e-Facturatie

Meer informatie over Richtlijn 2014/55/EU betreffende elektronische facturatie bij overheidsopdrachten

Richtlijn 2014/55/EU

Richtlijn 2014/55/EU: Elektronische factuur bij openbare aanbestedingen in Europa

Europa heeft jarenlang ingezet op een technologische sprong die het mogelijk maakt om e-aanbesteding uit te breiden. Hiervoor werd Richtlijn 2014/55/EU gecreëerd, die op 16 april 2019 officieel in werking is getreden. Door deze richtlijn moeten alle Europese overheidsdiensten facturen in elektronisch formaat van hun leveranciers kunnen accepteren.

Dankzij de definitie van open standaarden kunnen bedrijven elektronisch onderhandelen met elke koper uit de Europese publieke sector en inkoopprocessen realiseren. Daardoor zijn de kansen op opdrachten, en dus handel, groter. De twee door de CEN gedefinieerde syntaxissen zijn de volgende:

  • XML-bericht van de CEFACT/ONU voor facturen, zoals gespecificeerd in de XML 16B (SCRDM-CII) schema's.
  • UBL-factuur- en creditnotaberichten zoals gedefinieerd in de norm ISO/IEC 19845:2015.

De Europese Commissie vraagt via een openbare raadpleging die in maart 2023 is gestart naar meningen over de richtlijn e-facturatie met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Succes bij het behalen van uw doelen;
  • Effecten op de interne markt;
  • Opname in openbare aanbestedingen;
  • Kosten en baten voor gebruikers van elektronische facturatie.
  • Samenhang met andere relevante EU-initiatieven zoals btw in het digitale tijdperk, de EU-standaardisatiestrategie en de eDelivery Building Block-specificaties.

De ontvangen input zal worden gebruikt om een rapport op te stellen over de evaluatie van de richtlijn en zal helpen bij het identificeren van mogelijke verbeterpunten en het vormgeven van de toekomst van elektronische facturatie. De oproep staat open tot 14 april 2023.

Hoe werkt het Peppol-netwerk?

Met het doel de interoperabiliteit te bevorderen, is het Europees netwerk Peppol ontstaan en ontwikkeld, gebaseerd op een infrastructuur tussen gecertificeerde toegangspunten en van toepassing op zowel het publieke als het particuliere terrein en op wereldwijd niveau.

Accreditatie als Peppol Access Pointof geautoriseerde derde stelt Edicom in staat om te verbinden met het Peppol platform, via welke particuliere bedrijven en regeringen in Europa alle soorten elektronische documenten kunnen uitwisselen. Edicom heeft daarnaast ook de SMP (Service Metadata Publisher) certificering, wat haar in staat stelt haar eigen infrastructuur van identificatienummers te beheren in het Peppol netwerk, verbonden met de SML (Service Metadata Locater).

Trustdiensten eIDAS om de integriteit van documenten te garanderen

EDICOM is leverancier van gekwalificeerde trustdiensten voor de uitgifte van gekwalificeerde elektronische certificaten voor elektronische handtekeningen en elektronische stempels, levering van tijdstempels en gekwalificeerde service voor bewaring van gekwalificeerde elektronische stempels. Wij voegen juridische en wettelijke geldigheid toe aan de documenten, waardoor ze de categorie krijgen van bewijslast aan derden in het kader van de Europese Unie.

Dankzij de certificering van de gekwalificeerde service voor bewaring van gekwalificeerde elektronische stempels, is EDICOM in staat om langdurig de juridische voorwaarden te behouden van documenten en bestanden die zijn opgeslagen met garanties van authenticiteit en integriteit met behulp van het EDICOMLta platform.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe werkt elektronische facturatie in El Salvador

El Salvador blijft de implementatie van elektronische facturering ontwikkelen

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Meer informatie over de werking van het Elektronische Uitgiftesysteem – SEE om elektronisch te factureren in Peru.

Kroatië bereidt zich voor op B2B e-facturatie: Fiscalisatie 2.0-project

Kroatië verwacht dat B2B e-facturatie en e-accounting in januari 2026 van start gaan