e-Facturatie

NFCom: Nieuwe fiscale verplichting in Brazilië

nfcom

Het is geen nieuws dat Continuous Transaction Control (CTC)-systemen zich overal ter wereld als het nieuwe normaal hebben gevestigd, waardoor steeds meer belastingdiensten overgaan tot e-facturering als een manier om belastingontduiking terug te dringen door processen te digitaliseren.

Hoewel deze beweging in opkomst is bij de implementatie van e-facturering in landen die nog met papieren modellen werken, zoals Servië, Panama, Japan en Saudi-Arabië, innoveren ook landen die al verder gevorderd zijn, zoals Brazilië, en proberen zij de uitwisseling van informatie tussen belastingdiensten en belastingplichtigen steeds gemakkelijker te maken door het gebruik van informatietechnologie.

In dit geval hebben we het over de nieuwe elektronische factuur voor communicatiediensten - NFCom, model 62, gecreëerd door Sinief Ajuste N°7 in 2022. De oprichting van dit nieuwe elektronische factuurdocument (DF-e) heeft tot doel het archaïsche en complexe proces van de uitgifte van facturen voor communicatie- en telecommunicatiediensten, respectievelijk model 21 en 22, te vereenvoudigen. 

Volgens de huidige wetgeving moeten bedrijven in deze sector maandelijks bestanden met de in de loop van de maand opgestelde facturen genereren in een XML-template (bekend als CAT 79) en deze handmatig indienen bij de SEFAZ-site (Secretaría de Hacienda) van herkomst voor controle achteraf. Aangezien dit een langdurig proces is voor bedrijven en moeilijk te volgen voor SEFAZ, is het zinvol een nieuw, eenvoudiger model in te voeren met realtime-validaties door de overheid.

Het idee voor NFCom is dat het proces identiek moet zijn aan dat van de NF-e (elektronische factuur). Daarom zijn voor de NFCom de volgende attributen voorzien:

  • Indeling van de nationale NFCom in XML.
  • Genereren van NFCom-events, zoals annulering of vervanging. 
  • Elektronische handtekening door middel van een digitaal certificaat - PKI-norm (Public Key Infrastructure).
  • Standaard grafische weergave van de factuur - DANFE NFCom.
  • Archivering gedurende de wettelijke termijn (5 jaar). 
  • Levering van XML + DANFE NFCom aan de klant via e-mail of een ander tussen de partijen overeengekomen communicatiekanaal. 
  • Contingentie-uitgifte in geval van technische problemen. 
  • Voor bedrijven in de sectoren Communicatie (o.a. Radio- en televisie-omroepen, Kranten) en Telecommunicatie (vast, mobiel en breedband) zal deze eis een grote technologische sprong voorwaarts betekenen, waardoor de processen worden vereenvoudigd en de kosten van Brazilië om aan deze wettelijke eis te voldoen worden verlaagd.

Om een idee te krijgen van het positieve effect dat deze vereiste op de markt zal hebben: volgens gegevens van ANATEL zijn er tot januari 2023 meer dan 336 miljoen contracten voor telecommunicatiediensten gesloten tussen bedrijven en consumenten, waaruit de kracht van deze sector in de Braziliaanse economie blijkt. 
Volgens de aanpassing van SINIEF moet NFCom op 1 april 2025 in het hele land in werking treden. Sinds maart 2023 is het echter al mogelijk om de overdracht van NFCom naar SEFAZ te testen. Vanaf juni 2023 is het mogelijk om de NFCom in een productieomgeving af uit te geven, voor bedrijven die hiermee al vóór de door de SEFAZ opgelegde termijn willen beginnen.

EDICOM Compliance Platform

EDICOM heeft in haar DNA uitgebreide ervaring met het implementeren van wereldwijde projecten die ervoor zorgen dat bedrijven hun belastingwetgeving naleven. EDICOM breidt haar service dekking in Brazilië uit en staat klaar om aan elk type NFCom gerelateerde eis te voldoen. 

Met een focus op excellentie en een constante update van onze oplossingen in het kader van nieuwe wereldwijde fiscale eisen, adviseren wij bedrijven uit meer dan 70 landen op hun weg naar digitale transformatie op fiscaal gebied.  

Dit zijn de redenen waarom EDICOM een van de belangrijkste spelers is in belastingoplossingen wereldwijd, met de e-invoicing oplossing in de top 5 van de Fortune 500 lijst.

Aankomende deadlines in Brazilië

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Elektronische factuurmodellen: CTC, clearance, real-time, gecentraliseerd, interoperabel en meer...

Ontdek hoe e-factureringsmodellen werken en in welke landen ze worden toegepast...

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

Meer informatie over de verplichte vereisten in Oekraïne voor SAF-T en de btw-factuur (Tax-invoice)

E-facturatie in de Verenigde Staten: interoperabel uitwisselingsnetwerk DBNAlliance

De deelnemers aan het BPC pilootproject voor elektronische uitwisseling van facturen hebben de Digital Business Networks