e-Facturatie

Belangrijkste feiten over verplichte e-facturatie in Zambia: Smart Invoice

Hoe werkt e-facturatie in Zambia: Smart Invoice?

Momenteel worden in Zambia zogenaamde Electronic Fiscal Devices (EFD's) gebruikt om alle zakelijke transacties vast te leggen. Deze EFD's zijn fysieke apparaten die factuur- en ticketinformatie in realtime naar de belastingdienst sturen. 

Maar vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om gebruik te maken van het op software gebaseerde Smart Invoice e-facturatiesysteem dat door de ZRA is geïmplementeerd. Smart Invoice is een elektronisch facturatiesysteem voor het beheer van alle facturen en voorraadgegevens die door belastingplichtigen aan de ZRA worden doorgegeven.

De implementatie van EFD's had alleen betrekking op de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de assurantiebelasting (IPL), terwijl Smart Invoice meer soorten belastingen of heffingen dekt, zoals btw, omzetbelasting, huurinkomsten, IPL, toeristenbelasting en lokale belasting op elektriciteitsverbruik. Smart Invoice heeft ook een component die voorraadbeheer biedt.

Belastingbetalers moeten zich registreren bij Smart Invoice en ZRA-validatie verkrijgen en de VSCD-communicatiemodule (Virtual Sales Data Controller) downloaden om transactiegegevens van en naar de Smart Invoice-server te verzenden of te ontvangen. Het werkt als een verbindingssysteem dat de intelligente facturatiesystemen van de ZRA koppelt aan de ERP-systemen van de bedrijven.

De elektronische documenten moeten worden verzonden naar de VSCD die is gekoppeld aan de ZRA en deze verzendt de gegevens in realtime. De ZRA valideert de elektronische documenten met behulp van een unieke identificatiecode (Mark ID) en een QR-code.

Wilt u meer weten over elektronisch factureren in Afrika?

Neem contact met ons op en we bespreken uw wensen.

Neem contact op

Aankomende deadlines in Zambia

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Singapur: e-factuurproject InvoiceNow via Peppol

De IRAS of Singapore heeft een tijdschema gepubliceerd voor de vrijwillige overstap naar B2B e-facturatie.

B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

Status van de implementatie van B2G e- facturatie in de Duitse federale staten

E-facturatieproject in de Verenigde Staten: interoperabel uitwisselingsnetwerk

De deelnemers aan het BPC pilootproject voor elektronische uitwisseling van facturen hebben de Digital Business Networks