoftwareregister. Dit betekent dat het voldoet aan de functionele en technische specificaties van elk van de Provinciale Ministeries (Guipuzcoa, Vizcaya en Alava) voor het genereren, uitgeven en verzenden van TBAI's en LROE's.

TicketBAI voegt zich bij het portfolio van oplossingen die het bedrijf aanbiedt op het gebied van elektronische facturering en naleving in Spanje, naast de oplossingen voor de Directe Aanlevering van Informatie - SII of elektronische facturering.

Wilt u meer informatie over TicketBAI?

Neem contact op met onze specialisten en kom meer te weten over onze oplossingen.

Neem nu contact met ons op

Aankomende deadlines in Spanje

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

Status van de implementatie van B2G e- facturatie in de Duitse federale staten

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

Meer informatie over de verplichte vereisten in Oekraïne voor SAF-T en de btw-factuur (Tax-invoice)

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem