Elektronische gegevensuitwisseling - EDI,  e-Facturatie

Belangrijke factoren voor een optimaal crediteurenbeheer

accounts payable management

In een zodanig heterogeen scenario en waar niet alle bedrijven zich op hetzelfde niveau van digitale ontwikkeling bevinden, wat is dan de sleutel om het crediteurenbeheer te optimaliseren? 

Het crediteurenbeheer is een van de meest arbeidsintensieve functies van boekhoudafdelingen. Het is een delicaat onderdeel van de relatie van het bedrijf met zijn leveranciers, aangezien de ontvangsttermijnen even belangrijk zijn voor de leverancier als voor de klant om het product of de dienst op tijd te leveren. De digitalisering en automatisering van de crediteurenadministratie bespaart tijd, verhoogt de financiële efficiëntie van het bedrijf en versterkt de vertrouwensrelatie tussen klanten en leveranciers.

De implementatie van een oplossing voor de digitalisering en automatisering van de crediteurenadministratie biedt vele voordelen, maar slechts één nadeel: terughoudendheid om interne bedrijfsprocessen te veranderen, vooral bij organisaties die de stap naar digitalisering nog niet hebben gezet.  

Het is belangrijk om duidelijk te stellen dat de voordelen van een digitale crediteurenoplossing zowel ten goede komen aan de bedrijven die de oplossing implementeren als aan de leveranciers die zich via het webportaal aansluiten. 

Om de weerstand tegen verandering - zowel intern als extern - te overwinnen, is het van essentieel belang het proces van het crediteurenbeheer te analyseren, vanaf het moment dat de inkooporder wordt geplaatst totdat de factuur wordt betaald, vanuit het oogpunt van middelen, tijd en zonder fouten, verlies van documenten, enz. uit te sluiten, die gemakkelijk voorkomen in handmatige processen.

Welke problemen doen zich voor bij het ontvangen van facturen van leveranciers?

De behandeling van een grote hoeveelheid fysieke documenten van verschillende leveranciers brengt moeilijkheden met zich mee bij het beheer ervan. Vanaf het moment dat de inkooporder wordt uitgegeven tot aan de betaling worden verschillende documenten (leveringsbonnen, facturen) gegenereerd, die handmatig moeten worden verwerkt. Bij dit onderdeel van de backoffice kunnen verschillende afdelingen betrokken zijn (inkoop, boekhouding) die de facturen moeten ontvangen, ordenen, registreren, overdragen, enz. Hierbij gaan we uit van:

 • Fouten. Handmatig beheer verhoogt altijd de kans op het maken van fouten in vergelijking met automatisering.
 • Langere termijnen.
 • Verschillen in formaten, communicatiekanalen, factuurgegevens en compliance. 
 • Opslag. Alle documentatie moet goed worden opgeslagen, hetzij in digitaal formaat, bijvoorbeeld PDF-facturen, hetzij in fysieke vorm. Ook dit brengt tijd, ruimte en papierkosten met zich mee.

Hoe het crediteurenbeheer te optimaliseren?

Technologie vergemakkelijkt de optimalisering van de interne beheersprocessen van ondernemingen. Met name oplossingen op basis van EDI (Electronic Data Interchange) maken digitalisering en automatisering van informatie- en documentstromen mogelijk. In het geval van de crediteurenadministratie maakt technologie op basis van elektronische gegevensuitwisseling het mogelijk een complex beheersproces om te zetten in een eenvoudig en flexibel proces. 

Om de omschakeling van het crediteurenbeheer naar een digitale oplossing op gang te brengen, is het raadzaam:

 • De huidige situatie te analyseren en de voordelen van de verandering kwantitatief en kwalitatief te beoordelen.
 • Vertrouw op een gespecialiseerde technologieleverancier die passende oplossingen aanbiedt die de verschillende workflows en de actoren die samenwerken in het ecosysteem van het bedrijf integreren.
 • Inzetten op schaalbare technologische oplossingen die de evolutie volgens de behoeften van het bedrijf vergemakkelijken.
 • Leveranciers voorlichten, aangezien sommige van hen kleine bedrijven kunnen zijn met een laag volume aan facturen die niet over een geïntegreerde oplossing voor elektronische gegevensuitwisseling beschikken en terughoudend zijn om de tool te gebruiken. Op dit punt is het erg belangrijk om de voordelen van het optimaliseren van de crediteurenadministratie via digitale oplossingen over te brengen.

Leveranciersportaal om crediteurenbeheer te automatiseren

EDICOM heeft de leveranciersportaal ontwikkeld voor de automatisering van het crediteurenbeheer. Het is een gecentraliseerde en schaalbare oplossing voor het ontvangen van leveranciersfacturen in meerdere landen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en via één beheeromgeving. Deze tool geldt zowel voor leveranciers met een EDI-oplossing als voor degenen die niet over een geïntegreerde oplossing beschikken. 

Het platform maakt de automatische publicatie mogelijk van inkooporders die in het ERP van het bedrijf zijn gegenereerd. Leveranciers worden per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat ze documenten in behandeling hebben. Zodra zij toegang hebben tot het platform, kunnen zij bestellingen bekijken, afdrukken en downloaden, alsook facturen genereren en verzenden via hetzelfde kanaal, waarbij de integratie met het ERP van het ontvangende bedrijf plaatsvindt.

Hoe het leveranciersportaal werkt: van inkooporder tot factuurbetaling

In slechts 15 minuten laten onze compliance experts in Argentinië u zien hoe de EDICOM Supplier Portal oplossing werkt om de ontvangst van facturen in meerdere Latijns-Amerikaanse landen te automatiseren. Download ons webinar (in het Spaans) door het onderstaande formulier in te vullen en ontdek een oplossing waarmee u snel en gemakkelijk aan uw fiscale verplichtingen kunt voldoen.

Gebruik een bedrijfsdomein

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren U moet een beschrijving invoeren U moet uw positie invoeren Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Voordelen van het leveranciersportaal 

Verbeterde efficiëntie van het crediteurenbeheer door elke fase te automatiseren en te vereenvoudigen:

 • Automatización en el envío de pedidos. Enviar una orden de compra ya no requiere generar una representación visual del pedido para su envío por mail o por fax. Basta con registrarla en el ERP para que al instante sea publicada en el portal y notificada a los proveedores.
 • Geautomatiseerde orderverzending. Het indienen van een inkooporder vereist niet langer het genereren van een grafische weergave van de order die per post of fax moet worden verzonden. Het volstaat om het in het ERP te registreren zodat het onmiddellijk in het portaal wordt gepubliceerd en aan de leveranciers wordt genotificeerd.
 • Vereenvoudigt het uitgifteproces van de elektronische factuur omdat dezelfde gegevens van de inkooporder worden gebruikt.
 • Automatisering in de ontvangst van facturen. U hoeft facturen niet per post te ontvangen. Zelfs niet per e-mail. U hoeft ze niet te downloaden, te openen en te registreren in uw beheersysteem. Uw leveranciers geven de te factureren bestelling aan, registreren de essentiële gegevens die niet in de bestelling zijn opgenomen en u ontvangt automatisch een factuur die in uw systeem is geïntegreerd.
 • Traceerbaarheid van de hele verkoop-aankoopflow. Het matchingsproces is veel eenvoudiger, aangezien de facturen worden gegenereerd vanuit de op het portaal gepubliceerde inkooporders.
 • Vereenvoudigt de matching van de factuur met de inkooporder voor automatische integratie in de crediteurenapplicatie.
 • Compliance. Genereren van documenten in overeenstemming met de wettelijke en technische vereisten van elk land. Het platform ondersteunt elektronische handtekeningen en de wettelijke bewaring van documenten gedurende de wettelijk vastgestelde termijn.
 • Kortere responstijden, geen fouten meer, geen gebruik meer van papier... De behaalde voordelen leiden tot een verhoging van de efficiëntie van uw activiteiten en bijgevolg tot een grotere productiviteit die de kosten van uw aankoopbeheer verlaagt.
 • Verwijdering van fouten
 • Kortere termijnen voor betalingen en inningen
 • Gratis service voor de leverancier

Samengevat zijn de voornaamste factoren om het crediteurenbeheer te optimaliseren als volgt:

 1. Een geschikte en schaalbare technologische oplossing die leveranciers met en zonder EDI-oplossing kan integreren.
 2. Evalueer de voordelen van de implementatie van een nieuwe oplossing.
 3. Een didactische aanpak bij de leveranciers, zodat zij de oplossing als een voordeel zien en niet als een taak naast het factuurbeheer.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

Hoe is de elektronische factuur in Ecuador?

We vertellen u het laatste nieuws over de implementatiestatus van elektronische facturatie in Ecuador.

Mauritius bereidt zich voor op de implementatie van e-facturatie in 2024

De Mauritiaanse belastingdienst, MRA, gaat haar nationale e-facturatiesysteem gefaseerd invoeren

DIAN publiceert een nieuwe wetsontwerpresolutie om het elektronische factuursysteem en vergelijkbare documenten volledig te reguleren

De DIAN publiceert een wetsontwerpresolutie om het e-factureringssysteem en gelijkwaardige documenten volledig te reguleren