Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

Nieuwe EDI-berichten om rekening mee te houden in de leveringsketen

EDI-berichten supply chain

De voortschrijdende digitalisering van de logistiek en in het bijzonder van de leveringsketen of supply chain, vereist het toevoegen van het grootste aantal betrokken agenten en ook het opnemen van elk van de EDI-berichten van de keten, om ervoor te zorgen dat er geen breuken zijn in de communicatiestroom en het meest efficiënte resultaat te bereiken.  

Met de implementatie van de UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) standaard is een betrouwbare omgeving tot stand gekomen voor communicatie tussen de verschillende actoren die deel uitmaken van de supply chain, dankzij de standaardisatie van informatie.  

In de multimodale transportomgeving vereist de uitwisseling van EDIFACT-berichten ook specifieke berichten die reageren op het specifieke scenario. De Business Requeriments Specification (BRS) documenteert de processen waarbij de verschillende agenten betrokken zijn. De BRS is een routekaart die de ontwikkeling van normen begeleidt volgens de behoeften van het goederenvervoer. 

EDI-berichten, aangepast aan de context van goederenvervoer, dienen om informatie uit te wisselen in elk van de fasen van de leveringsketen.

Nieuwe EDI-berichten in multimodaal transport

IFTMBF (International Forwarding and Transport Message Firm Booking). 

Definitief boekingsbericht. (Firm Booking Message). Het is een eenmalig verzonden bericht, dat geen bevestiging vereist. De agent die de reservering voor de transportdienst maakt, bevestigt de service en geeft groen licht voor het transport. Het wordt opgevat als een verbintenis van de afzender aan degene die het transport uitvoert en die de operatie start.

IFTMBC (International Forwarding and Transport Message Booking Confirmation) Boekingsbevestiging. 

Boekingsbevestigingsbericht. Dit bericht wordt verzonden door de agent die het transport uitvoert of de service beheert om de goederen te verzenden naar de agent die de service heeft aangevraagd. Bevestiging hoeft niet per se acceptatie te zijn, het kan een afwijzing zijn of in afwachting van acceptatie. 
Het kan ook worden toegepast in andere gebieden van de leveringsketen, zoals bijvoorbeeld containerterminals, geadresseerden, rederijen, depots.  

IFTMIN (International Forwarding and Transport Message – Instructions) Verzendinstructies. 

Instructiebericht. Dit bericht wordt verzonden door de agent die de transport- of verzendservice van de goederen bestelt. Dit bericht bevat de verzendinstructies onder de voorwaarden die zijn overeengekomen met de partij die de zending beheert.  Het instructiebericht is het enige bericht dat resulteert in het daadwerkelijke contract dat een document of een contract kan zijn.

IFTMBF (International Forwarding and Transport Message Firm Booking). 

Statusbericht instructiecontract. Dit bericht verzendt de agent die het transport uitvoert naar de agent die het transport van de goederen beheert en waarin de details, voorwaarden en bepalingen van de service worden vermeld. Dit bericht wordt meestal verzonden na ontvangst van het instructiebericht (IFTMIN). 

IFTSTA (Transport Status Message). 

Dit bericht geeft informatie voor het volgen van goederen. Het informeert over de status van het transport of een verandering in de status van het transport. Het kan worden verzonden als gevolg van een tijdige of geplande verzendaanvraag op vooraf bepaalde tijden. 

De implementatie van de Business Requeriments Specification (BRS) via deze EDI-berichten stelt bedrijven in staat om hun volledige logistieke proces te optimaliseren. Deze berichten zijn van toepassing op zowel binnenlands als internationaal transport en zijn niet voorbehouden aan een bepaalde branche. Vanuit EDICOM kunnen wij u helpen om uw BRS op te starten, aangepast aan de behoeften van uw bedrijf. Raadpleeg vrijblijvend onze experts. 

 

 

 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

Tools en technologie voor het beheer van grote EDI-projecten

Bij de uitvoering van een wereldwijd EDI-project wordt intensief gebruik gemaakt van samenwerkingsapplicaties tussen...

Waarvoor dient de GLN-code en waarom is die relevant voor uw bedrijf?

Het GLN, een bedrijfsspecifieke identificatiecode van 13 cijfers, is noodzakelijk voor de elektronische uitwisseling van...

EDICOM door EcoVadis erkend als duurzaame onderneming

De toonaangevende benchmark in duurzaamheidsaudits EcoVadis certificeert EDICOM met een van de hoogste ratings ...