e-Facturatie

Kroatië bereidt zich voor op B2B e-facturatie: Fiscalisatie 2.0-project

croacia einvoicing

Het Fiscalisering Project 2.0 markeert het begin van de belasting modernisering in Kroatië. Het doel is om de overgang naar B2B e-facturatie, e-archiving en e-accounting te plannen.

De Kroatische regering is van plan om vanaf januari 2026 verplichte B2B e-facturering en e-accounting in te voeren. De verplichting zal gelden voor binnenlandse transacties tussen gevestigde belastingplichtigen. Het zal mogelijk zijn om papieren facturen uit te reiken voor grensoverschrijdende transacties. 

Daartoe heeft zij de EU verzocht om intrekking van de artikelen 218 en 232 van de btw-richtlijn uit 2006.

Het FINA-agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van de verzending van elektronische facturen in het land via het nationale eRačun-platform. De directe verbinding met het platform verloopt via Peppol. Fina is een Peppol Access Point dat kan communiceren met elk ander Peppol Access Point, zoals EDICOM. 

Momenteel kan B2B e-facturatie vrijwillig worden gebruikt via dit platform. 

Vergeet niet dat e-facturatie met de overheid vanaf 2019 verplicht is in Kroatië.

Fiscaliseringsproject 2.0

In januari 2023 publiceerde het Kroatische Ministerie van Financiën het Fiscaliseringsproject 2.0 met drie doelstellingen:

 • Een kader opzetten voor verplichte B2B e-facturatie.
 • Creëren van een systeem voor digitale boekhoudingscontrole.
 • Implementeren van een geavanceerd elektronisch boekhoudsysteem.

Het project loopt volgens de planning af in december 2024. Bedrijven in Kroatië zullen hun huidige facturatie- en rapporteringsprocessen moeten aanpassen om aan de nieuwe vereisten te voldoen.

Het Fiscaliseringsproject 2.0. is gericht op de implementatie van een betalingssysteem zonder contant geld via e-factuur met een geïntegreerde elektronische archivering en actieve, unieke en geavanceerde online boekhouding in het btw-stelsel om een reeks voordelen voor alle belanghebbenden en bedrijfsentiteiten te garanderen:

 • Vereenvoudigde belastingaangiften 
 • Vermindering van het aantal vereiste formulieren (fiscale boekhouding), nauwkeurigheid van belastingverplichtingen en, in hoge mate, het vooraf voldoen aan deze verplichtingen met gegevens van het eRačun platform.
 • Transparant zakendoen en de mogelijkheid om de betalingsvoorwaarden en de naleving ervan te kennen 
 • Kennis van de lopende transacties van een individuele belastingplichtige 
 • Actuele kredietcontroles 
 • Bijdrage aan de bescherming van het milieu door het gebruik van een digitaal rekeningendossier in plaats van "papier". 
 • Vermindering van het aantal kopieën van facturen en archivering via internetintermediairs. 
 • De mogelijkheid om bijlagen met de factuur mee te sturen en de papierlast te verlichten. 
 • Verbetering van de interoperabiliteit tussen de actoren die betrokken zijn bij het factureringsproces. 
 • De mogelijkheid om rekeningen te traceren en te koppelen en belastingfraude met betrekking tot btw-teruggaven te voorkomen 
 • Bedrijfsentiteiten worden ondersteund voor efficiëntere en meer concurrerende activiteiten in de nationale en mondiale context.
   

Wilt u meer weten over e-facturatie in Midden- en Oost-Europese landen?

Neem contact met ons op en we zullen uw behoeften doorspreken.

Neem nu contact op

Aankomende deadlines in Kroatië

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Taiwan stelt elektronische facturering verplicht voor alle belastingbetalers

Sinds januari 2021 moet elk buitenlands of nationaal bedrijf in Taiwan elektronisch factureren.

Maleisië introduceert e-facturatie: CTC-model met prevalidatie

Verplichte e-facturatie voor B2B begint in augustus voor belastingbetalers met een jaaromzet van meer dan 100 miljoen MYR

Elektronische factuurmodellen: CTC, clearance, real-time, gecentraliseerd, interoperabel en meer...

Ontdek hoe e-factureringsmodellen werken en in welke landen ze worden toegepast...