e-Facturatie

Kroatië: Verplichte e-facturatie met de overheid

Croatia electronic invoicing

Kroatië is een van de landen die in 2019 toetradt tot het verplichte gebruik van elektronische facturatie met de overheid. Vanaf 1 juli moeten alle facturen elektronisch worden verzonden naar de overheidsinstanties van het land.

De overheid heeft een centraal platform gecreëerd met de naam Servis eRačun za državu, dat wordt beheerd door het financiële agentschap Fina en verbonden is met alle overheidsdiensten. Het platform ontvangt alle elektronische facturen die gericht zijn aan overheidsinstanties.

De directe verbinding met het platform verloopt via Peppol. Fina is een Peppol Access Point dat kan communiceren met elk ander Peppol Access Point, zoals EDICOM.

Bij elektronische facturen die via Peppol worden verzonden, hoeft geen elektronische handtekening te worden gezet, maar bij facturen die via een andere procedure worden verzonden wel.

De Kroatische overheid benadrukt dat elektronische facturering bedrijven in de volgende aspecten ten goede zal komen:

  • Besparingen op factuurverwerking dankzij de automatisering van het proces,
  • Efficiënter gebruik van arbeidskrachten en hogere productiviteit,
  • Snel zoeken en opslaan van documenten.

Daarnaast is de regering van mening dat de verplichte e-facturering voor overheidsdiensten de uitbreiding van dit proces naar bedrijven in de particuliere sector zal stimuleren.

Nu Kroatië ook toetreedt tot de verplichte e-Procurement, zijn er al verschillende landen waarin bedrijven zich moeten aanpassen. Bij EDICOM kunnen we u helpen bij het automatiseren van het verzenden van uw facturen naar Europese overheidsinstellingen in elk land, snel en eenvoudig. Wij treden op als uw enige leverancier in de relatie met de overheidsinstellingen via een HUB die is ontwikkeld om de informatie transparant uit uw ERP te halen, de factuur in het vereiste formaat te genereren, verbinding te maken via het vereiste protocol en de facturen naar de betreffende instantie te sturen.
 

 

EDICOM participates in GOV2EU Project (2016-EU-IA-0096). Supporting public entities to adopt EU Standard on electronic invoice for cross-border transactions.

GOV2EU Project (2016-EU-IA-0096)

Aankomende deadlines in Kroatië

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Elektronische factuurmodellen: CTC, clearance, real-time, gecentraliseerd, interoperabel en meer...

Ontdek hoe e-factureringsmodellen werken en in welke landen ze worden toegepast...

Taiwan stelt elektronische facturering verplicht voor alle belastingbetalers

Sinds januari 2021 moet elk buitenlands of nationaal bedrijf in Taiwan elektronisch factureren.

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem