e-Facturatie

Roemenië: B2G en B2B elektronische facturatie met zijn RO e-Factura platform

elektronische facturatie Roemenië

Roemenië bereidt zich voor op een geleidelijke invoering van elektronische facturatie via zijn nationale RO e-Factura-platform. 

B2B elektronische facturatie in Roemenië

Enerzijds bepaalt Landsverordening 120/2021 de grondslagen en het werkingskader van het landelijke elektronische facturatiesysteem. In het geval van elektronische B2B-facturatie introduceert regeringsverordening 130, gepubliceerd op 17-12-2021, de uitgifteplicht vanaf juli 2022 voor bedrijven waarvan de activiteit is gekoppeld aan productcategorieën die worden beschouwd als een hoog fiscaal risico (vatbaar voor belastingontduiking). Deze categorieën zijn gedefinieerd in de ANAF-verordening 12/2022, gepubliceerd op 01/06/2022 en omvatten groenten en fruit, alcohol, nieuwbouw, minerale producten, kleding en schoeisel. 

Voor de rest van de bedrijven heeft een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën onlangs aangekondigd dat, na overleg met de Europese Commissie, de invoering van elektronische facturering tussen bedrijven niet geleidelijk, maar voor alle bedrijven verplicht zal zijn vanaf 2024. De exacte datum moet nog bevestigd worden. Reeds in februari 2022 heeft de Roemeense belastingdienst de Europese Commissie toestemming gevraagd om een uitzondering van Richtlijn 2006/112/EG toe te passen en het maken en versturen van elektronische facturen voor alle B2B-transacties verplicht te maken. Dit wordt in de komende maanden verwacht.

B2G elektronische facturatie in Roemenië

Elektronische facturatie voor B2G-transacties is officieel verplicht in Roemenië vanaf 1 juli 2022, zoals gepubliceerd in Wet 139/2022 (17 mei 2022). Daarom moeten al die transacties die met Roemeense overheidsinstanties worden uitgevoerd, elektronische facturen uitreiken via het nationale factureringssysteem RO e-Invoice in UBL 2.1-formaat.

Bij EDICOM staan we klaar om uw elektronische facturatieproject in Roemenië te implementeren. Ons internationale elektronische facturatieplatform is in staat om uw beheers- en boekhoudsystemen aan te passen aan de vereisten die van kracht zijn in de verschillende landen waar u aanwezig bent. Als u meer informatie nodig heeft over een van onze oplossingen, stuur ons dan uw gegevens en onze experts bellen u zo snel mogelijk, geheel vrijblijvend.

Hoe werkt het RO E-Factura platform?

Het RO E-Factura platform is sinds november 2021 beschikbaar voor zowel de uitwisseling van facturen met overheden (B2G) als tussen private bedrijven (B2B). Het platform is beschikbaar om facturen te verzenden en te downloaden. Ontvangers hebben 60 dagen de tijd om hun facturen te downloaden.

Om het RO E-Factura-platform te kunnen gebruiken, moeten momenteel zowel de uitgever als de ontvanger van de facturen erop geregistreerd zijn. Bij bedrijven die vanaf juli 2022 verplicht een elektronische factuur moeten uitreiken, hoeven de ontvangers echter niet op het platform te zijn geregistreerd. Maar deze uitgevers moeten de facturen ter beschikking stellen van de ontvangers in overeenstemming met de bepalingen van artikel 319 van wet 227/2015 van de Belastingwet, in de gewijzigde versie. Lees meer over onze Business@Mail-oplossing en optimaliseer uw elektronische documentverzendingsactiviteiten.

Facturen moeten worden gegenereerd in een vooraf gedefinieerd XML-formaat in overeenstemming met de RO_CIUS-standaard. 

Na de elektronische verzending van de factuur kent het platform een identificatienummer aan de factuur toe. Het systeem voert verschillende validaties op de documenten uit, zowel syntactisch als semantisch.

Na validatie genereert het systeem een automatisch antwoord en, als de validatie correct is, wordt de handtekening van het ministerie van Financiën aangebracht, waarmee wordt gegarandeerd dat er geen wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud van die factuur.

Zowel uitgevers als ontvangers moeten elektronische facturen minstens 10 jaar bewaren.

Oplossing om elektronische documenten naar 100% van uw gesprekspartners te sturen

Business@Mail is een oplossing die is ontworpen om het elektronisch verzenden van al uw documenten te automatiseren, waardoor de kosten en responstijden worden verlaagd. 

  1. Uitgifte en verzending van documenten: De uitgever genereert de documenten (facturen, inkooporders, loonbewijzen, ...) vanuit de managementsystemen van het bedrijf op dezelfde manier als met de rest van zijn gesprekspartners.
  2. Kennisgeving aan ontvangers: Het ontvangende bedrijf van de documenten ontvangt een e-mail met de mededeling dat het een nieuw document op het Business@Mail-platform heeft, samen met een link om het te openen.
  3. Documenten raadplegen en/of downloaden: De ontvangers van het document krijgen via de link toegang tot een webomgeving waar ze het raadplegen en/of downloaden. De afzender weet te allen tijde of de ontvanger iets met het document heeft gedaan.

We stellen dit platform tot uw beschikking om de uitgifte van elektronische facturen en de ontvangst ervan door uw partners die geen geïntegreerde oplossing hebben, te garanderen. Business@Mail heeft een interface die is ontworpen om een optimale gebruikerservaring te bieden. Zowel afzenders als ontvangers kunnen documenten bekijken en downloaden of gepersonaliseerde zoekopdrachten en zoekopdrachten uitvoeren.

Btw-aangifte via SAF-T in Roemenië

Sinds 2022 moeten alle Roemeense bedrijven en alle buitenlandse bedrijven die voor btw-doeleinden in Roemenië zijn geregistreerd, hun belasting- en boekhoudgegevens in SAF-T-formaat rapporteren.

Het EDICOM platform vereenvoudigt de communicatieprocessen met belastingdiensten in multinationale omgevingen. Het is een multi-standaard en multi-protocol oplossing, die zich kan aanpassen aan de belangrijkste ERP's op de markt.

Roemenië zet in op fiscale digitalisering

Minister van Financiën Dan Vîlceanu heeft sinds zijn aantreden verklaard dat een van zijn belangrijkste doelen de digitale transformatie is van de relatie tussen de particuliere sector en de belastingdienst. 

"Digitalisering gaat net zo goed over technologie als over mensen. We verwachten dat de medewerkers van het openbare systeem deze sprong maken en snel reageren op de huidige eisen van de burgers. We beogen een paradigmaverschuiving om te zorgen voor een proactieve benadering van de relatie tussen overheidsinstellingen en burgers op fiscaal gebied. Het elektronische factuursysteem van het ministerie van Financiën is de katalysator voor een paradigmaverschuiving in het openbaar bestuur. De transparantie van de besteding van publiek geld en de digitalisering van de interactie tussen de particuliere sector en de staat zijn doelstellingen die we sinds ons aantreden nastreven, en de implementatie van het systeem is het bewijs dat we ze vervullen", aldus de minister van Financiën, Dan Vîlceanu.

Wilt u meer weten over e-Facturatie in Nederland?

Vertel ons over uw project. Ons team van consultants in Nederland neemt binnen 24 uur contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.
Contact EDICOM Nederland

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Israël voert zijn validatiemodel voor elektronische facturatie in

Het door het ministerie van Financiën gepubliceerde economische plan voorziet in de invoering van elektronische facturering

Hoe werkt de elektronische factuur in Bolivië

Lees meer over de status van de implementatie van elektronische facturatie in Bolivië.

EDICOM PDP voor elektronische facturatie in Frankrijk

EDICOM wordt een PDP om diensten voor elektronische facturatie aan te bieden in Frankrijk.