e-Facturatie

België gaat B2B elektronische facturatie verplicht stellen

België elektronische facturatie

B2B e-facturatie in België

Het Belgische ministerie van Financiën heeft het voornemen aangekondigd om vanaf juli 2024 gefaseerd verplichte B2B e-facturatie in te voeren.

Waarschijnlijk zal het gebruikte e-factureringsmodel via Peppol verlopen, maar dit moet nog worden bevestigd.

Voorlopig heeft het ministerie een gefaseerde invoering van B2B e-facturatie in drie nog te bevestigen fasen voorgesteld:

  • juli 2024: in België gevestigde belastingplichtigen met een jaaromzet, exclusief btw, in het kalenderjaar 2023 van meer dan 9.000.000 euro;
  • januari 2025: in België gevestigde belastingplichtigen met een jaaromzet exclusief btw in het kalenderjaar 2023 van meer dan 700.000 euro maar niet meer dan 9.000.000 euro of meer dan 700.000 euro exclusief btw in het kalenderjaar 2024.
  • Juli 2025 (te bevestigen): kleine belastingplichtigen van minder dan 700.000 euro .

E-rapportage in België

De voorgestelde hervorming voorziet in de invoering van een elektronisch systeem voor btw-aangifte. Het is de bedoeling dat dit elektronische btw-rapportagesysteem bijna in real time werkt (Continuous Transactions Control).

Voor de ontwikkeling van dit systeem overweegt België de EU-voorstellen te volgen die in het project VAT in the Digital Age (ViDA) zijn gepubliceerd om de interoperabiliteit van systemen voor de uitwisseling van fiscale informatie tussen EU-landen te bevorderen.

Doelstellingen van de belastinghervorming

De invoering van elektronische modellen voor de aangifte van facturen en btw heeft van begin af aan tot doel de belastingfraude te bestrijden, die in 2018 10,8% minder inkomsten opleverde dan voorzien, ongeveer 3,6 miljard euro. Concreet zijn de doelstellingen van de huidige gepresenteerde belastinghervorming:

  • De werkgelegenheidsgraad verhogen
  • Ondernemerschap aanmoedigen
  • Stimuleren van investeringen
  • Armoede bestrijden
  • De koopkracht van gezinnen verhogen

Het Belgische digitale plan voorziet in de digitale transitie met bijzondere aandacht voor de dematerialisatie van de relaties tussen de staat, burgers en bedrijven. 

Elektronische facturering in de betrekkingen tussen bedrijven zal niet alleen van invloed zijn op de verbetering van de btw-inning door de staat, maar zal ook belangrijke voordelen voor bedrijven opleveren in termen van kostenbesparingen, efficiëntie en veiligheid. Bovendien is elektronische facturering de toegangspoort tot de digitalisering van bedrijven, waardoor hun concurrentievermogen verbetert.

B2G e-facturatie in België

Alle leveranciers van gecentraliseerde openbare entiteiten in de verschillende regio's zijn verplicht om elektronische facturen te verzenden en alle openbare instanties in het land moeten elektronische facturen kunnen ontvangen. 

Elektronische facturen in België worden verzonden naar overheidsdiensten volgens het Peppol-interoperabiliteitsmodel. De ontvangst van facturen gebeurt via het Mercurius-platform, dat toegang geeft aan alle overheden of rechtstreeks tot de Peppol AP van de openbare instantie.

Oplossingen voor elektronische facturering zijn schaalbaar, daardoor zal het voor bedrijven die zijn begonnen met het proces van elektronisch werken op het gebied van B2G een natuurlijke stap zijn om te beginnen met het uitgeven en ontvangen van elektronische facturen in hun commerciële relaties met klanten en leveranciers.

EDICOM Wereldwijd e-facturatieplatform

EDICOM heeft een internationale e-invoicing oplossing, Global e-invoicing Platform, waarmee u in meer dan 75 landen kunt voldoen aan de nationale wetgeving.

Onder de kenmerken van EDICOM's Internationale Elektronische Facturatie Platform, moet worden uitgelicht dat het de verbinding met het Peppol-netwerk garandeert dankzij het feit dat het is gecertificeerd als een Peppol Access Point, waardoor het een geschikte oplossing is om op de Belgische openbare markt te opereren.

 

EDICOM coordinates GOVEIN2019 project (Action No: 2019-EU-IA-0046)

GOVEIN 19 EDICOM

*The contents of this publication belong solely to EDICOM GROUP and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Wilt u meer weten over e-Facturatie in Nederland?

Vertel ons over uw project. Ons team van consultants in Nederland neemt binnen 24 uur contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.
Contact EDICOM Nederland

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

EDICOM PDP voor elektronische facturatie in Frankrijk

EDICOM wordt een PDP om diensten voor elektronische facturatie aan te bieden in Frankrijk.

Hoe werkt de elektronische factuur in Bolivië

Lees meer over de status van de implementatie van elektronische facturatie in Bolivië.

Maleisië introduceert elektronische facturatie

Maleisië start met de gefaseerde invoering van e-facturatie van 2024 tot 2027