e-Facturatie

Belangrijkste feiten over het e-factureringssysteem in Egypte

 e-factureringsmodel in Egypte

Egypte sluit zich aan bij het e-factureringsmodel. De maatregel die in maart door het ministerie van Financiën werd aangekondigd via decreet nr. 188 en is bedoeld om de digitale transformatie te stimuleren, de fiscale controle te verbeteren en fraude en belastingontduiking terug te dringen.

De e-factuur zal starten voor B2B en later worden uitgebreid naar de B2C. De massale uitrol van B2B e-facturering zal naar verwachting tegen april 2023 voor alle bedrijven voltooid zijn.

De uitvoering van het project voor elektronische facturering in Egypte wordt gespreid uitgevoerd, volgens een schema van geleidelijke integratie van belastingbetalers dat is vastgesteld door de Egyptische belastingdienst (Egyptian Tax Authority - ETA).

 

B2B e-facturatie in Egypte

Het Egyptische ministerie van Financiën heeft in maart 2020 via Resolutie 188 zijn routekaart aangekondigd voor de invoering van verplichte B2B e-facturering in Egypte. 

De toepassing van het systeem verloopt geleidelijk, afhankelijk van het factureringsvolume van de belastingplichtigen. Het zal de regering zelf zijn die via de publicatie van officiële decreten zal aankondigen welke bedrijven zich bij het systeem moeten aansluiten.

Alle in Egypte werkzame btw-plichtige bedrijven zullen aan deze verplichting moeten voldoen.

Tijdlijn van massificatie van elektronische facturering in Egypte

 • Maart 2020: Verplicht gebruik van elektronische facturatie.
 • November 2020: 1e fase van massificatie met de toetreding van 134 bedrijven.
 • Februari 2021: 2e fase van massificatie met de toetreding van nieuwe bedrijven.
 • Mei 2021: 3e fase van massificatie met de toetreding van nieuwe bedrijven.
 • Juli 2021: 4e fase verplichte start van het gebruik van elektronische facturatie in de B2G sector.
 • Januari 2022: Btw van papieren facturen is dan niet meer aftrekbaar.
 • April 2023: Einde van de massificatie, alle bedrijven moeten elektronische facturen uitreiken.

E-factuur vereisten in Egypte

 • Geregistreerd zijn in het Egyptische factureringssysteem en een digitaal certificaat hebben afgegeven.
 • Facturen moeten elektronisch worden ondertekend voordat ze naar de Egyptische belastingdienst worden verzonden.
 • De ondersteunde factuurindeling is JSON of XML.
 • Alle facturen moeten een unieke identificatiecode UUID (Unique ID) bevatten.
 • Producten moeten worden gecodeerd volgens de GPC-classificatie van de GS1-norm.

Kenmerken van het Egyptische factureringssysteem

De Egyptische belastingdienst heeft gekozen voor een pre-validatiemodel. Op deze manier moeten bedrijven vooraf elektronische facturen ter validatie naar de Egyptische belastingdienst sturen. Eenmaal gevalideerd, kunnen ze naar hun ontvangers worden verzonden. Elektronische facturen moeten ook elektronisch worden ondertekend om de veiligheid van de uitgewisselde informatie te waarborgen. In Latijns-Amerika, de meest geavanceerde regio op het gebied van elektronische facturering ter wereld, is dit type systeem wijdverspreid en maakt het een grotere fiscale controle mogelijk.

Het systeem omvat de uitgifte en ontvangst van elektronische facturen, debetnota's en creditnota's.

Doelstellingen van het gebruik van elektronische facturering in Egypte

 • De ondergrondse economie elimineren.
 • Belastingontduiking bestrijden.
 • Fiscale controle faciliteren.
 • Gelijke kansen voor Egyptische bedrijven scheppen.

B2C e-facturering in Egypte

Wat de B2C-e-factuur betreft, heeft het ministerie in april 2022 een proefproject gelanceerd. De invoering van het e-receipt systeem maakt deel uit van het Egyptische plan om het systeem voor fiscaal beheer te automatiseren.

Het e-receipt proces bestaat uit de implementatie van een B2C uitwisselingsstroom waarmee bedrijven een ticket voor hun klanten kunnen genereren. Het e-receipt moet alle nodige informatie bevatten, waaronder de door ETA gevalideerde QR-code. Bedrijven hebben maximaal 24 uur vanaf de afgifte van het e-receipt om de e-receipt naar de ETA te sturen.

Het e-receiptsysteem volgt ook een geleidelijk toetredingsschema, dat in juli 2022 van start is gegaan met de opname van 153 belastingplichtigen.

B2B-implementatieschema

 • Juli 2022: de eerste 153 bedrijven beginnen met e-receipt.
 • Oktober 2022: ETA kondigt aan dat nog eens 400 bedrijven moeten voldoen aan e-receipt.
 • 15 januari 2023: 2000 Egyptische bedrijven moeten beginnen met de uitgifte van de e-receipt.

EDICOM kan automatisch e-receipts genereren. Ons platform integreert met het ERP om de nodige informatie op te halen en naar de ETA te sturen voor validatie. Tegelijkertijd ontvangt EDICOM de notificaties van de ETA en integreert het de statusmeldingen in het ERP.

  EDICOM uw e-invoicing partner in Egypte

  EDICOM is een van de pioniers in het aanbieden van elektronische factureringsdiensten in Egypte, in overeenstemming met de technische en wettelijke vereisten van de belastingdienst.

  EDICOM heeft sinds de beginfase van het Egyptische project deelgenomen als een technologische leverancier van elektronische facturering, en was in staat om samen met de rest van de bedrijven en de overheid indrukken uit te wisselen om zo het factureringssysteem te optimaliseren voordat het wordt gelanceerd voor de rest van de belastingbetalers.

  Via het Global Invoicing platform kunt u elektronische facturen op een geïntegreerde manier versturen en ontvangen met uw ERP. Het platform is in staat om elk factuurformaat te transformeren naar de Egyptische standaard, het document elektronisch te ondertekenen en het in te dienen voor voorafgaande validatie bij de overheid. In geval van annulering of afwijzing door de Egyptische belastingdienst, stuurt het EDICOM-platform u een kennisgeving, zodat te allen tijde de traceerbaarheid van uw facturen wordt gecontroleerd. Gevalideerde facturen worden naar de ontvanger verzonden volgens het tussen de partijen overeengekomen formaat.

   Strategie voor duurzame ontwikkeling (SDS): Egypte Visie 2030

   Het nieuwe factureringssysteem van de overheid maakt deel uit van de strategieën van het plan voor duurzame ontwikkeling: Egypte Visie 2030. Een reeks initiatieven bedoeld om Egypte tegen 2030 in de top 30 van landen te hebben op het gebied van bbp, levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, concurrentievermogen en corruptiebestrijding.

   De implementatie van elektronische facturering is een volgende stap in de digitale transformatie die het land nastreeft.

   EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

   De SAT incorporeert het vrachtbrief complement "Carta Porte" voor de overdracht van goederen

   Toeslag voor het vervoer van goederen genaamd Carta Porte (leveringsbon).

   E-facturatie in de Verenigde Staten: interoperabel uitwisselingsnetwerk DBNAlliance

   De deelnemers aan het BPC pilootproject voor elektronische uitwisseling van facturen hebben de Digital Business Networks

   Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

   We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem