e-Facturatie,  Digital VAT Reporting

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

ukraine saf-t

De Oekraïense belastingdienst gaat belastingbetalers verplichten om belastinginformatie te rapporteren via SAF-T-bestanden

Het wetsvoorstel stelt een planning vast in twee fasen:

 • 1 januari 2025 SAF-T verplicht voor grote belastingplichtigen.
 • 1 januari 2027 SAF-T verplicht voor alle andere belastingplichtigen.

Grote belastingplichtigen worden beschouwd als rechtspersonen waarvan de inkomsten uit activiteiten in de laatste vier opeenvolgende fiscale kwartalen meer dan een half miljard hryvnia's (ongeveer € 11 miljoen) bedragen.

Sinds 2021 moesten grote belastingplichtigen echter voorbereid zijn om op verzoek van de Oekraïense belastingdienst het SAF-T-dossier in te dienen.

Het SAF-T-bestand moet binnen twee werkdagen na ontvangst van het verzoek bij de belastingdienst worden ingediend.

De belangrijkste informatie die het SAF-T-bestand moet bevatten, omvat:

 1. Grondslagen voor financiële verslaglegging en beschrijving van de boekhoudmethoden.
 2. Gedetailleerde beschrijving van zakelijke transacties, inclusief codering en transactiekenmerken.
 3. Boekhoudkundige en fiscale informatie, waaronder: transacties op datum, nummer, naam van het brondocument en bedrag.
 4. Brondocumenten, boekhoudkundige attesten, enz.

De btw-factuur in Oekraïne (Tax-invoice)

Elektronisch factureren tussen bedrijven is op dit moment niet verplicht in Oekraïne. Maar de regering overweegt wel een eis die van invloed is op de zogenaamde btw-factuur. Deze is sinds 2011 verplicht voor alle belastingplichtigen.

Deze verplichting houdt in dat belastinggegevens over transacties die in elektronisch formaat worden uitgevoerd, aan de belastingdienst worden toegezonden. De gegevens moeten via API worden doorgegeven aan het nationale platform.

Voor deze elektronische btw-factuur is een certificaat vereist dat is afgegeven door een certificeringsinstantie om de documenten te kunnen ondertekenen.

De btw-factuur bevat de volgende verplichte gegevens:

 • Serienummer van de btw-factuur;
 • De datum van het opstellen van de btw-factuur;
 • Gegevens van belastingbetalers, verkoper en koper
 • Fiscaal identificatienummer van belastingplichtigen, verkoper en koper
 • Beschrijving van de goederen/diensten en hun hoeveelheid, volume;
 • Prijs van de levering, exclusief belastingen;
 • Belastingtarief en het bedrag van de overeenkomstige belasting in numerieke termen;
 • Totaalbedrag van de middelen, inclusief belastingen;
 • Goederencode in overeenstemming met de UCC FEA.

Op het gebied van B2G is e-facturatie met overheidsdiensten in Oekraïne sinds 2011 verplicht.

Wilt u meer weten over SAF-T?

SAF-T-bestanden zijn verplicht aanwezig in verschillende landen. Bij EDICOM helpen we u om aan deze eis te voldoen.

Neem contact met ons op

Aankomende deadlines in Oekraïne

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Hoe het crediteurenbeheer te automatiseren

Ontdek hoe EDI-technologie u kan helpen bij het optimaliseren van de ontvangstprocessen van leveranciersfacturen

ViDA (VAT in the Digital Age) - EU stimuleert B2B e-facturatie

De EU stelt voor het btw-stelsel te moderniseren middels elektronische B2B-facturatie.